Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ANIMAL ALPHABET

Guide

PODCAST SERIES 1

Guide

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

USING YOUR SMARTPHONE FOR RESEARCH

Guide

LIKED THAT? READ THIS!

Guide

EXPLORER'S EMPORIUM ADVENTURE LEAGUE

Guide

Transcript

AKTYWNA BIBLIOTEKA online,1. O projekcie,3. Dobre praktyki bibliotek szkolnych,2. Biblioteki szkolne w czasie pandemii,4. Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą) 2020,1. O projekcie,Projekt współpracy PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi,Projekt współpracy PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi zatytułowany AKTYWNA BIBLIOTEKA został zainicjowany w 2018 r. Do tej pory odbyły się jego dwie edycje. Celem projektu jest budowanie partnerskiej współpracy Książnicy z bibliotekami szkolnymi Kalisza i regionu kaliskiego oraz promowanie najlepszych praktyk poprzez przyznanie wyróżniającej się bibliotece szkolnej tytułu honorowego Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą). ,2. Biblioteki szkolne w czasie pandemii,W związku z zamknięciem szkół (i wielu innych placówek) z powodu wybuchu epidemii koronawirusa, przeprowadzenie tegorocznej (trzeciej) edycji projektu w dotychczasowym kształcie nie było możliwe. Tak powstała edycja specjalna - Aktywna Biblioteka online. Uwzględniając obecne okoliczności, skupiliśmy się na działaniach bibliotek szkolnych realizowanych zdalnie. Zadaniem nauczycieli bibliotekarzy w ramach udziału w projekcie było opisanie wybranych tzw. dobrych praktyk, czyli najciekawszej realizowanej przez siebie inicjatywy w czasie pandemii.,3. Dobre praktyki bibliotek szkolnych w okresie pandemii,Wśród nadesłanych w ramach projektu inicjatyw, nauczyciele bibliotekarze szeroko opisują podejmowane przez siebie działania w okresie epidemii - czasie zamknięcia szkół i ograniczenia życia społecznego, które wymogły konieczność zmiany formy zawodowej aktywności na zdalną. Przykłady takich działań (w wersji skróconej) prezentujemy poniżej:,I MIEJSCE i tytuł honorowy Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą) - Jolanta Korkosz (biblioteka Szkoły Podstawowej w Mycielinie),4. Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą) 2020 - WYNIKI,WYRÓŻNIENIEMałgorzata Wojtyś Iwona Skonieczna-Wrubińska (biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu),Spośród nadesłanych prac pisemnych Komisja Konkursowa wyłoniła najciekawszą jej zdaniem inicjatywę zaproponowaną przez nauczyciela bibliotekarza, przyznając mu I miejsce i tytuł honorowy Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą). Uwagę jury zwróciła także inna praca, która otrzymała wyróżnienie. Oto wyniki:,GRATULUJEMY!,AKTYWNA BIBLIOTEKA online,,,,Opracowanie merytoryczne i graficzne: Anna Wojtynka (koordynator projektu),Dziękujemy za uwagę!