Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Uroczystość I Komunii ŚwPieśni

222

6

4

9

6

7

8

3

1

10

0

2

3

4

5

6

7

11

12

7

POWITANIE PRZED KOŚCIOŁEM(Dzieci pierwszokomunijne stoją przed głównymi drzwiami Kościoła.Ksiądz Proboszcz wychodzi z asystą do dzieci.Ks. Proboszcz:Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Dzieci: Na wieki wieków. Amen.Ks. Proboszcz: (Krótkie powitanie zebranych przed kościołem). Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie was Kochane dzieci, które pragniecie dzisiaj spotkać się po raz pierwszy z Panem Jezusem w Komunii świętej. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości.Ks. Proboszcz:W życiu każdego człowieka są dni, które pamięta się na całe życie. Do takich dni należy dzień I Komunii świętej. W tej uroczystej chwili rodzice udzielą swoim dzieciom błogosławieństwo. Dzieci poproszą Rodziców o błogosławieństwo.Wszystkie dzieci proszą:Błogosław tatusiu, błogosław mamusiu dłońmi swoimi,gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi.Na świętą chwilę, w radości czy w udręce,niech błogosławią nam Rodziców ręce.BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICÓWOjcowie kładą rękę na głowie swojego dziecka i powtarzają za kapłanem słowa:Ojciec Dziecka:Błogosławieństwo Twojego Ojca/ niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego/i na całej drodze życia/. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.(Mamy kładą rękę na głowie swojego dziecka i powtarzają za kapłanem słowa):Matka dziecka:Błogosławieństwo Twojej Matki/ niech idzie z Tobą/ Maryja nasza orędowniczka/ niech Cię otoczy opieką/ a Bóg niech zawsze błogosławi/.W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.Modlitwa ks. Proboszcza:Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb życia wiecznego, uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Ciebie i obdarz je żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź razem dzieci i ich rodziców przy swoim ołtarzu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Ks. Proboszcz: (Przed pokropieniem)Niech to pokropienie wodą święconą przypomni tym dzieciom chrzest i wielką godność przybranych dzieci Bożych. (Pokropienie)

W KOŚCIELE NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJPieśńBóg kiedyś stał się jednym z nas - Popularne piosenki komunijnehttps://www.youtube.com/watch?v=LS5htbqEMw4

(Do Ołtarza zbliża się procesja z darami, które niosą rodzice i dzieci. Do każdego daru dzieci mówią komentarz1. Przynosimy świecę jako symbol wiary, którą otrzymaliśmy w dniu chrztu świętego. Teraz my, przez częste spotkania Jezusem Chrystusem w Eucharystii, pragniemy ją rozwijać i umacniać.2. Niesiemy również katechizm, modlitewnik i różaniec. To wyraz naszej pracy i trudu, jaki włożyliśmy w przygotowanie się do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.3.Przynosimy kwiaty jako znak naszej wdzięczności dla Stwórcy za dar życia oraz piękno otaczającego nas świata. Dziś staną się one ozdobą Twojego ołtarza. Pragniemy tak, jak one wielbić Cię każdym dniem życia.4. Przynosimy chleb i wino. Dary te za chwilę staną się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Panie, wraz z tymi darami powierzamy Ci całe nasze życie.

- MODLITWA PO KOMUNII Witam Cię Jezu i dziękuję za Twoją dobroć nieskończoną, za Twoją wielką i niepojętą miłość; - dla mnie zostawiłeś konfesjonał, by odpuszczać grzechy..... - dla mnie ofiarujesz się na ołtarzu w każdej Mszy św. ..... - dla mnie ukryłeś się pod postacią chleba i stałeś się moim pokarmem..... Jezu, przyszedłeś dzisiaj do mego serca, aby w nim pozostać na zawsze. Ty jesteś moim Panem Ty jesteś moim Zbawicielem Ty jesteś moim Bratem i Przyjacielem Jezu, jakie to szczęście dla mnie, że mogę cieszyć się Twoją obecnością. Z Tobą pragnę dalej iść w życie. Ty mi błogosław i wspieraj moje słabe siły. - Jezu kocham Ciebie. - Jezu ufam Tobie. - Jezu, zostań na zawsze w moim sercu.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, z ufnością przeto skierujmy nasze prośby do Ojca, który jest w niebie1.Panie Jezu polecamy Ci Papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów i wszystkich należących do wspólnoty Kościoła, aby mocą Eucharystii trwali w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy2.Panie Jezu wraz z Maryją, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o pomoc dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.Ciebie prosimy...3. Panie Jezu, spójrz na naszych Kochanych Rodziców, Rodziców Chrzestnych, Dziadków , Nauczycieli którym tyle zawdzięczamy. Pomóż nam zawsze ich kochać. Ciebie prosimyCiebie prosimy...4.Panie Jezu miej w opiece dzieci, które dzisiaj przyjmują Cię do serca. Uświęcaj ich, broń i wspieraj, by nigdy nie zeszli z drogi zbawienia.Ciebie prosimy...5. Panie Jezu polecamy Ci zamrłych, aby cieszyli sie pełnia szczęścia w niebie.Ciebie prosimy....6.Panie Jezu błogosław nas otaczających ołtarz – abyśmy umocnieni twoim Słowem i Chlebem Eucharystycznym szli drogąświętości.Ciebie prosimy...Boże napełnij nasze serca światłem Ducha Świętego i wysłuchaj nasze błagania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

