Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

BACHARELATO FEC

Qué nos diferencia? Cal é o enfoque? En qué consiste o proxecto educativo?

Play

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saída de alumno

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

O noso xeito de entender

o Bacharelato

O obxectivo é que o alumnado de Bacharelato dos Colexios FEC se sinta motivado, estimulado e retado a mostrar a mellor versión de sí mesmo.Esperalles un mundo global e exixente, no que a creatividade e a formación serán claves, pero tamén a interioridade e a intelixencia emocional.

01 CONCEPTO

QUÉ É FEC?

FEC é a Institución titular do colexio.FEC -Fundación Educación Católica foi a primeira das Fundacións creadas por FERE-CECA (Escolas Católicas). O seu obxectivo é axudar a centros católicos a dar o salto para adaptarse ós retos educativos de hoxe e poder garantir así a súa sostenibilidade e continuidade a futuro.Formar parte desta Institución supón contar coa garantía de que o colexio cumpre cos maiores estándares de calidade.

O noso xeito de entender

o Bacharelato

Nesta etapa educativa, debemos traballar o autocoñecemento para que os estudantes podan atopar o seu su propio lugar no mundo.Un lugar que lles faga sentirse felices, realizados e plenos, sen limitar a súa capacidade de crecemento e de reinvención. Consideramos fundamental traballar a autonomía dos alumnos, a súa iniciativa, a súa resiliencia e a súa capacidade de pensamento crítico e creativo.

01 CONCEPTO

"Neste intre , o mundo oblíganos a estar preparados para o pensamento diverxente. "

FEC

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saída de alumno

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

Unha decisión

importante

No noso colexio impartense dúas modalidades cos seus respectivos itinerarios. En función desta elección, o alumno terá determinadas materias. É importante axudar ao alumnado a ser consciente da transcendencia desta elección e das súas implicaciones. A continuación podes consultar a optatividad do centro.

PLAN DE ESTUDIOS

Info

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saída de alumno

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

O cambio desde dentro

a través dos educadores

Partimos da premisa de que os nosos educadores son o motor do cambio, por iso,e a través dun Plan de Formación Institucional FEC estamos dándolle a volta ao xeito de dar clase.

03 METODOLOXÍA

Os nosos profesores reciben formación continua para facer chegar á aula as últimas metodoloxías pedagóxicas.

O cambio desde dentro

a través dos educadores

O obxectivo é xerarcontidos educativos experienciaisque redunden nun aprendizaxe máis profundo.Aspiramos a lograr unha docencia menos expositiva, buscando unha aprendizaxe máis deductiva e significativa. Así é a vida, e así deben aprender a encontrar as solucións aos seus propios problemas vitales os nosos estudiantes de Bacharelato.

03 METODOLOXÍA

Fai clic aquí se queres saber máis sobre o noso ro estilo educativo

Info

Fai clic aquí se queres saber máis sobre operfil de educador FEC

Info

Info

Metodoloxías pedagóxicas

A continuación podes coñecer algunhas das metodoloxías activas que utilizamos en Bacharelato, sendo TBL o noso buque insignia.

Fai clic aquí se queres saber máis sobre a nosaComunidade de Aprendizaxe FEC

TBL

Team Based Learning

A través da colaboración e o debate en e entre equipos, TBL adopta un enfoque por competencias ao dedicar o tempo de clase non á transmisión de contido teórico, senón á súa aplicación para solucionar problemas reais. Somos pioneros en TBL en España e unha das poucas institucións preuniversitarias comprometidas con TBL no mundo.

FLIPPED CLASSROOM

É un modelo pedagóxico que transfire o traballo de determinados procesos de aprendizaxe fora da aula e utiliza o tempo de clase, xunto coa experiencia do docente, para facilitar e potenciar outros procesos máis complexos. Ten moitos beneficios. Entre eles, que permite aos docentes adicar máis tempo á atención á diversidade, crea un ambiente de aprendizaxe colaborativa na aula, involucra ás familias...

APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS

Este método promove a aprendizaxe individual e autónoma dentro dun plan de traballo definido por obxectivos e procedementos. Os alumnos responsabilízanse da súa propia aprendizaxe, descobren as súas preferencias e estratexias no proceso. Así mesmo poden participar nas decisións relativas aos contidos e á avaliación da aprendizaxe

Info

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saida de alumno

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

Levamos un paso máIs alá

o ABP

En todos os Colexios FEC levamos anos favorecendounha aprendizaxe experiencial, empezando nos los cursos máis tempranos. Este proceso debe culminar no Bacharelato.

En todas as asignaturas tratamos de aplicar esta máxima, pero tamién de forma transversal se definironse tres grandes accións formativas que se levan a cabo ao longo dos dos anos de Bacharelato.

04 APRENDIZAXE EXPERIENCIAL

"A aprendizaxe é experiencia, todo lo demáis é información".

