Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Do najważniejszych zagrożeń zaliczyć należy:choroby pszczele, m.in. zgnilec amerykański, warroza, czerniawka spadziowa, biegunka szkodniki i wrogowie pszczół – barciel pszczeli, szerszenie, osy, ropuchy, ptaki rabunki – mogą być jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się w pasiece chorób pszczół. Aby je ograniczać należy m. In. przeprowadzać przeglądy w rodzinach, nie pozostawiać plastrów na pasieczysku, nie podkarmiać pszczół w trakcie dnia. chemizacja rolnictwa zanieczyszczanie środowiska, głównie przez przemysł i samochody wypalanie traw oraz wycinka drzew ,Wśród pszczelich darów mamy: miód (rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, wielokwiatowy, spadziowy) wosk pszczeli, propolis, mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, jad pszczeli.,Na przełomie wieków wytworzył się ścisły związek z współżycia świata roślin i pszczół. Po krótce symbioza ta polega na dostarczaniu owadom pokarmu białkowego, jakim jest pyłek kwiatowy oraz pokarmu energetycznego w postaci nektaru, przy czym pszczoły zapylają kwiaty, co jest niezbędne do powstania warzyw i owoców. W okresie wiosennym, kiedy rozpoczyna się sezon kwitnienia kwiatów, to właśnie pszczoły miodne dysponują największą ilością „zapylaczek”. Warto również wspomnieć, że ze względu na produkty końcowe pracy rodzin pszczelich zaczęło rozwijać się pszczelnictwo. Tutaj również występuje poniekąd współpraca, gdyż pszczelarz w zamian za sezonową pracę pszczół, chroni je przed zimnem i chorobami, a w razie potrzeby dokarmia.W leśnictwie praca pszczół służy zwiększeniu ilości zdrowych i płodnych nasion potrzebnych do odnowienia lasu, pożywienia dla ptaków, zwiększenia urodzaju owoców leśnych.,,Znaczenie pszczół w środowisku,,,,,,,,,Rola pszczół w przyrodzie,Co nam dają pszczoły?,Co grozi pszczołom?,Film edukacyjny,Quiz