Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

św. Teresa z Kalkuty -służyć Jezusowi przebranemu za żebraka

Zapisz temat lekcji.

Naśladowanie Jezusa

Dzisiaj Chrystus jest wludziach niechcianych, bezrobotnych, pozbawionych opieki, głodnych, nagich ibezdomnych. Ludzie ci wydają się bezużyteczni dla państwa ispołeczeństwa; nikt nie ma dla nich czasu. To właśnie ty ija jako chrześcijanie – godni miłości Chrystusa otyle, oile nasza miłość jest prawdziwa – jesteśmy tymi, którzy muszą ich odnaleźć ipomóc im; oni istnieją, aby ich odnaleźć.Matka Teresa

"

"

Świętość nie jest luksusem dla nielicznych. Przeznaczona jest dla Ciebie i dla mnie.

życie świętej

+Ewangelia

"Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli.Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął.Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko:podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał".Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»Łk 10, 30-37

Jak żyć?

Przekazuj ludziom Jezusa nie słowami, lecz swoim przykładem, kochając Go, jaśniejąc Jego świętością i roznosząc miłość, gdziekolwiek się znajdziesz.

Pomódl się dzisiaj szczególnie za ludzi, którzy są odrzucani przez społeczeństwo: za chorych, bezdomnych, umierających.

Jak służyć innym?Jak kochać?Jak odpowiadać na Boże wezwania?Możemy tego uczyć się od Matki Teresy."Źródłem duchowej siły Matki Teresy była żarliwa modlitwa i wielogodzinna adoracja Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. To przed Nim codziennie wypowiadała tajemnicę i pragnienia swego serca. Nad wejściem do kaplicy, gdzie mieszkają jej siostry w Kalkucie, umieszczono słowo Pragnę. Matka Teresa odpowiedziała na to pragnienie Jezusa służbą Panu w umierających nędzarzach. Była uważna na Jego głos"

Zapisz w zeszycie najwazniejsze wydarzenia z życia Matki Teresy z Kalkuty.

ważne wydarzenia z życia

urodziła się 27 sierpnia w Skopje w Jugosławi

mając 18 lat wstępuje do zgromadzenia Matki Boskiej Loretańskiej

do tego roku zostaje w zgromadzeniu i służy jako nauczycielka

nowe zgromadzenie Misjonarek Miłości zostaje zatwierdzone przez Watykan

spotyka się z wielkimi tego świata, sama służąc najbardziej ubogim i odrzuconym

beatyfikacja i kanonizacja Matki Teresy - świętej ubogich

1910

1928

1948

1950

1997 - śmierć

2003 i 2015

Back

Siostra Teresa odeszła ze zgromadzenia sióstr Matki Boskiej Loretańskiej 16 sierpnia 1948 r., ponieważ Pan Jezus wezwał ją do pracy misyjnej dla najuboższych.

Gdy miała 18 lat zapragnęła być misjonarką. Lecz kobieta, chcąc pracować na misjach, musiała najpierw zostać zakonnicą. Agnes wstąpiła więc do zgromadzenia Matki Boskiej Loretańskiej.Siostra Teresa, aby zostać misjonarką, czekała 18 lat. W tym czasie była nauczycielką, bardzo lubianą przez dzieci. Uczyła historii i geografii, w rzeczywistości jednak Bóg przygotował ją do działalności misyjnej.

Zgromadzenie Misjonarek Miłości zostało uznane przez Watykan 7 października 1950 r. Matka Teresa miała już wtedy dziesięć towarzyszek, które z nią pracowały.

Teresa urodziła się w Skopje w Jugosławii 27 sierpnia 1910 r.Na chrzcie otrzymała imię Agnes (Agnieszka).Teresa usłyszała pierwsze wezwanie do życia zakonnego, gdy miała dwanaście lat. Pod wpływem słów misjonarza, który pracował w Indiach, mała Agnes zapragnęła pojechać na misje.

Matka Teresa:– w 1952 r. założyła dom dla umierających,– w 1954 r. założyła dom dziecka,– w 1956 r. utworzyła osadę dla trędowatych. W grudniu 1964 r. Matka Teresa spotkała się z papieżem Pawłem VI, który wyraził swój podziw i szacunek dla niej. Ofiarował jej cenny samochód na loterię na rzecz ubogich.W 1979 r. Matka Teresa otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Matka Teresa zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie, żegnana z żalem przez cały świat. Została beatyfikowana 19 października 2003 r. przez papieża Jana Pawła II. A kanonizowana w 2015 roku przez Papieża Franciszka