Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


"Bon ton - o dobrym wychowaniu"


ŚWIETLICA SZKOLNA

SOSW MALBORK

16.11.2020
CZĘŚĆ 1


CO NAM SIĘ KOJARZY Z

DOBRYM WYCHOWANIEM?

SAVOIR-VIVRE

GRZECZNOŚĆ

DŻENTELMENERIA

OBYCIE


DOBRE MANIERY

07. Results

BON TON

ETYKIETA

08. Conclusion

DOBRY TON

czyli

KULTURA OSOBISTA

ZASADY ZACHOWANIA

Savoir-vivre to znajomość form towarzyskich, zwyczajów, reguł zachowania się w określonych sytuacjach.

Savoir-vivre- słowo powstało jako połączenie dwóch francuskich czasowników:
savoir - wiedzieć, umieć
i vivre - żyć.


Savoir- vivre

Savoir-vivre to zbiór dobrych manier i zasad obowiązujących w danej kulturze i szerokości geograficznej.

Co ciekawe, to co w jednym kraju może okazać się wskazane i będzie budzić podziw w innym może być wytykane.
Warto zatem znać odpowiednią etykietę w danym miejscu, jeśli zależy nam na tym, aby dobrze w nim wypaść.

Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim:

ZACHOWANIA SIĘ W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

FORM TOWARZYSKICH

np. w miejscu pracy, w rodzinie, na pryjeciach

KOMUNIKACJI


(TAKŻE TELEFONICZNEJ I INTERNETOWEJ)

NAKRYWANIA I PODAWANIA DO STOŁU;

SPOSOBÓW JEDZENIA ORAZ PICIA

WŁAŚCIWEGO UBIORU


(tzw. dress code)

WYGLĄDU, PREZENCJI

(np postawy, higieny)

Szczegółowo omówimy wszystko przy kolejnych spotkaniach

Savoir-vivre czyli szacunek zawsze i wszędzie


Każdy człowiek jest indywidualnością i ma prawo do własnego zdania, wyglądu, religii czy orientacji. Możemy mieć inne zdanie, ale stosując się do savoir-vivre, warto abyśmy mieli szacunek do odmiennego podejścia.

Starajmy się każdego traktować tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Ludzie, wokół nas będą przyjaźniej nastawieni, a to z kolei na pewno wpłynie na polepszenie wzajemnych kontaktów.


Jak zatem można rozpoznać kulturalnego człowieka?

Nie jest ważny status społeczny ani pieniądze, a to, co “wynieśliśmy” z domu. O dobrym wychowaniu świadczy nie tylko to, co mówimy, ale także nasza mimika, sposób bycia czy postępowania w określonych sytuacjach, a także życzliwość wobec innych. Właśnie tym możemy zapracować na sympatię i szacunek - to podstawy, o których nie powinniśmy zapominać.

Dobre wychowanie w życiu codziennym może nam wiele dać.

PODSUMOWANIE