Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Tematdzisiejszej lekcji:

SzczęśćBoże!

Liturgia Eucharystyczna (tematy 35 - 37).

GOTOWI?

Z

A

C

Z

Y

N

A

M

Y

!

Podczas dzisiejszej lekcji:

dowiesz się co znaczysłowo "Eucharystia";

poznasz nowe słowa: PREFACJA oraz SANCTUS;

ĆWICZENIE

ĆWICZENIE

przypomnisz sobie co to jest PRZEISTOCZENIE;

poznasz największą tajemnicę naszej wiary.

poznasz kolejną część Mszy Świętej - Liturgię Eucharystyczną;

Przypomnijmy sobie co już wiemyo Mszy Świętej.

Podczas Liturgii Słowa wsłuchujemy się w Słowo Boże i odpowiadamy Bogusłowami wyznania wiary.

LITURGIĘ SŁOWA

Podczas obrzędów wstępnych przygotowujemy nasze sercado właściwego przeżyciaMszy Świętej:

OBRZĘDY WSTĘPNE

Msza Święta składa się z czterech części.

Do tej pory poznaliśmy dwie z nich:

oraz

przepraszamy Bogaza nasze zaniedbaniai oddajemy Mu cześćśpiewając hymn"Chwała na wysokości Bogu"

Jest to NAJWAŻNIEJSZA częśćMszy Świętej,ponieważ przygotowuje nasdo największego cudu:

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Na dzisiejszej lekcji poznasz trzecią część Mszy Świętej, która nazywa się...

przemiany chleba i winaw Ciało i Krew Jezusa.

Ale zacznijmy od początku.

Po umocnieniu się słowem Bożymnaszą uwagę kierujemy na ołtarz,który nazwany jest STOŁEM CHLEBA.

To na nim dokona się cud przemiany chleba i winaw Ciało i Krew Jezusa.

Liturgia eucharystyczna rozpoczyna się PRZYGOTOWANIEM DARÓW.

To na nim Chrystus ofiaruje siebie w ofierze za nas.

Woda jest symbolem naszego człowieczeństwa. Dodana do wina,które stanie sięKrwią Jezusa oznacza, że Jezus jest Bogiemi Człowiekiem.

Woda

Jezus przemieni je w Swoją Krew.Kapłan modli się do Boga z prośbą, by stało się dla nas "napojem duchowym".

Wino

Jezus przemieni jew Swoje Ciało.Kapłan modli siędo Bogaz prośbą,by stał się dla nas "Chlebem Życia".

Chleb

Dary składane na ołtarzu to:

swoje troski

W tym momencie Mszy Świętejmożesz w cichej modlitwieofiarować Bogu swój dar:

swoje radości

swoje życie

swoją miłość

swoją wdzięczność

i to, co chcesz...

W trakcie przygotowania darówzbiera się też ofiarę pieniężną.

To też jest nasz dar -nasza ofiara na potrzeby parafii i parafian.

A teraz bardzo uważnie obejrzyj film.

W kartach pracy(temat nr 35,str. 52)wykonaj ćwiczenienr 1 i 2.

Po filmie czas na ćwiczenia :)

Kliknij, aby sprawdzić odpowiedzi

Na początekzastanówmy sięco może oznaczać słowo "Eucharystia"?

Wiesz już,że wiele słówzwiązanych z kościołem, pochodzi z innych języków.

Słowo "Eucharystia" pochodzi z j. greckiegoi oznacza...

DZIĘKCZYNIENIE!

ZATEM:

Na Eucharystię,czyli Mszę Świętą, przychodzimy,aby Bogu PODZIĘKOWAĆ.

A w tym dziękczynieniu pomaga nam...

Pamiętaszz jakich?

Tak, to między innymi j. greckii j. łaciński.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Widzisz?To nie jest takie trudne :).

Liturgia Eucharystyczna rozpoczyna się od dialogu Kapłana z Wiernymi:

Ten dialog stanowi wstępdo najpiękniejszej modlitwy - MODLITWY EUCHARYSTYCZNEJ.

K: Pan z wami

W: I z duchem twoim

K:W górę serca

W: Wznosimy je do Pana

K:DZIĘKI SKŁADAJMY Panu,Bogu naszemu

W: Godne to i sprawiedliwe

Modlitwa Eucharystycznajest modlitwą,w której kapłanw imieniu nas wszystkichdziękuje Bogu, wychwala Goi opowiada o tym,co Bóg uczynił dla każdego z nas.

POSŁUCHAJwyjaśnienia

W kartach pracy w temacie nr 36 wykonaj ćwiczenie nr 1 (str. 53)

CZAS NA ĆWICZENIA :)

W drugim ćwiczeniuw kartach pracy pojawia się kolejne słowo nie w j. polskim.

