Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Mata de Jonc. Ens voleu conèixer?. Endavant, passau!. Qui som?. Metodologia. Projectes de centre. Què volem?. Serveis i horari de centre. Acolliment a l'escola a 3 anys. Un dia a educació infantil. Qui som?. Som cooperativa. Els treballadors gestionam l'escola i estimam el nostre projecte.Som una escola petita, d'una sola línia d'infantil, primària i ESO (dels 3 als 16 anys).L'ambient és moltfamiliar, tots ens coneixem.Trets d'identitat.. Llengua catalana com a llengua vehicular, i adquisició de bona competència en les dues llengües oficials i l'anglès.Aconfessionalitat.Pluralisme i valors democràtics. L'escolta i participació són eixos bàsics.Coeducació.Inclusió. Tothom té cabuda al nostre projecte d'escola.Participació de tots. Alumnes, família i treballadors participam activament i formam part del projecte.Compromís amb el medi natural i social. Oberts i compromesos amb l'entorn.. Trets d'identitat.. Apadrinaments.Biblioteca escolar.Matemàtiques transparentsMillora de l'avaluació. Projectes de centre.. Innovadora i sòlida. Estam compromesos amb la innovació pedagògica mitjançant la formació i la reflexió constants. Ambients, tallers, projectes, matemàtica transparent...D'acompanyament, respectuosaamb ritmes individualsDesenvolupament integraldelsinfants:emocional, cognitiu i físicPerspectiva globalitzadoraActiva. Aprenem des de l'acció i lamanipulació directa. Metodologia. Què treballamCom ho feimLa jornada. Un dia a educació infantil. En imatges. L'autonomiaLes emocions i elconeixement de si mateix. Què treballam a educació infantil. Les relacions socialsEl desenvolupamentcognitiu. Acompanyament respectuós i proper:A través de l'experimentació i situacions vivencialsAmb el jocAmbients i espais de treballMúsicaSessions de psicomotricitatNatació a 5 anys. Com ho feim a educació infantil. MATÍArribada tranquil·laAmbients o moment de grupBerenar i patiAmbients o moment de grupDINAR I MIGDIADA (3 anys) o PATI (4 i 5 anys)HORABAIXARetrobada amb el grup (a 3 anys dormen fins queho necessiten)Espais de treball o moment de grupComiat amb el grup. Una jornada a educació infantil. Psico o música dies concrets, en la franja de matí o d'horabaixa. Flexibilitzam l'hora d'entrada perquè pugueu acompanyar els vostres fills i filles a les aules i acomiadar-vos relaxadament, parlar amb la mestra... amb la finalitat què els infants es puguin incorporar a l'activitat al seu ritme i segons les seves necessitats.. Un dia en imatges.Arribada tranquil·la. Un dia en imatges. Moments de grup. Tot i compartir molts de moments de la jornada amb la resta d'infants de l'etapa, durant la setmana hi ha estones per compartir amb el nostre grup de referència: entrades i sortides, sessions de música i psicomotricitat, activitats per compartir i enfortir els vincles del grup.... Un dia en imatges. Ambients. Als ambients, una selecció acurada de materials, i la disposició de l'espai on es troben, evoquen en l'infant alguna possibilitat d'acció i aprenentatge. Llavors són ells quitrien què faran i amb qui.. En els moments d'ambientstrien on volen anar, i es mesclen amb infants de diferents edats (3, 4 i 5 anys), gaudint així de la riquesa que suposa l'aprenentatge entre iguals.. Un dia en imatges. Ambients. A l'ambient de preparam berenar, un grup d'infants de 3, 4 i 5 anys preparen el berenar per compartir amb tots els companys de la caseta. Bon profit!. Un dia en imatges. Berenar. Després de berenar és el moment de pati. Donam molta importància als espais exteriors de l'escola, els consideramespais educatius, i els feim servir en diferents moments del dia com a escenari de diverses propostes.. Un dia en imatges. Pati i espais exteriors. És un espai privilegiat on els infants tenen l'oportunitat de créixer física, emocional i cognitivament des del plaer total.. Un dia en imatges. Psicomotricitat. La música: un tresor d'on extreure intel·ligència, creativitat i bellesa.Del món sonor, que per naturalesa encisa a l'infant cap a l'escolta activa i l'expressivitat d'un cos que canta i balla, en feim una part important del nostre projecte.. Un dia en imatges. Música. Consideram el dinar com un més dels moments educatius que vivim a l'escola. Els infants que queden a dinar poden gaudir d'un menjar equilibrat, controlat per una dietista, i elaborat encuina pròpia. Els més petits, els de 3 anys, fan una migdiada en acabar de dinar per recuperar forces i envestir amb energia l'horabaixa.. Un dia en imatges. Dinar i migdiada. Els espais de treball són una altra de les propostes en què els infants es mesclen amb companys d'altres edats. Trien a quin volen anar, i escullen què faran entre les diferents propostes que