Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

OBUJAM

MJERIMO

Start

Marlena Bogdanović

1. Duljinu mjerimo jediničnim...

kockama.

NETOČNO

kvadratima.

NETOČNO

dužinama.

2. Površinu mjerimo jediničnim...

kockama.

NETOČNO

kvadratima.

dužinama.

NETOČNO

3. Obujam mjerimo jediničnim...

kvadratima.

NETOČNO

kockama.

dužinama.

NETOČNO

4. Jedinice za mjerenje obujma su:

1 cm, 1 dm.


1 cm³, 1 dm³.

1 cm², 1 dm².

NETOČNO

5. Kocka duljine brida od 1 cm ima obujam...

1 cm.

NETOČNO

1 cm³.

1 cm².

NETOČNO

6. Jedinična kocka od 1 dm³ ima bridove duljine...

1 dm

1 dm²

NETOČNO

1 dm³

NETOČNO

7. Koliki je obujam modela na slici?

4 dm³

NETOČNO

4 cm²

NETOČNO

4 cm³

8. Ako je obujam 1 kockice 1 dm³ koliki je obujam cijelog slova?

12 dm³

NETOČNO

15 cm³

NETOČNO

15 dm³

9. Ako je jedna kocka torte jedna porcija, od koliko se porcija sastoji cijela torta?

Od 30 porcija.


Od 34 porcije.


Od 36 porcija.

KRAJ KVIZA

PONOVNI POKUŠAJ