Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

10

FRASES

QUE ENS

DEFINEIXEN

1 de 10

Volem que l’alumne sigui elprotagonistadel seu procésd’aprenentatge"

"

Eduquem en un clima escolarpositiu i motivador"

2 de 10

"

"

Ens distingim per un estil de relacions humanes properes i senzilles"

3 de 10

Es busca l’equilibri entrefites exigents i possibilitats personals"

4 de 10

"

Realitzem propostes creatives i crítiques a la solució de problemesen la vida real."

5 de 10

"

"

Es treballade manera activai participativa "

6 de 10

"

Treballem per aportar elements per a la innovació educativa, ambla creació de coneixements en xarxa (TAC)"

7 de 10

Ens impliquem en el treball transversal dels valors de l’ecologia i de lasostenibilitat"

8 de 10

"

Potenciar l’aprenentatge de les llengües a través de diferents formes de treball"

Programació Vertical

9 de 10

"

Eduquem a partir d’un ideari cristià obert, respectuós i estimant el nostre país cultura i tradicions"

10 de 10

"

vedrunaartes.cat/preinscripcions

preinscripcions online

oferta educativa

DADES DEL CENTRE Carrer Carme, 16 Telèfon: 93 830 52 12 a/e: vedrunaartes@vedruna.cat Pàgina web: www.vedrunaartes.cat