Czy domyślasz się co to słowo oznacza? Trzykrotnie powtarzane w hymniew czasie liturgii eucharystycznej?

To słowoto SANCTUS

(czyta się SANKTUS)

KLIKNIJ I SPRAWDŹ ODPOWIEDŹ

Słowo SANCTUS oznacza

Po odśpiewaniu hymnu "Święty, Święty, Święty..." następuje najważniejszy moment Mszy Świętej.

Jest to PRZEISTOCZENIE.

Zastanawiasz się pewnie, co może oznaczać to słowo.

To nie jest trudne.

Przeistoczenie oznacza PRZEMIANĘ.

Co jest przemienione?

Odpowiedź na następnej stronie.

PODSUMUJMY:

One zostają NIEZMIENNE.

PRZEISTOCZENIE to przemiana.

Jezus mocą Ducha Świętegoprzemienia:

a wino w Swoją Krew.

chleb w swoje Ciało,

Zmienia się ISTOTA:

ALE!

NIE OZNACZA to,że zmienia się wygląd, smak, czy zapach chleba i wina.

Co się zatem zmienia?

to już nie jest chleb,tylko Ciało Jezusa.

I nie jest to wino,tylko Krew Jezusa.

Dlatego nazywa się to PRZEISTOCZENIE

CIEKAWOSTKA

Chleb z czasów Pana Jezusama nazwę MACAi przygotowywano troszkę inaczej,niż chleb, który my dziśkupujemy w piekarni, czy sklepie.

Przede wszystkim -do ciasta nie dodawano drożdży, jedynie mąkę i wodę.

Bez drożdży ciasto nie rosło, więc chleb wyglądał tak:

Nie przypomina naszego chlebaz chrupiącą skórką, prawda?

To właśnie taki chleb Pan Jezus błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc...

CHLEB EUCHARYSTYCZNY

przygotowywany jestw taki sam sposób,co chleb w czasach Jezusa:

W taki sam sposób powstają opłatki,którymi dzielimy sięw Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.

HOSTIA(duża)i KOMUNIKANTY(małe)

w odpowiednich proporcjachmiesza się mąkę z wodą,a następnie wypieka się w specjalnej maszynie.

Nazwy chleba eucharystycznego używanego w czasie Mszy Świętej to:

A TERAZ JESZCZE WAŻNIEJSZA RZECZ:

W czasie przeistoczenia chleb eucharystyczny(czyli HOSTIĘ) oraz winoPan Jezus przemienia w Swoje Ciało i Swoją Krew.

ZATEM!

Przyjmując Komunię Świętą nie przyjmujesz hostii, czy opłatka (a często niektórzy tak mówią!)

W Komunii ŚwiętejprzyjmujeszPana Jezusa pod postacią chleba, czyli przyjmujesz Jego Ciało.

Co jest potrzebne, aby prawdęo przeistoczeniu przyjąć?

Aby poznać odpowiedź,rozwiąż zadanie obok.

Dlatego już dziś,zanim przyjmiesz I Komunię Świętą, módl się o wiarę dla siebie.

Każdy z nas potrzebuje

WIARY,

Szczególnie mocno widać i słychać tow dialogu kapłana i wiernychpo przeistoczeniu:

by móc przyjąć prawdę o tym, że chleb i winoJezus przemieniaw Swoje Ciałoi Swoją Krew.

K: Oto wielka tajemnica wiary

W:Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstaniei oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

NAUCZ SIĘ TEGO NA PAMIĘĆ!!!

Czas na karty pracy :)

Wykonaj ćwiczenie nr 1 i 2 na str. 55

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZ

To już prawie koniec dzisiejszej lekcji.

Jeszcze tylko dwa zadania

ZADANIE 1

Oczywiście TESTna zakończenie i podsumowanie - nie zapomnij go wypełnić!

TEST

ZADANIE 2

W codziennej modlitwieproś Pana Jezusaza siebiei wszystkie dzieci,aby dodał Wam wiary i odwagiw czasie przygotowaniado przyjęcia Gow Komunii Świętej.

Możesz modlić się swoimi słowamilub skorzystać z takiej modlitwy:

Nasz najlepszy Ojcze w niebie,błogosław wszystkie dzieci przygotowujące siędo przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Proszę Cię, udziel nam Ducha Świętego,aby uczynił w naszych sercach piękną świątyniędla Pana Jezusa. Spraw, aby nasze serca były zawsze czyste i radosne. Matko Najświętsza i nasi święci Patronowie,módlcie się za nami.AMEN.

Dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję.

Do zobaczenia wkrótce!

Szczęść Boże!

P.S. Zajrzyj tutaj

Nie zapomnij w swojej modlitwie o Mamie.26 maja jest Jej święto