Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

W pracowni mistrza Matejki

Kim był Jan Matejko?

Jan Matejko to najwybitniejszy polski malarz. Do jego najważniejszych dzieł zaliczamy: Stańczyk, Bitwa pod Grunwaldem, Kazanie Skargi, Hołd pruski, Bitwa pod Racławicami, Konstytucja 3 maja. Jan Matejko wykształcił wielu wspaniałych malarzy.

Jan Matejkourodził się w Krakowie w 1938 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny, jako dziecko stracił matkę. Mały Jaś malował od wczesnego dzieciństwa. Pierwsze rysunki wzorował na ilustracjach z książek historycznych. Chętnie malował wydarzenia historyczne i portrety królów. Zawsze marzył o wyjeździe do Paryża, pojechał tam w podróż poślubną. Swoim malarstwem zdobył międzynarodową karierę.

Spotkanie z mistrzem

Twórczość Jana Matejki

Poczet królów i książąt polskich

Mieszko I

Bolesław Chrobry

Jan III Sobieski

Władysław III Jagiełło

Kazimierz Wielki

Władysław Łokietek

Autoportret

Autoportret to portret artysty wykonany przez niego samego.

Portret

Portret to obraz, zdjęcie lub inne dzieło będące przedstawieniem osoby i odwzorowujące jej wygląd zewnętrzny, a czasem także cechy osobowości.

Reprodukcja

Reprodukcja to wierna kopia obrazu, która malowana jest przez utalentowanego artystę.

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 22.Odpowiedz w zeszycie na zadanie 1 s. 23 ( podręcznik)

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1-5ze stron 16-17.

Kliknij i wykonaj ćwiczenie