Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Vocabulario

Síntomas

Exploración física e probas

Anamnese e contacto co virus

Resultados

seguinte

COMUNICACIÓN EN LSE PARA A ATENCIÓN SANITARIA (COVID-19)

Medicación, tratamento e ingreso

sobre este material

COMUNICACIÓN EN LSE PARA LA ATENCIÓN SANITARIA (COVID-19)

Preme nas seccións da esquerda para acceder ao léxico e os enunciados

Pincha en las secciones de la izquierda para acceder al léxico y los enunciados

Síntomas

Exploración física e probas

Anamnese e contacto co virus

Resultados

INicio

seguinte

onde

mÉdico

auxiliar

cando

por favor

grazas

ten dor?

cando comezou?

como é a dor?

tranquilo

celador

escribir

coronavirus

organos internos

Vocabulario

Medicación, tratamento e ingreso

GRACIAS

ENFERMERO

TIENE DOLOR?

CUÁNDO EMPEZÓ?

CÓMO ES EL DOLOR?

FUERTE

POCO

MUCHO

DÓNDE

CUÁNDO

ESCRIBIR

suave

forte

enfermeiro

moito

SÍNTOMAS

normal

pouco

Vocabulario

Síntomas

Exploración física e probas

Resultados

INicio

seguinte

Anamnese e contacto co virus

é alerxico a algo?

Convive con algún enfermo con síntomas coma os seus?

¿ES ALÉRGICO A ALGO?

¿CUÁL ES LA FECHA DE SU ÚLTIMA REGLA?

¿CONVIVE CON ALGUIEN QUE HAYA DADO POSITIVO EN COVID-19?

¿CONVIVE CON ALGÚN ENFERMO CON SÍNTOMAS COMO LOS SUYOS?

TUVO CONTACTO CON ALGÚN COMPAÑERO DE TRABAJO QUE DIERA POSITIVO EN COVID-19?

Convive con alguén que dera positivo no COVID-19?

TEN OUTRAS ENFERMIDADES COMO DIABETES, COLESTEROL, HIPERTENSIÓN OU ALGUNHA CARDIOPATÍA?

Medicación, tratamento e ingreso

Cal é a data da última regra?

¿TIENE OTRAS ENFERMEDADES COMO DIABETES, COLESTEROL, HIPERTENSIÓN O ALGUNA CARDIOPATÍA?

Tivo contacto con algún compañeiro de traballo que dera positivo no COVID-19?

Presentaciónevocabulario

Vocabulario

Exploración física e probas

Anamnese e contacto co virus

Resultados

INicio

seguinte

Síntomas

DÓELLE A GORXA?

DÓELLE A CABEZA?

DÓELLE O PEITO?

TEN FEBRE?

TEN DIARREA?

VOMITA?

TEN DOR ABDOMINAL?

TEN MAZADURAS?

TEN urticaria?

nota algo raro na pel?

FÁLTALLE OLFATO OU SABOR?

FATÍGASE? CÚstalle respirar?

¿TIENE FIEBRE?

¿LE DUELE LA CABEZA?

¿TIENE TOS? ES SECA O PRODUCTIVA?

¿LE DUELE EL PECHO?

¿LE FALTA OLFATO O SABOR?

¿VOMITA?

¿SE FATIGA? ¿LE CUESTA RESPIRAR?

Medicación, tratamento e ingreso

¿TIENE DOLOR ABDOMINAL?

¿TIENE DIARREA?

¿LE DUELE LA GARGANTA?

¿NOTA ALGO RARO EN LA PIEL?

¿TIENE URTICARIA?

¿TIENE MORATONES?

TEN TOSE? ¿é secaou produtiva?

Vocabulario

Síntomas

Anamnese e contacto co virus

Resultados

INicio

respire pola boca

seguinte

exploración abdominal

REVISIÓN DE LESIÓNSCUTÁNEAS

auscultación pulmonar

Exploración física e probas

RADIOGRAFÍA

PROBA COVID-19 (NARIZ)

ANÁLISE DE SANGUE

QUITE A ROUPA DECINTURA PARA ARRIBA

GARDE A ROUPANA BOLSA

POÑA O CAMISIÓNABERTO CARA ATRÁS

DÉITESE NA PADIOLA

Medicación, tratamento e ingreso

ANÁLISIS DE SANGRE

RESPIRE POR LA BOCA

REVISIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS

PRUEBA COVID-10 (SEROLOGÍA)

