Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

EARLY PICASSO PERIODS

Guide

ANIMAL ALPHABET

Guide

PODCAST SERIES 1

Guide

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

USING YOUR SMARTPHONE FOR RESEARCH

Guide

LIKED THAT? READ THIS!

Guide

Transcript

AKTYWNA BIBLIOTEKA online,1. O projekcie,3. Dobre praktyki bibliotek szkolnych,2. Biblioteki szkolne w czasie pandemii,4. Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą) 2020,1. O projekcie,Projekt współpracy PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi,Projekt współpracy PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi zatytułowany AKTYWNA BIBLIOTEKA został zainicjowany w 2018 r. Do tej pory odbyły się jego dwie edycje. Celem projektu jest budowanie partnerskiej współpracy Książnicy z bibliotekami szkolnymi Kalisza i regionu kaliskiego oraz promowanie najlepszych praktyk poprzez przyznanie wyróżniającej się bibliotece szkolnej tytułu honorowego Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą). ,2. Biblioteki szkolne w czasie pandemii,W związku z zamknięciem szkół (i wielu innych placówek) z powodu wybuchu epidemii koronawirusa, przeprowadzenie tegorocznej (trzeciej) edycji projektu w dotychczasowym kształcie nie było możliwe. Tak powstała edycja specjalna - Aktywna Biblioteka online. Uwzględniając obecne okoliczności, skupiliśmy się na działaniach bibliotek szkolnych realizowanych zdalnie. Zadaniem nauczycieli bibliotekarzy w ramach udziału w projekcie było opisanie wybranych tzw. dobrych praktyk, czyli najciekawszej realizowanej przez siebie inicjatywy w czasie pandemii.,3. Dobre praktyki bibliotek szkolnych w okresie pandemii,Wśród nadesłanych w ramach projektu inicjatyw, nauczyciele bibliotekarze szeroko opisują podejmowane przez siebie działania w okresie epidemii - czasie zamknięcia szkół i ograniczenia życia społecznego, które wymogły konieczność zmiany formy zawodowej aktywności na zdalną. Przykłady takich działań (w wersji skróconej) prezentujemy poniżej:,I MIEJSCE i tytuł honorowy Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą) - Jolanta Korkosz (biblioteka Szkoły Podstawowej w Mycielinie),4. Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą) 2020 - WYNIKI,WYRÓŻNIENIEMałgorzata Wojtyś Iwona Skonieczna-Wrubińska (biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu),Spośród nadesłanych prac pisemnych Komisja Konkursowa wyłoniła najciekawszą jej zdaniem inicjatywę zaproponowaną przez nauczyciela bibliotekarza, przyznając mu I miejsce i tytuł honorowy Máxima cum láude (Z najwyższą pochwałą). Uwagę jury zwróciła także inna praca, która otrzymała wyróżnienie. Oto wyniki:,GRATULUJEMY!,AKTYWNA BIBLIOTEKA online,,,,Opracowanie merytoryczne i graficzne: Anna Wojtynka (koordynator projektu),Dziękujemy za uwagę!