KOMUNIA ŚWIĘTAhttps://www.bing.com/videos/search?q=PAN+JEZUS+JU%c5%bb+SI%c4%98+ZBLI%c5%bbA&&view=detail&mid=DD80017B12B7FE8ABACFDD80017B12B7FE8ABACF&&FORM=VDRVRV Pieśń w czasie Komunii Świętej: „Pan Jezus już się zbliża,PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA - Bing videoZespół regionalny Jurkowianie - Pan Jezus już się zbliża (oprawa mszy świetej na...Bing„Panie dobry jak chleb”,https://www.youtube.com/watch?v=eIZXAsiinFQPieśń na dziękczynienie –PODZIĘKOWANIE

W KOŚCIELE NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJPieśń na wejście; Bóg jest miłością ...https://www.youtube.com/watch?v=LTUs3YWF4OsRozpoczęcie Mszy św.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego .. Miłość Boga Ojca, łaska Pana ..

Pieśń na ofiarowanie ;https://www.youtube.com/watch?v=wtYlDWBhjeElub Niosę w darze......https://www.youtube.com/watch?v=LLXMbaRTZTM

https://www.youtube.com/watch?v=L42ZOrzP8YY

https://www.youtube.com/watch?v=Y0rhA6mhivk

Modlitwa dzieci po Komunii św.Witam Cię Jezu i dziękuję za Twoją dobroć nieskończoną,za Twoją wielką i niepojętą miłość;- dla mnie Panie Jezu ustanowiłeś sakrament pokuty, by odpuszczaćgrzechy.....- dla mnie ofiarujesz się na ołtarzu w każdej Mszy św. .....dla mnie ukryłeś się pod postacią chleba i stałeś się moim pokarmem.....Dziękuję Ci Jezu, za moich Kochanych Rodziców, za Księdza Proboszcza i wszystkich Kapłanów, bądź uwielbiony za naszą piękną świątynię.Jezu, przyszedłeś dzisiaj do mego serca, aby w nim pozostać na zawsze.Ty jesteś moim PanemTy jesteś moim ZbawicielemTy jesteś moim Bratem i PrzyjacielemJezu, jakie to szczęście dla mnie, że mogę cieszyć się Twoją obecnością.Z Tobą pragnę dalej iść w życie.Panie Jezu, proszę Cię, błogosław i wspieraj moje słabe siły.- Jezu kocham Ciebie.- Jezu ufam Tobie.- Jezu, zostań na zawsze w moim sercuMaryjo cały jestem Twój!https://www.youtube.com/watch?v=Uv54nlzLxY4

https://www.youtube.com/watch?v=LO5OciSiIk8

https://www.youtube.com/watch?v=yuOelQKo_k8

Tak czekałem na tę chwilęby usłyszeć głos Twój Paniew sercu mam radości tylemiłość Twa przepełnia mnieOto nastał dzień wspaniałypełen światła i radościstojąc z dłońmi złożonymiCiebie tylko prosić chcę.REF: Uroczysty dzień KomuniiJest największą mą radościąJezus żywy w moim sercudziś objawił miłość swą.2. Z Tobą pragnę się spotykaćto dziecięce me pragnieniena Twe przyjście będę czekaćnie opuszczę Ciebie nie.Doczekałem wielkiej chwili,której nigdy nie zapomnęprzecież wiem, że to w Komuniitu zbawienie znajdę swe.

