Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

CEVICHE

Guide

EUROPE IN FIGURES

Guide

EARLY PICASSO PERIODS

Guide

ANIMAL ALPHABET

Guide

PODCAST SERIES 1

Guide

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

Transcript

Vocabulario,COMUNICACIÓN EN LSE PARA A ATENCIÓN SANITARIA (COVID-19),Síntomas,Resultados,Exploración física e probas,Anamnese e contacto co virus,seguinte,sobre este material,Medicación, tratamento e ingreso,COMUNICACIÓN EN LSE PARA LA ATENCIÓN SANITARIA (COVID-19),Preme nas seccións da esquerda para acceder ao léxico e os enunciados,Pincha en las secciones de la izquierda para acceder al léxico y los enunciados,Vocabulario,INicio,onde,auxiliar,enfermeiro,mÉdico,cando,por favor,grazas,ten dor?,cando comezou?,como é a dor?,tranquilo,celador ,escribir,forte,suave,pouco,moito,normal,coronavirus,organos internos,Anamnese e contacto co virus,Síntomas,Exploración física e probas,Resultados,Medicación, tratamento e ingreso,seguinte,SÍNTOMAS,GRACIAS,ENFERMERO,TIENE DOLOR?,CUÁNDO EMPEZÓ?,CÓMO ES EL DOLOR?,FUERTE,POCO,MUCHO,DÓNDE,CUÁNDO,ESCRIBIR,Anamnese e contacto co virus,Síntomas,Exploración física e probas,Resultados,INicio,é alerxico a algo?,Cal é a data da última regra?,Convive con alguén que dera positivo no COVID-19?,Convive con algún enfermo con síntomas coma os seus?,Tivo contacto con algún compañeiro de traballo que dera positivo no COVID-19?,Vocabulario,Medicación, tratamento e ingreso,seguinte,¿ES ALÉRGICO A ALGO?,¿CUÁL ES LA FECHA DE SU ÚLTIMA REGLA?,¿CONVIVE CON ALGUIEN QUE HAYA DADO POSITIVO EN COVID-19?,¿CONVIVE CON ALGÚN ENFERMO CON SÍNTOMAS COMO LOS SUYOS?,TUVO CONTACTO CON ALGÚN COMPAÑERO DE TRABAJO QUE DIERA POSITIVO EN COVID-19?,TEN OUTRAS ENFERMIDADES COMO DIABETES, COLESTEROL, HIPERTENSIÓN OU ALGUNHA CARDIOPATÍA?,¿TIENE OTRAS ENFERMEDADES COMO DIABETES, COLESTEROL, HIPERTENSIÓN O ALGUNA CARDIOPATÍA?,Síntomas,INicio,Exploración física e probas,Resultados,Presentaciónevocabulario,Anamnese e contacto co virus,TEN FEBRE?,DÓELLE O PEITO?,DÓELLE A CABEZA?,FATÍGASE? CÚstalle respirar?,FÁLTALLE OLFATO OU SABOR?,VOMITA?,TEN TOSE? ¿é secaou produtiva?,TEN DIARREA?,TEN DOR ABDOMINAL?,DÓELLE A GORXA?,TEN urticaria?,nota algo raro na pel?,TEN MAZADURAS?,Vocabulario,Medicación, tratamento e ingreso,seguinte,¿TIENE FIEBRE?,¿LE DUELE LA CABEZA?,¿TIENE TOS? ES SECA O PRODUCTIVA?,¿LE DUELE EL PECHO?,¿LE FALTA OLFATO O SABOR?,¿VOMITA?,¿SE FATIGA? ¿LE CUESTA RESPIRAR?,¿TIENE DOLOR ABDOMINAL?,¿TIENE DIARREA?,¿LE DUELE LA GARGANTA?,¿NOTA ALGO RARO EN LA PIEL?,¿TIENE URTICARIA?,¿TIENE MORATONES?,Exploración física e probas,INicio,REVISIÓN DE LESIÓNSCUTÁNEAS,respire pola boca,exploración abdominal,auscultación pulmonar,Resultados,Vocabulario,Anamnese e contacto co virus,Síntomas,RADIOGRAFÍA,PROBA COVID-19 (NARIZ),PROBA COVID-19 (PUNCIÓN),ANÁLISE DE