PRUEBA COVID-19 (PCR)

GUARDE LA ROPA EN LA BOLSA

QUÍTESE LA ROPA DE CINTURA PARA ARRIBA

PONGA EL CAMISÓN HACIA ATRÁS

ACUÉSTESE EN LA CAMILLA

PROBA COVID-19 (PUNCIÓN)

Vocabulario

Síntomas

Exploración física e probas

Anamnese e contacto co virus

INicio

seguinte

Resultados

TEMOS OS RESULTADOS

O RESULTADO É NEGATIVO ENCOVID-19

O RESULTADO ESTÁPENDENTE DE CONFIRMACIÓN

TEN A ALTA MÉDICA(PODE IR A CASA)

TEN PNEUMONÍA

TEN QUE QUEDARINGRESADO

TEÑEN QUE VALORALOOUTROS ESPECIALISTAS

INFORMARÉMOLO DOS RESULTADOS POR MENSAXE TELEFÓNICA

Medicación, tratamento e ingreso

TENEMOS LOS RESULTADOS

LE INFORMAREMOS DE LOS RESULTADOS POR MENSAJE TELEFÓNICO

EL RESULTADO ES POSITIVO EN COVID-19

EL RESULTADO ES NEGATIVO EN COVID-19

EL RESULTADO ESTÁ PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

TIENE EL ALTA MÉDICA.(PUEDE IRSE A CASA)

TIENE NEUMONÍA

TIENE QUE QUEDAR INGRESADO

TIENEN QUE SER VALORADO POR OTROS ESPECIALISTAS

O RESULTADO É POSITIVOEN COVID-19

Vocabulario

Síntomas

Exploración física e probas

Anamnese e contacto co virus

Resultados

INicio

Medicación, tratamento e ingreso

como se chama a medicación que tomou?

medicouse? tomou pastillas, xarope ou sobres dalgún medicamento?

Estas son as normas de illamento

o tratamento está descrito neste informe

ten que permanecer illado na habitación

A quen temos que informar?

IMOS AVISAR A súa familia

¿SE MEDICÓ? ¿TOMÓ PASTILLAS, JARABE O SOBRES DE ALGÚN MEDICAMENTO?

¿CÓMO SE LLAMA LA MEDICACIÓN QUE TOMÓ?

EL TRATAMIENTO ESTÁ ESCRITO EN ESTE INFORME

ESTAS SON LAS NORMAS DE AISLAMIENTO

TIENE QUE PERMANECER AISLADO EN LA HABITACIÓN

¿A QUIÉN TENEMOS QUE INFORMAR?

AVISAREMOS A SU FAMILIA

Vocabulario

Síntomas

Exploración física e probas

Anamnese e contacto co virus

Resultados

Medicación, tratamento e ingreso

COMUNICACIÓN EN LSE PARA A ATENCIÓN SANITARIA (COVID-19), MAIO DO 2020

PRESENTACIÓN EINDICACIÓNS DE USO(GALEGO)

Quen somos?Somos un grupo de intérpretes particulares que, ante a crise sanitaria da COVID-19, detectamos a necesidade dun material de apoio que lle servise ao persoal sanitario para facilitar a súa comunicación coas persoas xordas que utilizan a LSE.Que é este material?Trátase dun material que recolle o VOCABULARIO e os ENUNCIADOS máis frecuentes (preguntas, demandas...) que o persoal sanitario utiliza nos casos de atención a pacientes con COVID-19 ou que potencialmente estean contaxiados. O contido foi recollido do persoal sanitario que nos explicou amablemente o protocolo de actuación na atención a estes pacientes. Por este motivo, o material estrutúrase seguindo os distintos PROCEDEMENTOS e as PAUTAS COMUNICATIVAS que se utilizan con frecuencia nesta circunstancia.Como utilizalo?O uso deste material require sempre que o dispositivo estea conectado a Internet. Á esquerda da pantalla principal atópanse os distintos apartados en forma de fichas, que deben ser abertas polo usuario premendo na lapela correspondente. Dentro de cada lapela pódese ver toda unha serie de léxico e enunciados. Só hai que premer na icona en forma de ollo que se atopa vinculada a cada unha das expresións e esperar a que se active unha xanela, na cal se poderán ver o contido en lingua de signos. Desta maneira, poderase mostrar o contido signado á persoa xorda para que comprenda que é o que se lle está a preguntar ou demandar.Dado que se trata dun material que só permitirá a comunicación unidireccional, QUEREMOS INSISTIR SEMPRE NA NECESIDADE DE SOLICITAR A PRESENZA DUN INTÉRPRETE. Este recurso terá que ser un RECURSO DE URXENCIA no caso de non poder contar cun intérprete profesional. Se detectades fallos, ambigüidades ou imprecisións na expresión que poidan levar a confusión, ou ben considerades que o material pode mellorarse, sexa engadindo ou eliminando contido, ou ben coñecedes novas formas de proceder na atención aos pacientes con Coronavirus, por favor, facédenolo saber a este enderezo de mail: ilsescovid@gmail.com.Dado que está aloxado nunha web de presentacións, o material está sempre dispoñible para realizar as modificacións que sexan necesarias, polo que estaremos moi agradecidas se nos facedes chegar calquera suxestión que nos permita mellorar o traballo realizado. Esperamos sinceramente que sexa de utilidade para todos.Moitas grazas pola vosa colaboración.

