Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Umanjeni prikaz Zemljine površine u ravnini.

Ponovimo što znamo o zemljovidu

Na zemljovidu je reljef prikazan bojama.

Na zemljovidu je sjever

uvijek gore.

Razni objekti (ceste, mostovi,

gradovi) na zemljovidu se
prikazuju dogovorenim znakovima.
Objašnjeni su u TUMAČU ZNAKOVA ili LEGENDI.Hrvatski zavičaji

  • nizinski zavičaj
  • brežuljkasti zavičaj
  • gorski zavičaj
  • primorski zavičaj

Zavičaji u našoj domovini:

BREŽULJKASTI ZAVIČAJ

NIZINSKI ZAVIČAJ

GORSKI ZAVIČAJ

PRIMORSKI ZAVIČAJ

Izgled i reljef zavičaja

nizinski zavičaj

brežuljkasti zavičaj

gorski zavičaj

primorski zavičaj

RAVNICE I RIJEČNE DOLINE


RIJEKE: SAVA, DRAVA, DUNAV


PLODNO TLO

BREŽULJCI, BRDA, GORE

POTOCI, MANJE RIJEKE

LJEKOVITI IZVORI

PLANINE I GORE


RIJEČNE DOLINE


SPILJE

OTOCI, POLUOTOCI, ZALJEVI I UVALE

PLANINE I KAMENJARI

CRVENICA

Podneblje zavičaja

Vode u zavičaju

Jadransko more

rijeka Sutla

Naselja

zavičaja

Životinjski svijet

krave

ris

puran

galeb

Biljni svijet

Gospodarstvo zavičaja

STOČARSTVO

VOĆARSTVO

ŠUMARSTVO

TURIZAM

ŠUMARSTVO

STOČARSTVO

TURIZAM

STOČARSTVO

POLJOPRIVREDA

VOĆARSTVO I MASLINARSTVO

RIBARSTVO

BRODOGRADNJA