Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zwierzęta hodowlane

Sułek Agnieszka

Kliknij na świnkę i obejrzyj uważnie film. Zapraszam

Krowa

obora

byk

krowa

cielę

roślinożerna

żyworodna, ssak

mięso

skóra

mleko

Świnia

chlew

knur,

wieprz

maciora,

locha

prosię

wszystkożerna

żyworodna, ssak

mięso

Owca

owczarnia

baran,

tryk

owca.

maciorka

jagnię

roślinożerna

żyworodna, ssak

mięso

mleko

wełna

Koza

koziarnia

kozioł,

cap

koza

koźlę

roślinożerna

żyworodna, ssak

mięso

mleko

Koń

stajnia

koń,

ogier

klacz

źrebak

roślinożerny

żyworodny,

ssak

mięso

praca w polu

Drób to wspólna nazwa ptaków hodowanych ze względu na mięso, jaja, pióra i puch.

Kury, kaczki, gęsi są jajorodne. Oznacza to, że wykluwają się z jaj.

Kaczki i gęsi są ptakami wodnymi, dlatego ich ciało jest przystosowane do takiego trybu życia. Ich trzy palce są połączone błoną.


Dzioby mają płaskie

i szerokie,zakończone po bokach wcięciami. Łapiąc żyjątka pod wodą,woda wylewa się tymi wcięciami
i w dziobie pozostaje pokarm.


Kaczka

Gęś

Kura

3

Zadania do wykonania

Kliknij na cyfry.

2

Wykonaj ćwiczenia: 5, 6, 7, 8 str. 24 - 25 (ćwiczeniówka - język polski część 4).

1

Otwórz zeszyt i zapisz cel:

Cel: Wiem, jakie zwierzęta hodowane są na wsi.

Przepisz nasze nacobezu. Znajdziesz je w rozpisce.

Następnie na podstawie zebranych informacji w prezentacji stwórz dwie własne notatki na temat wybranego:

1. zwierzęcia hodowlanego,

2. jednego ptaka (drób).

Nie skupiaj się na opisie zewnętrznym tylko w jakim celu, po co je hodujemy. Możesz też narysować korzyści z hodowli - (narysuj zwierzę ) i podpisz je (napisz jakie wyroby czy produkty otrzymujemy).

Inspiracji szukaj na slajdach.