Want to make creations as awesome as this one?

sekunda

Transcript

Opakovanie

štart

introduction

Chemické reakcie

Introduction

Map/missions

Characters

Ste špión. Za každú splnenú misiu získate číslo, ktoré zodpovedá kľúču, ktorý potrebujete na otvorenie aktovky, kde bude vaša odmena! Získajte všetky čísla bez toho, aby Vás objavili!Veľa štastia!

map/missions

Chemické reakcie

Introduction

Map/missions

Characters

Start

Mission 01

Mission 02

Mission 03

Chemické reakcie

Chemické reakcie

Introduction

Map/missions

Characters

fyzikálny a chemický dejreaktanty a produktyzákon zachovania hmotnostichemické zlučovaniechemický rozklad

Energetické zmeny

Chemické reakcie

Introduction

Map/missions

Characters

horenie a požiarexotermické reakcieendotermické reakcie

Zrážková teória

Chemické reakcie

Introduction

Map/missions

Characters

častice musia mať minimálnu/kinetickú energiučastice musia byť vhodne orientovanéčastice sa musia zraziť

Rýchlosť

Chemické reakcie

Introduction

Map/missions

Characters

koncentráciateplotakatalyzátorveľkosť povrchu častíc

Otvorte obálku

HÁDANKA

Ako sa nazýva plyn, ktorý je potrebný pri horení? (prvé 3 písmenká)

Password?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Password?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Password?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Right

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

The first number is: 2

Spy

Myslím, že by sme to určite vedeli uskutočniť.

Čo myslíš, vedeli by sme ovplyvniť priebeh požiaru?

A máš nejaký nápad?

Určite by sme mali otvoriť okná, aby sme zabezpečili prístup väčšieho množstva kyslíka.

Dobrý nápad. Ja by som navrhovala pridať aj kvalitnú horľavinu.

A nezabudnime na rýchle dosiahnutie zápalnej teploty.

Incorrect

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Get out!

Vyberte tvar

?

Option 03

Option 04

Option 02

Option 05

Option 01

Option 06

Vyberte tvar

?

Option 03

Option 04

Option 02

Option 05

Option 01

Option 06

Vyberte tvar

?

Option 03

Option 04

Option 02

Option 05

Option 01

Option 06

Right

The second number is: 3

start over?

INCORRECT

Answer well

vznik kvapľovstarnutievznik fosílnych surovín

A hrdzavenie

B výbuch zemného plynu

C horenie

Ktorá z reakcií je pomalá?

Answer well

olejovanímpokovovaním

A ponorením do kyselín

B častým umývaním

C natieraním farbou

Akým spôsobom chránime predmety pred koróziou?

Answer well

Častice majú menšiu kinetickú energie, preto sa spomaľuje ich pohyb a nedochádza k častým zrážkam.

A aby sme ich ochladili

B aby sme ich mali kam odložiť

C aby dlhšie vydržali

Prečo skladujeme potraviny v chladničke?

Right

The third number is: 0

start over?

You are a spy...

Password?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Password?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Password?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

open the briefcase

Incorrect

X

X

X

e

R

r

O

r

X

X

MISSION COMPLETE!

MISSION COMPLETE!