Części liturgii słowaPierwsze czytaniePsalm responsoryjnyDrugie czytanieWerset przed Ewangelią wraz z aklamacją AllelujaEwangelia kazanieodnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych Rodzice zapalają dzieciom świece Drogie Dzieci. Zanim po raz pierwszy spotkacie się ze Zbawicielem w Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na Chrzcie św., a którą Wasi Rodzice i Chrzestni wyznali razem z Kościołem.Pytam każdego z Was:Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?Odpowiadamy:wyrzekam sięCzy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?Odpowiadamy:Wyrzekam sięCzy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?Odpowiadamy:Wyrzekam sięA teraz wyznajcie wiarę:Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela niebai ziemi?Odpowiadamy:wierzęCzy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syn Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonegoi pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?Odpowiadamy:wierzęCzy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?Odpowiadamy:wierzęCzy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?Odpowiadamy:przyrzekamCzy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?Odpowiadamy:przyrzekamTaka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.Odpowiadamy:Amen.https://www.youtube.com/watch?v=1AsQT7mqmyg

PROCESJA DO KOŚCIOŁAPieśń w czasie procesji: „Kiedyś o Jezu chodził po świecie”https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SU„Po przyjściu do kościoła, dzieci przyklękająKs. Proboszcz: Uklękniemy teraz wszyscy i przywitamy się z Panem Jezusem:"Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków". Amen (3 razy)

PODZIĘKOWANIEksiędzu Proboszczowi i KAPŁANOMI.................... Drogi księże Proboszczu! Dzień pierwszej Komunii świętej, to dzień naszego święta, naszych Rodzin i całej parafii. W tej radosnej wszystkim powiedzieć - dziękujemy.II. ........................... Dziękujemy za ofiarę Mszy świętej i słowo Boże skierowane do nas i naszych bliskich. Dziękujemy za pierwsze rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, za katechezy i spotkania modlitewne w kościele.III. ..........................Dziękujemy Wam, że jesteście naszymi kapłanami i katechetami. Modlimy się za Was, aby Pan Bóg wam błogosławił i nowych chłopców do służby kapłańskiej doprowadził. PODZIĘKOWANIE RODZICOM ............................ Kochana mamusiu. Dziękuję Ci za to, że jestem. Za to, że nauczyłaś mnie modlić się. Za to, że jesteś dla mnie dobra. Mamusiu ja ciebie bardzo kocham. ........................ Kochany Tatusiu. Dziękuję za to, że troszczysz się o mnie. Za wszystko dobro i miłość, jaką mnie obdarzasz. Tatusiu ja ciebie bardzo kocham. Dziękujemy Ci Panie Jezu za naszych Rodziców.

POWITANIE PRZED KOŚCIOŁEM(Dzieci pierwszokomunijne stoją przed głównymi drzwiami Kościoła.Ksiądz Proboszcz wychodzi z asystą do dzieci.Ks. Proboszcz:Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Dzieci: Na wieki wieków. Amen.Ks. Proboszcz: (Krótkie powitanie zebranych przed kościołem). Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie was kochane dzieci, które pragniecie dzisiaj spotkać się po raz pierwszy z Panem Jezusem w Komunii świętej. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości.Ks. Proboszcz:W życiu każdego człowieka są dni, które pamięta się na całe życie. Do takich dni należy dzień I Komunii świętej. W tej uroczystej chwili rodzice udzielą swoim dzieciom błogosławieństwo. Dzieci poproszą Rodziców o błogosławieństwo.Wszystkie dzieci proszą:Błogosław Tatusiu, błogosław Mamusiu dłońmi swoimi,gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi.Na świętą chwilę, w radości czy w udręce,niech błogosławią nam Rodziców ręce.BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICÓWOjcowie kładą rękę na głowie swojego dziecka i powtarzają za kapłanem słowa:Ojciec Dziecka:Błogosławieństwo Twojego Ojca/ niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego/i na całej drodze życia/. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.(Mamy kładą rękę na głowie swojego dziecka i powtarzają za kapłanem słowa):Matka dziecka:Błogosławieństwo Twojej Matki/ niech idzie z Tobą/ Maryja nasza orędowniczka/ niech Cię otoczy opieką/ a Bóg niech zawsze błogosławi/.W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.Modlitwa ks. Proboszcza:Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb życia wiecznego, uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Ciebie i obdarz je żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź razem dzieci i ich rodziców przy swoim ołtarzu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Ks. Proboszcz: (Przed pokropieniem)Niech to pokropienie wodą święconą przypomni tym dzieciom chrzest i wielką godność przybranych dzieci Bożych. (Pokropienie)

W KOŚCIELE NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJPieśń na wejście; Bóg jest miłością ...https://www.youtube.com/watch?v=LTUs3YWF4OsRozpoczęcie Mszy św.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego .. Miłość Boga Ojca, łaska Pana ..

