Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza 44.

W niewoli egipskiej.

Zaczynamy modlitwą.

Drodzy Uczniowie Zapraszam Was serdecznie na kolejną wirtualną katechezę. Poznaliście już postacie biblijne takie jak Noe, Kain i Abel, Abraham, Izaak, Jakub, Józef. Dzisiaj przeczytacie o Mojżeszu. Tej postaci zostaną poświęcone trzy katechezy. Zapraszam serdecznie.

Kolejny z władców Egiptu uczynił z Izraelitów niewolników i wykorzystywał do bardzo ciężkiej pracy przy wyrobie cegły i przy wznoszeniu budowli, które zaplanował. Obawiając się, że tak wielka liczba Izraelitów w jego kraju może stanowić zagrożenie dla Egiptu, wydał rozkaz, aby zabijać wszystkich chłopców urodzonych w rodzinach Izraelitów.

Krewni Józefa zamieszkali w Egipcie. Po wielu latach ich liczba bardzo wzrosła, tak że stali się ogromnym narodem. Następni faraonowie nie pamiętali o zasługach Józefa dla Egipcjan.

Dzieje rodziny Józefa

W pewnej rodzinie izraelskiej urodził się chłopiec. Jego mama, chcąc uchronić dziecko od śmierci, ukrywała je. Kiedy miał trzy miesiące, nie mogąc dłużej zapewnić mu bezpieczeństwa, uplotła kosz z papirusu, zabezpieczyła go smołą i włożyła do niego dziecko, a potem ukryła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra chłopca, Miriam, stała i obserwowała, co się z nim stanie.

NARODZINY MOJŻESZA

Księżniczka, córka faraona zauważyła koszyk unoszący się na wodzie. Otworzyła go i zobaczyła płaczącego chłopczyka. Postanowiła, że będzie jej dzieckiem. nadała mu imię Mojżesz – to znaczy „wyjęty z wody”.Na polecenie córki faraona Mojżesz wychowywał się przez pewien czas w rodzinnym domu. Tam poznał naród, z którego pochodził, i Boga, którego czcili jego przodkowie.

Giovanni Francesco Romanelli, Odnalezienie Mojżesza, ok. 1656

Gdy Mojżesz podrósł i wrócił na dwór faraona, żył w bogactwie, a księżniczka wychowywała go na królewskiego zarządcę. Mojżesz nie zapomniał jednak o swoich rodakach, wyzyskiwanych i niesprawiedliwie traktowanych przez faraona. Pewnego dnia zobaczył, jak egipski zarządca robót bije jednego z jego rodaków, stanął w jego obronie, rzucił się na Egipcjanina i zabił go. Obawiając się gniewu faraona,uciekł na pustynię.

Źródło: Podręcznik do klasy 4, wyd. Św. Stanisława

Z Panem Bogiem

Z niewoli grzechu wyzwala nas Pan Jezus przez sakrament pokuty. Pomocą w walce ze złymi skłonnościami są też: - modlitwa, -wypełnianie przykazań, -Eucharystia -dobre uczynki

Gdy ulegamy naszym złym skłonnościom: często się gniewamy, zazdrościmy innym, chcemy mieć wszystko, co nam się podoba, jesteśmy leniwi lub pyszni, stajemy się niewolnikami naszych złych przyzwyczajeń, popełniamy zło, czyli grzech.To zło oddala nas od Boga, żyjemy w niezgodzie z innymi, czujemy się samotni i opuszczeni.

Grzech i sakrament pokuty