Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

trudna sztuka pisania

życiorys i CV

Temat:

Przygotowała: Agnieszka Łazarek

ŻYCIORYS to rodzaj pisma urzędowego składanego razem z innymi dokumentami, np.z podaniem o przyjęcie do szkoły lub pracy. Tekst tego typu zawsze piszemy w pierwszej osobie – zwięźle przedstawiamy w nim najważniejsze fakty ze swojego życiaw porządku chronologicznym.

Poszczególneinformacje powinny zostać pogrupowane tematycznie i zaprezentowanew osobnych akapitach. Warto się ograniczyć tylko do takich informacji, które będą interesujące dla adresata.

- w prawym górnym rogu, nad tekstem – miejscowość i data;

- w lewym górnym rogu – dane osobowe: imię, nazwiskoi adres;

- niżej, na środku – nagłówek Życiorys;

1

2

3

4

5

- po prawej stronie,pod tekstem głównym– czytelny podpis(imię i nazwisko)

- tekst główny,w którym podajemy: (kliknij, aby uzyskać informacje)

BUDOWA ŻYCIORYSU

– datę i miejsce urodzenia,– informacje o przebiegu edukacji (nazwy szkół, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki w danej szkole, uzyskane średnie oceny),– listę głównych osiągnięć, np. naukowych, sportowych,– informacje o zainteresowaniach,– informacje o dodatkowych umiejętnościach (np. znajomość języków obcych, gra na instrumencie, swobodne poruszanie się po internecie);

a) Urodziłem (urodziłam) się... w..., Przyszedłem (przyszłam) na świat w...;b) W... r. zacząłem (zaczęłam) naukę w..., W latach... uczęszczałem (uczęszczałam) do..., W... r. ukończyłem (ukończyłam)... ze średnią ocen..., Jestem absolwentem (absolwentką)..., Od trzech lat jestem uczniem (uczennicą)..., Obecnie uczę się w..., Obecnie uczęszczam do...; c) Dodatkowo uczestniczę w..., Zdałem (Zdałam) egzamin z języka..., Ukończyłem (Ukończyłam) kurs..., Jestem wolontariuszem (wolontariuszką)..., Zacząłem (Zaczęłam) staż w..., Podczas ostatnich wakacji pracowałem (pracowałam) w...;

przydatne słownictwo

d) Do moich największych osiągnięć można zaliczyć..., W... r. otrzymałem (otrzymałam) wyróżnienie..., Wygrałem (Wygrałam) konkurs..., Jestem stypendystą (stypendystką)..., W... r. wygrałem (wygrałam)ogólnopolskie mistrzostwa w...,Za swój ogromny sukces uważam..., Potrafię..., Umiem..., Doskonaleposługuję się...;e) W wolnych chwilach..., W czasie wolnym najchętniej..., Interesuję się..., Moim hobby jest..., Moje hobby to..., Bardzo lubię..., Moją największą pasją jest...

Przykładżyciorysu

Warszawa, 20.09.2019

Jan Kowalskiul. Moniuszki 1/203-000 Warszawatel. 111 222 333e-mail:jankowal@wpw.pl

Życiorys

Urodziłem się 3. 03. 2003 r. w Warszawie. Moi rodzice są prawnikami. Ojciec pracuje w kancelarii adwokackiej, matka jest radcą prawnym w Urzędzie Dzielnicowym Warszawa - Śródmieście.

W latach 2010-2018 uczęszczałęm do Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, którą ukończyłem ze średnią ocen 4,95. Obecnie uczę się w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w klasie humanistycznej.

Moje największe osiągnięcia to tytuł finalisty Wojewódzkiej Olimpiady Historycznej w 2018 roku.

Oprócz historii, zwłaszcza historii prawa, interesuję się również sportem - należę do drużyny siatkarskiej Dzielnicowego Klubu Sportowego - oraz fotografią i literaturą faktu.

Jan Kowalski

CV to nowoczesna odmiana życiorysu, w której dane osobowe oraz najważniejsze informacje o przebiegu edukacji i doświadczeniu zawodowym zostają ujęte w punktach.

1

2

a) na środku, u góry strony – nagłówek CV lub Curriculum vitae;

b) pod nagłówkiem, po prawej stronie – zdjęcie (opcjonalnie);

c) pod nagłówkiem, po lewej stronie – informacje podzielone na bloki tematyczne:

3

- dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, – przebieg edukacji: ukończone szkoły, dodatkowe zajęcia i kursy, np. kurs języka obcego, – ważniejsze osiągnięcia, np. nagrody w olimpiadach szkolnych, zawodach sportowych, – umiejętności, np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, – zainteresowania.

Curriculum Vitae

Dane personalne:Imię i nazwisko: Karolina ArnolskaData urodzenia: 10. 06. 1996Miejsce urodzenia: ŁódźAdres: ul. Prosta 7, 01-234 SkaryszewTelefon: 111 222 333E-mail: karar@wpw.pl

Wykształcenie:2011 - 2018 Szkoła Podstawowa nr 8 w Łodzi

Doświadczenie:2016-2017 Prowadzenie działu ogłoszeń w gazetce szkolnej "Szkolne Sprawy"

Osiągnięcia:III miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Biegach Przełajowych, wyróżnienie w międzyszkolnym turnieju szachowym w Warszawie

Znajomość języków obcych:- język angielski - First Certificate in English, ocena A

Pozostałe umiejętności:- biegła obsługa komputera

Zainteresowania:- matematyka, informatyka

czas na ćwiczenia

Przerysuj schemat do zeszytu i zaznacz na nim podane elementy życiorysu. podpis, przebieg edukacji, nagłówek, zainteresowania, data i miejsce urodzenia,dane osobowe, osiągnięcia, miejscowość i data

1

2

3

4

5

6

7

8

Urodziłem się w Gdańsku. Mieszkam w Łodzi przy ul. Wiśniowej. Przyszedłem na świat w pewną mroźną grudniową noc. Mieszkam w starej trzypiętrowej kamienicy. Potrafię doskonale posługiwać się programem PowerPoint. Należę do osób, które lubią długo spać. Moim największym sukcesem jest szóstka z techniki za uszycie rękawicy kuchennej. Umiem długo stać na jednej nodze. Zająłem II miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym. Należę do Szkolnego Kółka Fotograficznego.

Zaznacz informacje, które nie powinny się znaleźćw życiorysie. Poprawiony tekst zapisz w zeszycie.

Napisz życiorys wybranego bohatera literackiego lub filmowego (np. Jacka Sparrowa, Małego Księcia, Balladyny, Harry’ego Pottera).

dziękuję!

Źródło: Podręcznik "Nowe słowa na start" (wyd. Nowa Era)