Want to make creations as awesome as this one?

Rz po spółgłoskach

Transcript

Pisownia rzpo spółgłoskach

Agata Kucharczyk

J

W

G

K

D

T

B

P

CH

RZPISZEMYPOSPÓŁGŁOSKACH

Agata Kucharczyk

JAKTOZAPAMIĘTAĆ?

Agata Kucharczyk

ZASTOSUJORTOSTYCHY!

Agata Kucharczyk

Prosi babka Tadka:daj kawałek gnatka.Wrzuć jeszcze chrzan.

Agata Kucharczyk

Głośno woła babcia Teodora:Chcę jeszcze dostać kawałek pomidora!

Agata Kucharczyk

Jeśli zapamiętasz te rymowanki, odtworzysz z pamięci spółgłoski, po których piszemy rz.

Agata Kucharczyk

Przykłady

pprzezprzebiegłPrzemekprzygodabbrzozabrzuchbrzegbrzdącttrzebatrzepaktrzasktrzonekddrzewodrzazgadrzwidrzemkakkrzewykrzyczećKrzysztofskrzatggrzybygrządkagrzebieńGrześwwrzesieńwrzoswrzaskipowrzucaćjdojrzałyujrzećspojrzeniewyjrzałchchrzanchrząszczwichrzyćchrzest

Agata Kucharczyk

Poćwicz

ćwiczenie 1 - klikćwiczenie 2 - klikćwiczenie 3 - klik

Agata Kucharczyk

RZ po spółgłoskach - przeczytaj wiersz "Trzy po trzy"i uporządkuj wyrazy - klik

Małgorzata StrzałkowskaTrzy po trzyKrzyś do skrzatakrzyczał zkrzaków:-Trzepaćtrzeba natrzepaku!Grześgrzebieniem wgrządcegrzebie,Przemekprzezprzedsionekprzebiegł,chrząszczykchrzęścił,chrześniakchrząkał,brzdąc nabrzegubrzdęk!brzdęk!brzdąkał,drzazga zdrzewa wdrzwiachdrzemała,wrząca woda w Wawrzewrzała,małpy do dwóch skrzyń zajrzały -ot, i wierszyk mamy cały.I na co dzień, i od świętadobrze, gdy się to pamięta:Krzyśwrzos ujrzałprzedbrzozami,Grześ,chrząkając,trzasnąłdrzwiami.

b

t

d

k

g

w

j

ch

brzegu

brzdąc

krzyczał

skrzata

brzdęk

brzozami

krzaków

trzepak

Krzyś

zajrzały

drzazga

chrząszczyk

wrząca

Grześ

drzewach

w drzwiach

drzemała

Przemek

przez

przedsionek

przebiegł

grzebieniem

grządce

grzebie

trzeba

trzepać

trzasnął

wrzos

wrzała

w Wawrze

chrzęścił

ujrzał

chrześniak

chrząkał

p

Agata Kucharczyk

Wyjątki

W tych wyrazach piszemy sz:pszenica,kształt,pszczoła,bukszpan,pierwszy,wszyscy,zawsze,wszędzie.Rozwiąż krzyżówkę - klik

Agata Kucharczyk

Dziękuję!W prezentacji wykorzystałam rymowankiautorstwa Doroty Miązek i Haliny Fajcht.

Agata Kucharczyk