Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

3

4

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Moi drodzy dzisiaj porozmawiamy sobie o Największym Przykazaniu jakie dał nam Pan Bóg. Najpierw jednak pomódlmy się do naszego Taty w niebie modlitwą "Ojcze nasz"

Pan Jezus był świetnym nauczycielem, dlatego ludzie przychodzili do Niego i zadawali Mu dużo pytań na temat Boga i Jego przykazań, tzn. co Bóg pozwala robić, a czego nie. Pewnego razu, pewien człowiek zadał Panu Jezusowi pytanie: Które z Bożych przykazań jest najważniejsze? Pan Jezus mu powiedział: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich". Jest to największe i pierwsze przykazanie.

Pan Jezus powiedział też ludziom, że jest drugie ważne przykazanie: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego". A kto to jest bliźni? To każdy człowiek, któremu mam okazywać swoją miłość np: poprzez pomoc, dobre słowo, przytulenie, wybaczanie https://www.youtube.com/watch?v=BU4QXvUerAg

Teraz kliknij poniżej i wylosuj jak możesz pokazać Panu Bogu, że kochasz Go najbardziej ze wszystkiego. https://wordwall.net/pl/resource/2133000/religia/kocham-pana-boga

Jeżeli tak będziesz postępował, to pokażesz Bogu i ludziom, że przestrzegasz te najważniejsze Boże przykazania.