Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

I SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ

5 WARUNKÓW DOBREJSPOWIEDZI

FORMUŁKA DO SPOWIEDZI

MODLITWA PO SPOWIEDZI

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

KLIKNIJI ZOBACZ:

MODLITWA PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } SZCZERA SPOWIEDŹDz. Niech będzie pochwalony Jezus ChrystusK. Na wieki wieków. Amen.Dz. W imię Ojca i Syna...przeżegnaj sięJestem uczniem (uczennicą) klasy…..Moja ostatnia spowiedź była….(To jest moja pierwsza spowiedź)Z pokorą i żalem wyznaję swoje grzechy…..wyznaj swoje grzechy…..Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie żałujęi chcę się z nich poprawić, szczególnie z…teraz słuchaj uważnie słów kapłana, zapamiętaj pokutęK. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła, I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. przeżegnaj sięK. Wysławiajmy Pana bo jest dobryDz. Bo Jego Miłosierdzie trwa na wiekiK. Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju

https://view.genial.ly/5ebbbd3858514d0d313e04ad/learning-experience-challenges-kl3przygotowaniedospowiedziswietej

1. Rachunek sumienia2. Żal za grzechy3. Mocne postanowienie poprawy4. Szczera spowiedź5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } Przed rachunkiem sumieniaDuchu Święty, Ty wiesz wszystko.Znasz mnie lepiej niż ja sam siebie.Proszę, otwórz moje serce,abym zło,które jest we mniedobrze rozpoznał.Spraw,bym potrafiłz miłości do Ciebiei wszystkiego co dobre,szczerze za nie żałować.Dodaj mi też odwagi i siły,bym potrafił wytrwaćw moich dobrychpostanowieniach.Amen

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } Modlitwa przed spowiedziąPanie Jezu,za chwilę przystąpię do spowiedzi.Przychodzę, abyś przytulił mnie do siebie,wysłuchał i przebaczył moje winy.Duchu Święty, daj mi łaskę dobrej spowiedzi,a kapłanowi, który będzie mnie spowiadał,daj swoją mądrość.Amen

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent } Modlitwa po spowiedziO mój Boże, dziękuję za łaskę spowiedzi,żałuję za wszystkie moje grzechy,ponieważ obrażają Ciebie,mojego miłującego Ojca.Obiecuję, z pomocą Twojej łaski,więcej ich nie popełniać.Amen

https://www.youtube.com/watch?v=rdQPvvARJBY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VlQ0Wv2TtbczoXJmbQ80PgD-ZCZy5kfbj8uzPtciAElcd7eGGoec5q0g

OBJECTIVES OF THE UNIT

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

DIDACTIC METHODOLOGY

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

COMPETENCES

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

STANDARDS OF LEARNING

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

CONTENTS

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

EVALUATION GUIDELINES

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

EVALUABLE LEARNING RESULTS

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt