Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

Zesłanie Ducha Świetego

katecheza

2

1

4

1

Zacznijmy naszą katechezę modlitwą:

Aniele Boży,stróżu mój,Ty zawsze przy mnie stój.Rano, wieczór, we dnie, w nocyBądź mi zawsze ku pomocy,Strzeż duszy, ciała mego,zaprowadź mnie do żywota wiecznego.Amen.

Kochani dziś dowiecie się kim jest Duch Święty?Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, obiecał apostołom, że ześle na ziemię Ducha Świętego. Duch Swiety jest niewidzialny ale poznajemy Go po działaniu

1

2

50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku wraz z Maryją zostali napełnieni Duchem Świętym.Co to zmieniło w ich życiu?Duch Święty dał im odwagę i opowiadali o Jezusie innym ludziom. Mówili, też różnymi językami, dzięki temu ludzie innych narodowości ich rozumieli.

A czy widać Powietrze?Może nim oddychać

Czy widać wiatr?a przecież porusza drzewa, liście ...

1

Przeczytajcie fragment z Pisma Świętego, który mówi o tym waznym wydarzeniu.

Dz 2, 1-13

''Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. "(Dz 2, 1-4)

Kim jest Duch Świety ???

Gołębica ukazywał się np. w scenie chrztu Pana Jezusa nad rzeką Jordan,w Księdze Rodzaju pojawia się jako znak łagodności, pokoju i pojednania Boga z ziemią

Woda - bo Duch Święty, gdy działa w naszym sercu rozlewa się jak woda na wszystkie sytuacje w naszym życiu. Stajemy się lepsi dla kolegów, słuchamy rodziców, chętniej się uczymy.

OGIEŃ – w postaci języków ognistych zstępuje na Apostołów Duch Święty w Wieczerniku.

Wiatr- bo przychodzi jak powiew wiatru. Oznacza obecnośc Ducha w całym zyciu chrześcijanina ( szczególnie na modlitwie)

Jakie dary możemy otrzymać od Ducha Świętego :

mądrość

pomoc w nauce

odwaga

jestem blisko Chrystusa

miłość

To Duch Święty często zachęca Cię delikatnie, abyś czynił dobro np. pomógł mamie

czzynienie dobra

To Duch Święty często zachęca Cię delikatnie, abyś czynił dobro np. pomógł mamie, poodkurzał, sprzątnął po sobie zabawki.

rozum , dobroć

pocieszaz smutnych, chorych

+info

VIDEO

Posłuchaj co przyjaciel dzieci Gienek mówi o Zesłaniu Ducha Swietego

Duch Święty pomaga nam, obdarza nas swoimi darami, abyśmy stawali się odważni i pełni dobroci.

Duchu Święty przyjdź!

Zesłanie Ducha Świetego

Modlitwa na koniec katechezy

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.