Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević", Oriovac,Dan škole29.svibnja 2020.,,2019-2020,NAŠA PRIČA,Iako smo u školi kratko bili, puno smo toga odradili....,03,Ali bila je daleko od toga,,02,Činila se kao još jedna uobičajena školska godina,,01,KOLOVOZ,TRAVANJ,2019-2020,SRPANJ,OŽUJAK,Thu,Sun,VELJAČA,Mon,Wed,SVIBANJ,RUJAN,PROSINAC,STUDENI,Sat,SIJEČANJ,6,4,1L,3,Tue,10,24,7,18,Fri,LISTOPAD,20,1,13,3,LIPANJ,25,10,2,Školski kalendar,11,13,1,14,22,8,8,11,29,2,12,26,Rujan,27,15,9,28,12,9,4,5,17,7,21,30,19,23,5,LIPANJ,Mon,SVIBANJ,22,4,7,1,6,13,SIJEČANJ,28,5,TRAVANJ,Tue,7,RUJAN,Listopad,29,Sun,OŽUJAK,Školski kalendar,Sat,15,LISTOPAD,2019-2020,17,3,SRPANJ,Fri,STUDENI,25,12,10,20,24,14,1,KOLOVOZ,Thu,21,9,PROSINAC,6,Wed,VELJAČA,19,2,16,23,3,11,29,8,27,8,31,30,4,2,9,18,26,30,5,SRPANJ,LISTOPAD,Thu,TRAVANJ,27,6,29,3,4,31,Sat,23,Studeni,Tue,KOLOVOZ,9,25,RUJAN,SVIBANJ,Školski kalendar,22,26,4,12,19,1,Wed,PROSINAC,SIJEČANJ,2,STUDENI,2019-2020,28,30,28,1,15,Sun,7,5,29,17,2,18,3,VELJAČA,OŽUJAK,20,10,5,Fri,LIPANJ,16,11,Mon,30,6,7,13,21,24,8,14,27,OŽUJAK,KOLOVOZ,SIJEČANJ,Thu,VELJAČA,RUJAN,SRPANJ,STUDENI,8,11,Prosinac,Sun,LISTOPAD,3,4,27,3,Tue,Školski kalendar,7,20,12,28,17,10,TRAVANJ,Sat,1,5,9,LIPANJ,30,19,SVIBANJ,6,7,11,21,18,2,Wed,29,Mon,25,1,4,24,31,26,6,10,13,23,8,22,14,15,2019-2020,2,5,9,Fri,PROSINAC,16,,Školski kalendar,SVIBANJ,15,31,OŽUJAK,3,4,24,28,SIJEČANJ,Sun,PROSINAC,KOLOVOZ,6,5,2019-2020,16,LIPANJ,Fri,LISTOPAD,1,22,7,26,RUJAN,10,30,Siječanj,Sat,30,TRAVANJ,Thu,Tue,2,STUDENI,Wed,21,8,VELJAČA,SRPANJ,Mon,8,20,12,5,18,6,13,4,3,2,9,25,29,7,29,19,23,17,11,1,27,31,14,SIJEČANJ,OŽUJAK,STUDENI,LIPANJ,Mon,SVIBANJ,KOLOVOZ,Tue,Thu,Wed,PROSINAC,Fri,VELJAČA,SRPANJ,Veljača,Školski kalendar,RUJAN,Sun,TRAVANJ,LISTOPAD,Sat,2019-2020,6,10,26,16,12,1,2,21,24,5,5,7,11,3,29,15,20,23,3,25,28,7,26,6,13,19,17,29,30,31,14,27,22,28,18,8,4,27,32,9,4,1,4,RUJAN,Mon,Sat,Fri,26,Ožujak,LIPANJ,TRAVANJ,Thu,SRPANJ,10,2,Tue,Školski kalendar,28,9,KOLOVOZ,Wed,VELJAČA,SVIBANJ,8,13,OŽUJAK,20,SIJEČANJ,LISTOPAD,7,2019-2020,STUDENI,2,PROSINAC,23,Sun,3,19,30,25,6,7,9,22,11,24,12,5,15,1,5,8,4,29,27,31,14,3,11,17,16,1,18,10,6,21,,,,,Škola na daljinu,,RUJAN,Tue,Travanj,SVIBANJ,Wed,10,26,9,19,31,9,LIPANJ,Sun,6,Mon,5,OŽUJAK,SRPANJ,Sat,28,29,5,7,8,20,3,STUDENI,11,12,3,SIJEČANJ,6,4,13,1,16,15,Školski kalendar,30,23,18,2,27,14,Thu,Fri,8,LISTOPAD,24,22,29,1,30,17,KOLOVOZ,2,2019-2020,VELJAČA,PROSINAC,7,TRAVANJ,25,21,4,Škola na daljinu,,SIJEČANJ,Mon,Tue,1,Svibanj,SRPANJ,STUDENI,Sun,1,Wed,7,3,29,Školski kalendar,22,18,Thu,Sat,Fri,27,10,28,23,RUJAN,LISTOPAD,14,PROSINAC,SVIBANJ,3,4,2,OŽUJAK,2019-2020,KOLOVOZ,LIPANJ,VELJAČA,TRAVANJ,6,20,29,24,26,17,8,30,19,28,15,5,9,16,26,11,12,21,2,4,30,27,13,6,31,5,25,Škola na daljinu,,KOLOVOZ,RUJAN,5,30,7,16,21,25,12,13,11,22,10,1,Školski kalendar,SIJEČANJ,TRAVANJ,5,Lipanj,3,8,STUDENI,Sun,PROSINAC,Mon,17,6,3,OŽUJAK,27,SVIBANJ,10,4,24,2,18,28,LISTOPAD,LIPANJ,4,1,Wed,VELJAČA,7,9,11,20,23,Thu,2019-2020,Sat,31,15,29,19,2,9,8,SRPANJ,Tue,Fri,14,26,6,Duša ozdravi kad je s djecom!F.M. Dostojevski,,Prezentaciju izradile: Ana Vizjak,Emica Andrijević, Darija Jozić RatkovićIzložbe izradile:Alena Martinović Mileusnić i Julijana KolundžićPub quiz izradila: Jasna Vidmar,