troben i que estan relacionades amb les paraules, la matemàtica, lesconstruccions o la percepció i els sentits.. Un dia en imatges. Espais de treball. En acabar la jornada, tot el grup plegat s'acomiada. És el moment decompartir les vivències d'un dia a l'escola, amb ganes de veure la família, però també de continuar algun joc, experiment, projecte... pensant en començar l'endemà una nova aventura a Mata de Jonc.. Un dia en imatges. Comiat. Infantil i primàriaDe dilluns a dijous:- Matí: 8.50h a 12h-Migdia: sevei de menjador i pati. 3 anys migdiada- Horabaixa: 14h a 16.10hDivendres:Matí: 8.50h a 12.30hServei de menjador: 12.30 a 15hExtraescolars o servei de guarderia: 15 a 17h. Horari de centre.. Jornada partida, excepte els divendres. SecundàriaDe dilluns a dijous:- Matí: 7:55/8:50h a 12:50h- Horabaixa: 14.30h a 16.20hDivendres:Matí: 7.55h a 13.45hServei de menjador: 13.45 a 15hExtraescolar o aula d'estudi: 15 a 17h. ServeisAssessorament psicològicMenjadorGuarderia matí (7:45 a 8:50h)Guarderia horabaixa (16:10 a 17:10h)Activitats extraescolars. Per nosaltres el més important és que els infants es sentin bé a l'escola. És per això que posam especial cura en el període del primer contacte, l'acolliment. L'organitzam així:El primer dia passen una estona, amb algú de la família, a l'escola.Horaris i grups reduïts durant els primersdies.Sempre hi ha dos adults amb el grup durant el mes de setembre.Durant el primer trimestre no s'incorporen a les activitats que suposen mescla per edats (ambients i espais de treball). Acolliment a l'escola a 3 anys. Desenvolupin tot el seu potencial emocional, físic i cognitiu.Siguin autònoms i tenguin recursos propis per enfrontar-se als reptes de la vida.Desenvolupin la seva personalitat des de l'assertivitat, l'opinió pròpia i l'esperit crític.Amb tot això siguin membres actius i participatius en el seu entorn social i natural.. Què volem?. El nostre principal objectiu és acompanyar els infants en el seu creixement perquè:. Els infants de 3 anys, un cop passada l'adaptació, es converteixen en fillols d'alumnes de 4t de primària, i aquesta relació continua fins que els fillols arriben a 4t de primària, i es coneverteixen en padrins joves.El projecte va néixer per l'aprenentatge i foment de la lectura.Amb el temps, veient la riquesa que pot donar aquest projecte pel que fa arelacions, convivència i aprenentatge entre infants, l'hem mantingut i ampliat a altres activitats més enllà de la lectura.Una experiència ben enriquidora, que viuen amb molta il·lusió, on es creenvincles, es troben afinitats i aprenen els uns dels altres.. Projectes de centre. Apadrinaments. Projectes de centre. Biblioteca. La biblioteca de l'escola és molt més que un espai on gaudir de la lectura. El projecte de biblioteca, des de fa uns anys, ha esdevingut un dels projectes importants del centre.La comissió de biblioteca, formada per mestres de les diferents etapes, proposen activitats relacionades amb el foment de la lectura, gestionen el préstec de llibres, col·laboren amb la comissió de maresde la biblioteca i dinamitzen els Jonquers, la cooperativad'alumnes que també col·labora en la gestió de la biblioteca.. Projectes de centre. Matemàtiques. Des de fa uns anys hem iniciat un procés de canvi metodològic important pel que fa a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques.La formació específica d'algunes mestres i el compromís del claustre amb el projecte han estat l'element clau.Tot l'aprenentatge matemàtic que fan els alumnes té un caràcter competencial, trasparent i útil per a la vida. Respectarem les fases de l'aprenentatge matemàtic començant per la fase d'experimentació, mitjançant una matemàtica més manipulativa, De mica en mica passaran a la fase de representació oral i gràfica dels conceptes matemàtics fins arribar a la fase de la simbolització. . Maria Antònia Canals. Projectes de centre. Millora de l'avaluació. El canvi metodològic iniciat fa uns anys, ens ha duit a un necessari replantejament de l'avaluació perquè aquesta sigui coherentamb la línia de centre, ens ajudi a millorar les nostres intervencions, i poder donar als alumnes i famílies una informació clau per al desenvolupament dels infants. L'enfocam des de tres punts de vista:Revisió de les eines per recollir, compartir i analitzar la informació recollida per tal d'ajustar les nostres intervencions el màxim possible a les necessiats de cada infantDonar eines als alumnes perquè de cada cop siguin més conscients del seu procés d'aprenentatge, i puguin arribar a ser autònoms en la presa de decisions per millorar-lo.Augmentar la participació de les famílies en el procés d'aprenentatge dels seus fills i filles, un dels eixos de la nostra escola.