Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Poznajemy Unię Europejską

Europa - część świata (nazywana kontynentem) leżąca na półkuli północnej.
Liczba państw - 46
Najdłuższa rzeka - Wołga
Najwyższy szczyt - Mount Blanc
Największe jezioro - Ładoga

UNIA EUROPEJSKA

Co to jest Unia Europejska?

Unia Europejska to związek 27 państw.

Państwa - założyciele Unii to:
- Francja,
- Belgia,
- Holandia,
- Luksemburg,
- Niemcy,
- Włochy.

Co kilka lat do Unii przyłączały się inne państwa: Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Węgry, Słowenia, Słowacja, Polska, Malta, Łotwa, Litwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Chorwacja.

Symbole Unii Europejskiej

HYMN EUROPY

ODA DO RADOŚCI

Ludwig van Beethoven - kompozytor Ody do radości.

FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ

Symbole Unii Europejskiej

Na Fladze widnieje dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy ale także „jedność w różnorodności”. Liczba gwiazd nawiązuje do klasycznej symboliki oznaczającej doskonałość i całość. Liczba gwiazd na fladze odpowiada także liczbie miesięcy w roku, godzinom na tarczy zegara, liczbie znaków zodiaku. Krąg zaś, w który gwiazdy zostały ułożone, jest symbolem jedności.

Symbole Unii Europejskiej

Motto Unii Europejskiej

„Zjednoczona w różnorodności”

Oznacza ono, że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, Europejczycy powinni działać wspólnie.

Czy Unia Europejska ma stolicę?

Brukselę nazywamy stolicą Unii Europejskiej. Jest też stolicą Belgii. Mieszczą się w niej ważne dla Unii Europejskiej instytucje.

Parlament Europejski

Komisja Europejska

Rada Unii Europejskiej

Walutą Unii Europejskiej jest:

1 euro = ok. 4zł 50 gr

Zagrajmy w gry o Unii Europejskiej.

A czy Ty byłaś /eś już w jakimś kraju Unii Eurpoejskiej?

Dziękujemy za uwagę :)