Części liturgii słowaPierwsze czytaniePsalm responsoryjnyDrugie czytanieWerset przed Ewangelią wraz z aklamacją AllelujaEwangelia kazanieodnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych Rodzice zapalają dzieciom świeceDrogie Dzieci. Zanim po raz pierwszy spotkacie się ze Zbawicielem w Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na Chrzcie św., a którą Wasi Rodzice i Chrzestni wyznali razem z Kościołem.Pytam każdego z Was:Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?Odpowiadamy:wyrzekam sięCzy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?Odpowiadamy:Wyrzekam sięCzy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?Odpowiadamy:Wyrzekam sięA teraz wyznajcie wiarę:Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela niebai ziemi?Odpowiadamy:wierzęCzy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syn Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonegoi pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?Odpowiadamy:wierzęCzy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?Odpowiadamy:wierzęCzy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?Odpowiadamy:przyrzekamCzy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?Odpowiadamy:przyrzekamTaka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.Odpowiadamy:Amenhttps://www.youtube.com/watch?v=1AsQT7mqmyg

Wyznanie wiaryModlitwa wiernychOtrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, z ufnością przeto skierujmy nasze prośby do Ojca, który jest w niebie1.Panie Jezu polecamy Ci Papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów i wszystkich należących do wspólnoty Kościoła, aby mocą Eucharystii trwali w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy2.Panie Jezu wraz z Maryją, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o pomoc dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.Ciebie prosimy...3. Panie Jezu, spójrz na naszych Kochanych Rodziców, Rodziców Chrzestnych, Dziadków , Nauczycieli tych którym tyle zawdzięczamy. Pomóż nam zawsze ich kochać. Ciebie prosimyCiebie prosimy...4.Panie Jezu miej w opiece dzieci, które dzisiaj przyjmują Cię do serca. Uświęcaj ich, broń i wspieraj, by nigdy nie zeszli z drogi zbawienia.Ciebie prosimy...5. Panie Jezu polecamy Cizmarłych, aby cieszylisiępełnią szczęścia w niebie.Ciebie prosimy....6.Panie Jezu błogosław nas otaczających ołtarz – abyśmy umocnieni Twoim Słowem i Chlebem Eucharystycznym szli drogąświętości.Ciebie prosimy...Boże napełnij nasze serca światłem Ducha Świętego i wysłuchaj nasze błagania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Do Ołtarza zbliża się procesja z darami, które niosą rodzice i dzieci. Do każdego daru dzieci mówią komentarz1.Przynosimy świecę jako symbol wiary, którą otrzymaliśmy w dniu chrztu świętego. Teraz my, przez częste spotkania Jezusem Chrystusem w Eucharystii, pragniemy ją rozwijać i umacniać.2.Niesiemy również katechizm, modlitewnik i różaniec. To wyraz naszej pracy i trudu, jaki włożyliśmy w przygotowanie się do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.3.Przynosimy kwiaty jako znak naszej wdzięczności dla Stwórcy za dar życia oraz piękno otaczającego nas świata. Dziś staną się one ozdobą Twojego ołtarza. Pragniemy tak, jak one wielbić Cię każdym dniem życia.4.Przynosimy chleb i wino. Dary te za chwilę staną się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Panie, wraz z tymi darami powierzamy Ci całe nasze życie.

Pieśń na ofiarowanie ;https://www.youtube.com/watch?v=wtYlDWBhjeElub Niosę w darze......https://www.youtube.com/watch?v=LLXMbaRTZTM

KOMUNIA ŚWIĘTAhttps://www.bing.com/videos/search?q=PAN+JEZUS+JU%c5%bb+SI%c4%98+ZBLI%c5%bbA&&view=detail&mid=DD80017B12B7FE8ABACFDD80017B12B7FE8ABACF&&FORM=VDRVRV Pieśń w czasie Komunii Świętej: „Pan Jezus już się zbliża,PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA - Bing videoZespół regionalny Jurkowianie - Pan Jezus już się zbliża (oprawa mszy świetej na...Bing„Panie dobry jak chleb”,https://www.youtube.com/watch?v=eIZXAsiinFQPieśń na dziękczynienie –PODZIĘKOWANIE

Błogosławieństwo i pieśń na zakończeniehttps://www.youtube.com/watch?v=EYkxQ8xlYKA

Dzieci przyjmują Komunię Świętą do ust..Natomiast dorośli w czasie pandemii, mogą przyjąć na rękę,do Komunii powinni ustawić się w kolejce, zachowując 2 m odstępu, i przed przyjęciem, zdejmą maskę, następnie wyciągną ręce i włożą do ust Hostię.zachęcam o do obejrzenia filmuhttps://www.youtube.com/watch?v=AkxsKesRr3Y

https://www.youtube.com/watch?v=GqnzqKQe4fQ 1. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi,Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży.O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie.O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.2. Nie jestem godzien Panie, byś w sercu moim był,Tyś Królem wszego świata, a jam jest marny pył.O szczęście...3. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy,Bom zranił Serce Twoje, o Jezu, odpuść mi.O Szczęście...4. Pragnąłbym Cię tak kochać, jak Ty kochałeś mnie,Przyjm serce me oziębłe, a daj mi Serce Twe.O szczęście...