SANGUE,QUITE A ROUPA DECINTURA PARA ARRIBA,DÉITESE NA PADIOLA,POÑA O CAMISIÓNABERTO CARA ATRÁS,GARDE A ROUPANA BOLSA,Medicación, tratamento e ingreso,seguinte,ANÁLISIS DE SANGRE,RESPIRE POR LA BOCA,REVISIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS,PRUEBA COVID-10 (SEROLOGÍA),PRUEBA COVID-19 (PCR),GUARDE LA ROPA EN LA BOLSA,QUÍTESE LA ROPA DE CINTURA PARA ARRIBA,PONGA EL CAMISÓN HACIA ATRÁS,ACUÉSTESE EN LA CAMILLA,Resultados,INicio,Exploración física e probas,Anamnese e contacto co virus,Síntomas,Medicación, tratamento e ingreso,TEMOS OS RESULTADOS,O RESULTADO É POSITIVOEN COVID-19,O RESULTADO É NEGATIVO ENCOVID-19,O RESULTADO ESTÁPENDENTE DE CONFIRMACIÓN,TEN A ALTA MÉDICA(PODE IR A CASA),TEN QUE QUEDARINGRESADO,TEÑEN QUE VALORALOOUTROS ESPECIALISTAS,TEN PNEUMONÍA,INFORMARÉMOLO DOS RESULTADOS POR MENSAXE TELEFÓNICA,Vocabulario,seguinte,TENEMOS LOS RESULTADOS,LE INFORMAREMOS DE LOS RESULTADOS POR MENSAJE TELEFÓNICO,EL RESULTADO ES POSITIVO EN COVID-19,EL RESULTADO ES NEGATIVO EN COVID-19,EL RESULTADO ESTÁ PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN,TIENE EL ALTA MÉDICA.(PUEDE IRSE A CASA),TIENE NEUMONÍA,TIENE QUE QUEDAR INGRESADO,TIENEN QUE SER VALORADO POR OTROS ESPECIALISTAS,Medicación, tratamento e ingreso,INicio,Resultados,Exploración física e probas,Anamnese e contacto co virus,Síntomas,como se chama a medicación que tomou?,medicouse? tomou pastillas, xarope ou sobres dalgún medicamento?,Vocabulario,Estas son as normas de illamento,o tratamento está descrito neste informe,ten que permanecer illado na habitación,A quen temos que informar?,IMOS AVISAR A súa familia,¿SE MEDICÓ? ¿TOMÓ PASTILLAS, JARABE O SOBRES DE ALGÚN MEDICAMENTO?,¿CÓMO SE LLAMA LA MEDICACIÓN QUE TOMÓ?,EL TRATAMIENTO ESTÁ ESCRITO EN ESTE INFORME,ESTAS SON LAS NORMAS DE AISLAMIENTO,TIENE QUE PERMANECER AISLADO EN LA HABITACIÓN,¿A QUIÉN TENEMOS QUE INFORMAR?,AVISAREMOS A SU FAMILIA,QUEN SOMOS,COMUNICACIÓN EN LSE PARA A ATENCIÓN SANITARIA (COVID-19), MAIO DO 2020,INTÉRPRETES DE LSE:NANCY BOBILLO GARCÍAPAULA BRIONES GARCÍAEVA GUDE MAREYTAREIXA MARTÍNEZ BARRALIRENE NAVIA REYBEATRIZ REY COSTASMARÍA SOTO MILLARESLAURA VILA FERNÁNDEZCORRECCIÓN DE TEXTOS:CÉSAR CARAMÉS BLANCO,Síntomas,Anamnese e contacto co virus,Vocabulario,Exploración física e probas,Resultados,Medicación, tratamento e ingreso,PRESENTACIÓN EINDICACIÓNS DE USO(GALEGO),PRESENTACIÓN EINDICACIÓNS DE USO(ESPAÑOL),PRESENTACIÓNE INDICACIÓNS DE USO(EN LSE),AGRADECEMENTOS,O noso agradecemento ao Equipo de Humanización do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que nos explicou o protocolo de atención a pacientes durante o COVID-19, así como a todos os profesionais sanitarios, compañeiros intérpretes e persoas xordas que durante a última fase de elaboración se prestaron a valorar, corrixir e achegar suxestións que melloraron o material.