Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

List

ZODIAC SUN SIGNS AND WHAT THEY MEAN

List

STEVE JOBS

List

GOOGLE - SEARCH TIPS

List

LOGOS

List

ONE MINUTE ON THE INTERNET

List

10 SIGNS A CHILD IS BEING BULLIED

List

Transcript

PROJECTES,AGRUPAMENTS,,EDUCACIÓ INFANTIL,COM TREBALLEM?,PRIMÀRIA,COM ENS AGRUPEM?,EDUCACIÓ INFANTIL,EDUCACIÓ PRIMÀRIA,,INici,EDUCACIÓ INFANTIL,ES TREBALLA DE FORMA GLOBALITZADA I ACTIVA,VEIENT L'INFANT COM A PROTAGONISTA DELS SEUS PROPIS APRENENTATGES I TENINT SEMPRE PRESENT LA VESSANT AFECTIVA I EMOCIONAL.,S'OFEREIXEN DIFERENTS PROPOSTES,SEMPRE PARTINT DE LA CONVERSA, LA MANIPULACIÓ I L'EXPERIMENTACIÓ, PER ARRIBAR A TREBALLAR LES DIFERENTS CAPACITATS QUE ENS PRESENTA EL CURRICULUM D'EDUCACIÓ INFANTIL.,S'ORGANITZEN EN DIFERENTS MOMENTS,TREBALL D'AULA PER TAL DE TREBALLAR ELS DIFERENTS PROJECTES I RUTINES.AMBIENTS DE LLIURE CIRCULACIÓ TOTES LES TARDES.TREBALL ESPECÍFIC PER P5 DE LLENGUA I MATEMÀTIQUES.PSICOMOTRICITAT DES DE P3ANGLÈS A P4 I P5,ambients CADA TARDA,EXPERIMENTACIÓ: MANIPULAR, FER HIPÒTESIS, TOCAR, SENTIR...JOC SIMBÒLIC: SOCIALITZAR, RESOLDRE CONFLICTES, COMUNICAR-SE...CONSTRUJOC: COMPTAR, CALCULAR, CONSTRUIR...ART: DESCOBRIR, CREAR, IMAGINAR...,L'ALUMNAT POT MOURE'S PELS 4 AMBIENTS QUE S'OFEREIXEN CADA TARDA:,INici,SCIENCE,EMPRENEDORIA,ESCOLA VERDA,PLA CATALÀ DE L'ESPORT, UDI I CANTATA ESCOLAR,E-TWINNING,SONAESCOLA,PADRINS LECTORS, COLÒNIES, FINE ART, ANOIA LECTORA, DINAMITZACIÓ LECTORA,PROJECTES IACTIVITATS,INici,ENGLISH DAY ANOIA,EINES TAC,MONOGRÀFIC,EDUCACIÓ PRIMÀRIA,INici,,,,Educació Física,LL. Catalana,Visual i Plàstica,Música,Projectes,Atenció a la diversitat,Bibliopati,Anglès,Ambients,Aula d'acollida,Certamen Literari,Ll. Castellana,Matemàtiques,Educació en valors,Escacs,Aprenentatge i Servei