Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

polskie tańce narodowe

START

LEKCJA MUZYKI

Polska posiada bogaty zbiór utworów polskiej muzyki ludowej, którą tworzyli od najdawniejszych czasów ludzie bez muzycznego wykształcenia. Twórcy układali proste melodiei rytmy, łączyli je z tekstami o pracy, świętach, codziennych radościach i smutkach. W ten sposób powstawały pieśni ludowe.

Mieszkańcy wsi chętnie bawili się przy muzycei swoich pieśniach wykonując przy tym różnorakie tańce. Stały się one najważniejszą częścią ich zabawy, dzięki temu powstało przy tej okazji wiele tańców ludowych. Jak wiadomo muzyka na obszarze całej Polski, różni się od siebie w zależności od regionu. Każdy region posiada charakterystyczne tańce, melodie, stroje oraz instrumenty ludowe. Kapele muzyczne wykorzystują różne instrumenty, dzięki temu łatwo jest dostrzec różnice w stylu i brzmieniu danych pieśni i tańców ludowych. Możemy jednak wymienić także pięć tańców znanych w całej Polsce: mazura, poloneza, krakowiaka, oberka i kujawiaka – są to polskie tańce narodowe.

mAZUR

Mazur – którego nazwa prawdopodobnie pochodzi od tańczonych od dawna na Mazowszu wiejskich mazurków, jest tańcem żywiołowym i energicznym. Ma szybkie tempo i skoczny rytm w metrum ¾ .

KRAKOWIAK

Krakowiak – pochodzi z okolic Krakowa, jest tańcem o wesołym i skocznym charakterze, ma żywe tempo utrzymane w metrum 2/4 .

+ info

KUJAWIAK

Kujawiak – taniec pochodzi z Kujaw. Jego melodia jest smutna i rzewna, a rytm płynny i spokojny. Taniec ten utrzymany jest w wolnym tempie i metrum ¾ . Znany jest także, jako kołysany lub kolebany.

OBEREK

Oberek – najszybszy polski taniec narodowy. Określany niegdyś, jako obyrtany lub obertas. Nazwy te nawiązują do szybkich obrotów wykonywanych przez tancerzy. Oberek ma wesołą melodię i jest utrzymany w metrum 3/8 .

+ info

+ info

POLONEZ

Polonez – wywodzi się z tańca ludowego o nazwie „chodzony”. Początkowo był tańcem chłopskim, później trafił na salony a z czasem stał się popularny na całym świecie. Jego nazwa pochodzi od francuskiego słowa polonaise, czyli polski. Jest tańcem spokojnym w umiarkowanym tempie oraz metrum ¾.

+ info

TANIEC - PODSUMOWANIE

+ info

POLSKIE TAŃCE NARODOWE– popularne w całej Polsce tańce pochodzenia ludowego.

ZATAŃCZMY!!! - POLONEZ PODSTAWOWE KROKI

+ info

+ info

Praca na zakończenie lekcji

Zapisujemy w zeszytach do muzyki temat:POLSKIE TAŃCE NARODOWE

+ info

Wkonujemy także notatkę na temat tańców:MAZURA, KRAKOWIAKA,OBERKA, KUJAWIAKA ORAZ POLONEZA

dziękuję za uwagę

Opracowanie:Rafał Moradrski