Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

I SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ

5 WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI

FORMUŁKA DO SPOWIEDZI

MODLITWA PO SPOWIEDZI

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

KLIKNIJ

I ZOBACZ:

MODLITWA PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA

https://view.genial.ly/5ebbbd3858514d0d313e04ad/learning-experience-challenges-kl3przygotowaniedospowiedziswietej1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

SZCZERA SPOWIEDŹ

Dz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

K. Na wieki wieków. Amen.

Dz. W imię Ojca i Syna... przeżegnaj się

Jestem uczniem (uczennicą) klasy…..

Moja ostatnia spowiedź była….

(To jest moja pierwsza spowiedź)

Z pokorą i żalem wyznaję swoje grzechy…..

wyznaj swoje grzechy …..

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie żałuję i chcę się z nich poprawić, szczególnie z… teraz słuchaj uważnie słów kapłana, zapamiętaj pokutę

K. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła, I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

przeżegnaj się

K. Wysławiajmy Pana bo jest dobry

Dz. Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki

K. Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju

https://www.youtube.com/watch?v=rdQPvvARJBY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VlQ0Wv2TtbczoXJmbQ80PgD-ZCZy5kfbj8uzPtciAElcd7eGGoec5q0g


Przed rachunkiem sumienia


Duchu Święty, Ty wiesz wszystko.

Znasz mnie lepiej niż ja sam siebie.

Proszę, otwórz moje serce,

abym zło, które jest we mnie dobrze rozpoznał.

Spraw, bym potrafił z miłości do Ciebie

i wszystkiego co dobre, szczerze za nie żałować.

Dodaj mi też odwagi i siły, bym potrafił wytrwać

w moich dobrych postanowieniach.

Amen


Modlitwa przed spowiedzią


Panie Jezu,

za chwilę przystąpię do spowiedzi.

Przychodzę, abyś przytulił mnie do siebie,

wysłuchał i przebaczył moje winy.

Duchu Święty, daj mi łaskę dobrej spowiedzi,

a kapłanowi, który będzie mnie spowiadał,

daj swoją mądrość.

Amen

Modlitwa po spowiedzi


O mój Boże, dziękuję za łaskę spowiedzi,

żałuję za wszystkie moje grzechy,

ponieważ obrażają Ciebie,

mojego miłującego Ojca.

Obiecuję, z pomocą Twojej łaski,

więcej ich nie popełniać.

Amen

OBJECTIVES OF THE UNIT

LOREM IPSUM DOLOR SIT

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

DIDACTIC METHODOLOGY

LOREM IPSUM DOLOR SIT

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

COMPETENCES

LOREM IPSUM DOLOR SIT

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

STANDARDS OF LEARNING

LOREM IPSUM DOLOR SIT

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

CONTENTS

LOREM IPSUM DOLOR SIT

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

EVALUATION GUIDELINES

LOREM IPSUM DOLOR SIT

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

EVALUABLE LEARNING RESULTS

LOREM IPSUM DOLOR SIT

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
 • Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt