Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

Umanjeni prikaz Zemljine površine u ravnini.,Ponovimo što znamo o zemljovidu,Na zemljovidu je sjeveruvijek gore.,Razni objekti (ceste, mostovi,gradovi) na zemljovidu seprikazuju dogovorenim znakovima.Objašnjeni su u TUMAČU ZNAKOVA ili LEGENDI.,Hrvatski zavičaji,nizinski zavičajbrežuljkasti zavičajgorski zavičajprimorski zavičaj,Zavičaji u našoj domovini:,Izgled i reljef zavičaja,nizinski zavičaj,brežuljkasti zavičaj,gorski zavičaj,primorski zavičaj,Podneblje zavičaja,Vode uzavičaju,Jadransko more,rijeka Sutla,Naseljazavičaja,Životinjskisvijet,krave,ris,puran,galeb,Biljnisvijet,Gospodarstvo zavičaja