Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

Technik budownictwa jest przygotowany do organizowania i prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem najnowszych technologii, spełniających wymogi techniczne i ekologiczne, opracowywania dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi rysunkowych, programów graficznych m.in. AutoCAD, projektowania budynków pod kątem energetycznym, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, kontroli i oceny jakości wykonywanej pracy, wyrobów i usług oraz sporządzania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych oraz dokumentacji do celów przetargowych.

REKRUTACJA 2020/2021

Zespół Szkół nr 1im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku PodlaskimZAPRASZAMY!!!

TYLKO U NAS!NOWOŚĆ!TECHNIK BUDOWNICTWASPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

2

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych,wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

1

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe:Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12),Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14).

4

Perspektywy zatrudnienia absolwentów kierunków budowlanych:zakłady produkcyjne wyrobów budowlanych,przedsiębiorstwa budowlane, w szczególności współpracujące z naszą szkołą bielskie firmy DANWOOD, UNIBEP, UNIHOUSEurzędy administracji samorządowej,działy zajmujące się technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych,laboratoria badające jakość materiałów budowlanych,własna działalność w zakresie budownictwa.

www.zs1bielsk.ehost.pl