Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Means of transport & My House

Nazwij wszystkie obrazki

Nazwij wszystkie obrazki

Tekst piosenki

I ride on a bike

But I want to go faster

I ride on a bus

But I want to go faster

I ride in a car

But I want to go faster

I ride on a train

But I want to go faster

I fly on a plane

But I want to go faster

I fly in a rocket

I fly into space in a rocketI ride.... Jadę...

I want to go faster/Chcę jechać szybciej

Wybierz właściwy obrazek
Podpowiedź po kliknięciu w wybrany obrazek

A TRAIN

https://gph.is/g/4wgPyw6


https://gph.is/19bdw9U


A CAR

https://gph.is/g/4wgPyw6


https://gph.is/210z1RD


A PLANE

https://gph.is/g/4wgPyw6


https://gph.is/19bdw9U


A BUS

https://gph.is/g/4wgPyw6
https://gph.is/19bdw9UA LORRY

https://gph.is/g/4wgPyw6


https://gph.is/19bdw9U

CONGRATULATIONS!

HOUSE

Powtórz słowo po usłyszeniu lektora

Powtórz słowo po usłyszeniu lektora

Powtórz słowo po usłyszeniu lektora

Powtórz słowo po usłyszeniu lektora

ROOMS OF THE HOUSE

POMIESZCZENIA W DOMU

http://mapleleaflearning.com/library/

Powtarzaj słowa

http://mapleleaflearning.com/library/

Powtarzaj słowa

This is my house

To jest mój dom

http://mapleleaflearning.com/library/

Powtarzaj słowa

http://mapleleaflearning.com/library/

Powtarzaj słowa

http://mapleleaflearning.com/library/

Powtarzaj słowa

http://mapleleaflearning.com/library/

Powtarzaj słowa

Bajeczka
The New House - Nowy Dom

Słowniczek

The New House - nowy dom

Van - samochód furgonetka (van)

What a big van - cóż za wielka furgonetka

What a big man - cóż za wielki mężczyzna

The man looked at the things - mężczyzna spojrzał na rzeczy

What a lot of things - ale dużo rzeczy

Mum and dad helped the man - mama i tata pomogli mężczyźnie

The children helped too - dzieci również pomogły

toys - zabawki

put- wkłożyć

Goodbye - do widzenia

The van went to the new house - furgonetka pojechała do nowego domu

children - dzieci

soon - niedługo, wkrótce

job - praca

English Play Box

Klikamy poniższy przycisk, który przeniesie nas do lekcji cyfrowych.
Wybieramy rozdział 7 "Jedziemy w świat", a następnie Lekcję 2.


W lekcji trzeciej zobaczymy następujące ćwiczenia:


1) Przypomnienie piosenki "At the crossing"
2) Tworzenie sekwencji obrazkowych
3) Historyjka obrazkowa
4) Dopasowywanie obrazków

Praca w książce

Proszę, aby dzieci po obejrzeniu historyjki, spróbowały powiedzieć w języku polskim, czego ona dotyczy.

Praca w książce

1) Ćwiczenie strona 76 - Dzieci określają, w jaki sposób wracali do domu poszczególni bohaterowie historyjki przedstawieni na rysunkach w lewej kolumnie. Następnie łączą postacie z odpowiednimi środkami trasnportu.

2) Ćwiczenie strona 77 - Z każdego rzędu dzieci wybierają ten pojazd, który nie pasuje do pozostałych, Następnie otaczają wybrane obrazki pętlami.

Dla chętnych kolorowanka do wydruku lub pokolorowania online

Bye, bye