Einstein

Aprendizaje Basado en Proyectos

Proxectos de investigación

Enseñamos ao noso alumnado a deseñar un proxecto desde as fases de desenvolvemento creativo e conceptualización, ata a súa avaliación..

Experiencias de Aprendizaxe-Servizo

O espíritu constructivo e solidario dos nosos estudantes non pode quedarse no papel, por eso propoñemos distintas inicativas de caracter altruista co as que alimentar su ilusión..

04 APRENDIZAXE EXPERIENCIAL

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saída de alumno

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

Un horizonte

global

05 VISIÓN INTERNACIONAL

Bacharelato esixe un paso máis. É o momento no que recomendamos aos nosos alumnos preparar as súas certificacións en idiomas a través dos exames de Cambridge, que poderán realizarse no noso propio centro.

Ao longo dos seus anos no colexio os nosos alumnos tiveron a oportunidade de participar en distintas experiencias inmersivas en lingua inglesa.Tamén ofrecemos desde 2º de ESOBachillerato Dual.E o que é mais importante,intentamos ensinarlles a importancia de ter unha mente aberta.

O noso colexio é un centro Plurilingüe e está integrado noPlan de Bilingüismo BEDA.

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saida do alumnado

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

Facemos escola,

educamos persoas

A educación integral e os valores FEC son un alicerce fundamental que se traballa transversalmente desde os primeiros anos de escolarización.

Aínda que é certo que nesta etapa educativa gran parte do traballo está feito, nestes anos é fundamental reforzar varios aspectos:- Por unha banda, o respecto que lles permitirá convivir e traballar en equipo nos seus seguintes anos de vida. -Doutra banda, a autoconfianza que lles permitirá caer e volver levantarse cando as cousas complíquense.

06 MODELO DE SAIDA DO ALUMNO

Fai clic aquí se queres saber máis sobre os nososvalores

Info

Queremos aportar á sociedade persoas equilibradas, competentes, comprometidas, agradecidas e libres, e traballamos nese obxectivo, sempre desde la alegría do Evanxeo.

Fai clic aquí se queres saber máis sobre omodelo de saída do alumnado FEC

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saída do alumnado

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

Unha das medias

máis altas

07 RESULTADOS ACADÉMICOS

Nos últimos anos somos o centro galego con máis número de alumnos que obteñen o Premio de Excelencia. Históricamente o colexio tivo un 100% de aprobados na ABAU cunha das medias máis altas de Galicia.

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saída do alumnado

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

A ter

en conta

O alumnado do colexio está obrigado a cumprir o código de conduta e convivencia e a normativa do colexio (RRI). Toda a información está dispoñible na web. Todos os alumnos de Bacharelato poderán gozar de Educamos (a `plataforma de comunicación educativa) e dunha conta Office 365, sendo o noso colexio Microsoft School.

08 HORARIO E NORMATIVA

Horario:L 8:40 a 14:25h y 16:00 a 17:40hM-V 8:40 a 14:25h

Non é obrigatorio uniforme nesta etapa

01 Concepto

02 Plan de estudios e orientación académico profesional

03 Metodoloxía

04 Aprendizaxe experiencial

05 Visión internacional

06 Modelo de saída do alumnado

07 Resultados académicos

08 Horario e normativa

09 Contacto

Índice

Podes acceder directamente ao item que che interesa picando sobre él

¿Qué quieres

facer?

Fai clic para acceder ao enlace que che interesa

Descargar o noso folleto

Participar nunha videoreunión informativa

Volver á web do colexio

Para calquera dúbida, contacta coa nosa Directora Pedagóxica de BacharelatoAraceli Pardo Díazaraceli.pardo@colegiosfec.comTeléfono xeral de información:982 22 15 01

Empezar

Manda un mail aaraceli.pardo@colegiosfec.com e escribiremos para convocarche a unha reunión informativa por vídeoconferencia. Como funciona?O colexio enviarache un mail cun link para unirte a unha reunión informativa na que participará o equipo directivo.Como accedo?Podes acceder a través do ordenador ou desde o móbil.Ordenador/ tablet:O día á hora indicada deberás abrir o vínculo que vén na parte inferior do email facendo click en "Unirse á reunión en Microsoft Teams".O vínculo debe de ser aberto nun dos seguintes navegadores: Google Chrome ou Microsoft Edge.Pediráseche que concedas permiso á aplicación para acceder á cámara e ao micrófono.Xa estarás unido á reunión.Móbil:O día á hora indicada deberás abrir o vínculo que vén na parte inferior facendo click en "Unirse á reunión en Microsoft Teams".Previamente deberás descargar a aplicación gratuíta Microsoft Teams da App Store ou Google Play.Pediráseche que concedas permiso á aplicación para acceder á cámara e ao micrófono do teléfono móbil.Xa estarás unido á reunión.