Want to make creations as awesome as this one?

kvinta

Transcript

Alkalické kovy

štart

introduction

Alkalické kovy

Introduction

Map/missions

Characters

Ste špión. Za každú splnenú misiu získate číslo, ktoré zodpovedá kľúču, ktorý potrebujete na otvorenie aktovky, kde bude vaša odmena! Získajte všetky čísla bez toho, aby Vás objavili!

Veľa štastia!

map/missions

Alkalické kovy

Introduction

Map/missions

Characters

Start

Mission 01

Mission 02

Mission 03

Alkalické kovy

Alkalické kovy

Introduction

Map/missions

Characters

Li, Na, K, Rb, Cs

s1-prvky, 1 valenčný elektrón, I (oxid. číslo)
kovy, mäkké
nízka hustota, nizka teplota topenia, nízka elektronegativita
dobré vodiče, kovová väzba
najreaktívnejšie, s vodou reagujú búrlivo
silné redukovadlá
len vo forme zlúčenín

Chlorid sodný

Alkalické kovy

Introduction

Map/missions

Characters

konzervovanie a príprava potravín

zdroj: kamenná soľ, morská voda
fyziologický roztok
elektrolýzou sa získava chlór, sodík, vodík, hydroxid sodný

Hydroxid sodný

Hydroxid draselný

Alkalické kovy

Introduction

Map/missions

Characters

biele kryštalické látky

hygroskopické
najsilnejšie zásady
silné žieraviny
výroba mydla, liečivá

Uhličitan sodný

Alkalické kovy

Introduction

Map/missions

Characters

sóda

s vodou reaguje zásadito
výroba mydiel, skla, zmäkčovadiel
textilný a papierenský priemysel
hasiaca látka (náplň práškového hasiaceho prístroja)

Otvorte obálku

HÁDANKA

Aké sú prvé tri písmená mineralogického názvu chloridu sodného?

Password?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Password?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Password?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Right

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

The first number is: 2

Spy

Iste, sú to významné biogénne prvky.

Počul si už niečo o sodíku a draslíku?

A akú zohrávajú úlohu v ľudskom organizme?

Dôležité sú pre enzýmy, nervy, svalové kontrakcie, podieľajú sa na transporte látok.

A ktorý z nich je nebezpečnejší?

Zistil som, že nedostatok sodíka sa prejavuje smädom, pocitom únavy, narušenou schopnosťou myslieť, bolesťami, niekedy depresiami.

Incorrect

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Get out!

Vyberte tvar

?

Option 03

Option 04

Option 02

Option 05

Option 01

Option 06

Vyberte tvar

?

Option 03

Option 04

Option 02

Option 05

Option 01

Option 06

Vyberte tvar

?

Option 03

Option 04

Option 02

Option 05

Option 01

Option 06

Right

The second number is: 3

start over?

INCORRECT

Answer well

zlúčenina alkalických kovov

A čílsky liadok

B Glauberova soľ

C sóda

Dusičnan sodný je:

Answer well

Hodnoty mimo intervalu sú nezlučiteľné so životom.

A 7,44-7,47

B 7

C 7,36-7,44

Fyziologická hodnota pH krvi je:

Answer well

Priaznivé účinky.

A na srdcovo-cievny systém

B na pohybové ústrojenstvo

C na ochorenia žalúdka a chorôb žlčových ciest

Minerálne vody s obsahom sodíka a hydrogenuhličitanov:

Right

The third number is: 0

start over?

You are a spy...

Password?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Password?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Password?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

open the briefcase

Incorrect

X

X

X

e

R

r

O

r

X

X

MISSION COMPLETE!

kliknite na pohyblivú PSP