Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

10

FRASES

QUE ENS

DEFINEIXEN

1 de 10

Volem que l’alumne sigui el protagonista del seu procés

d’aprenentatge"

"

Eduquem en un clima escolar
positiu i motivador "

2 de 10

"

"

Ens distingim per un estil de relacions humanes properes i
senzilles"

3 de 10

Es busca l’equilibri entre
fites exigents
i possibilitats personals "

4 de 10

"

Realitzem propostes creatives i crítiques a la solució de problemes en la vida real."

5 de 10

"

"

Es treballa de manera activa
i participativa "

6 de 10

"

Treballem per aportar elements per a la innovació educativa, amb la creació de coneixements en xarxa (TAC)"

7 de 10

Ens impliquem en el treball transversal dels valors de l’ecologia i de la sostenibilitat "

8 de 10

"

Potenciar l’aprenentatge de les llengües a través
de diferents formes de treball"

Programació Vertical

9 de 10

"

Eduquem a partir d’un ideari
cristià obert, respectuós i estimant el nostre país cultura i tradicions"

10 de 10

"

vedrunaartes.cat/preinscripcions

preinscripcions online

oferta educativa

DADES DEL CENTRE
Carrer Carme, 16
Telèfon: 93 830 52 12
a/e: vedrunaartes@vedruna.cat
Pàgina web: www.vedrunaartes.cat