Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

KONKURS WIEDZYO JANIE PAWLE II

"Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją kościoła,wy jesteście moją nadzieją"

Info

Introduction here

8. Karol Wojtyła był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykładał:a) filologię polskąb) historię Kościołac) filozofięd) teologię

9. W którym roku odbyła się pierwsza pielgrzymka papieża do Polski?a) 1978b) 1979c) 1981d) 1982

10. Co oznacza papieska dewiza "Totus Tuus"?a) Pan mój i Bóg mójb) Jestem Twójc) Wszystko dla Bogad) Cały Twój

11. Biskup Karol Wojtyła zaangażowany był w zmagania o powstaniu kościoła w:a) Łagiewnikachb) Kalwarii Zebrzydowskiejc) Nowej Hucied) Wadowicach

12. W wigilię jakiego święta zmarł Jan Paweł II?a) Matki Bożej Fatimskiejb) Bożego Ciałac) Miłosierdzia Bożegod) Wielkanocy

15. Jakie słowa wypowiedział Jan Paweł II 16 października 1978 r. po wyborze na papieża?a) habemus papamb) totus tuusc) nie wiem, czy potrafię wyrazić się jasno w języku włoskimd) nie zapominajcie modlić się za mnie

1. Ulubiony sport Jana Pawła II w dzieciństwie to:a) piłka nożnab) tenisc) jazda na rowerzed) kajakarstwo

2. Kim chciał być Karol, zanim wybrał kapłaństwo?a) nauczycielemb) lekarzemc) aktoremd) narciarzem

14. Castel Gandolfo to nazwa:a) szpitala, w którym papież leczył się po zamachub) jednej z bazylik w Rzymiec) letniej rezydencji papieskiejd) wyspy, gdzie papież wyjeżdżał na wakacje

3. Data święceń kapłańskich to:a) 03.05.1943b) 25.12.1947c) 01.11.1946d) 11.11.1952

4. Po zdaniu matury Karol:a) wstąpił do seminarium duchownegob) podjął pracę zawodowąc) zaczął studiować filologię polskąd) zaczął studiować filozofię

5. Co wydarzyło się 13 maja 1981 r.?a) wybór Karola Wojtyły na papieżab) zamach na Jana Pawła IIc) początek II pielgrzymki do Polskid) ogłoszenie pierwszej encykliki Jana Pawła II

6. Przyjaciel Karola z dzieciństwa, żydowskiego pochodzenia, to:a) Jan Tyranowskib) Jerzy Klugerc) Stanisław Dziwiszd) Michael Schudrich

7. Ksiądz Karol Wojtyła często wyruszał z młodzieżą na wyprawy kajakowe albo w góry. Jak nazwali go młodzi?a) Lolekb) Karolc) Wujekd) Profesor

13. Stały element każdej pielgrzymki papieża to:a) błogosławieństwo Urbi et Orbib) ucałowanie ziemic) spotkanie z Polakamid) modlitwa Anioł Pański

CELE KONKURSU1. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II.2. Zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat Jana Pawła II.2. Wskazanie uczniom osoby Papieża Polaka jako autorytetu moralnego współczesnego świata i wzoru do naśladowania.

Osiemnastego maja 2020 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II.Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was 15 pytań dotyczących biografii naszego ukochanego rodaka. Zadania ukryte są w serduszkach - symbolu naszej miłości do Ojca Świętego. Odpowiedzi proszę przesyłać do 18 maja 2020 r. na podany adres e-mail. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!Powodzenia!