PRESENTACIÓN EINDICACIÓNS DE USO(ESPAÑOL)

¿Quiénes somos?Somos un grupo de intérpretes particulares que, ante la crisis sanitaria de la COVID-19, detectamos la necesidad de un material de apoyo que sirva al personal sanitario para facilitar su comunicación con las personas sordas que utilizan la LSE.¿Qué es este material?Se trata de un material que recoge el VOCABULARIO y los ENUNCIADOS más frecuentes (preguntas, demandas...) que el personal sanitario en los casos de atención a pacientes con COVID-19 o que potencialmente estén contagiados. El contenido fue recogido del personal sanitario que nos explicó amablemente el protocolo de actuación en la atención a estos pacientes. Por este motivo, el material se estructura siguiendo los distintos PROCEDIMIENTOS y las PAUTAS COMUNICATIVAS que se utilizan con frecuencia en esta circunstancia.¿Como utilizarlo?El uso de este material requiere siempre que el dispositivo esté conectado a Internet. A la izquierda de la pantalla principal se encuentran los distintos apartados en forma de fichas, las cuales deben ser abiertas por el usuario pinchando en la pestaña correspondiente. Dentro de cada pestaña se puede ver toda una serie de léxico y enunciados. Sólo hay que pinchar en el icono en forma de ojo que se encuentra vinculado a cada unha de las expresiones y esperar a que se active una ventana, en la cual se podrán ver el contenido en lengua de signos. De esta manera, se podrá mostrar á persona sorda para que comprenda qué es lo que se le está preguntando o demandando.Dado que se trata de un material que sólo permitirá la comunicación unidireccional, QUEREMOS INSISTIR SIEMPRE EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR LA PRESENCIA DE UN INTÉRPRETE. Este recurso deberá ser un RECURSO DE URGENCIA en el caso de no poder contar con un intérprete profesional. Si detectais fallos, ambigüedades o imprecisiones en la expresión que puedan llevar a confusión, o bien considerais que el material puede mejorarse, sea añadiendo o eliminando contenido, o bien conocéis nuevas formas de proceder en la atención a los pacientes con Coronavirus, por favor, hacédnoslo saber a esta dirección de mail: ilsescovid@gmail.com.Dado que está alojado en una web de presentaciones, el material está siempre disponible para realizar las modificaciones que sean necesarias, por lo que estaremos muy agradecidas si nos hacéis llegar cualquier sugerencia que nos permita mejorar el trabajo realizado. Esperamos sinceramente que sea de utilidad para todos.Moitas gracias por vuestra colaboración.

PRESENTACIÓNE INDICACIÓNS DE USO(EN LSE)

AGRADECEMENTOS

O noso agradecemento ao Equipo de Humanización do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que nos explicou o protocolo de atención a pacientes durante o COVID-19, así como a todos os profesionais sanitarios, compañeiros intérpretes e persoas xordas que durante a última fase de elaboración se prestaron a valorar, corrixir e achegar suxestións que melloraron o material.

QUEN SOMOS

INTÉRPRETES DE LSE:NANCY BOBILLO GARCÍAPAULA BRIONES GARCÍAEVA GUDE MAREYTAREIXA MARTÍNEZ BARRALIRENE NAVIA REYBEATRIZ REY COSTASMARÍA SOTO MILLARESLAURA VILA FERNÁNDEZCORRECCIÓN DE TEXTOS:CÉSAR CARAMÉS BLANCO