Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Passive voice

Witajcie na lekcji utrwalającej znajomość strony
biernej w czasie Present Simple, Past Simple
i Future Simple


2

1

4


Kiedy używamy strony biernej?

Kiedy od wykonawcy czynności ważniejsza jest sama czynność, np. kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest robione, zostało zrobione lub będzie zrobione.


Jak zbudowane jest zdanie w stronie biernej w czasie Present Simple?

Kliknij tutaj i przypomnij sobie zasady budowy zdań.

Podmiot + be ( we właściwej formie) + czasownik z koncówką –ed/czasownik w III formie

czyli:

Podmiot + am/is/are + czasownik regularny z końcówką –ed

np.

This car is produced in Germany.

lub

Podmiot+ am/is/are + czasownik nieregularny w III formie

np.

Rice is grown in China.

Sprawdź się!

Kliknij w obrazek obok i wykonaj ukryte pod nim zadanie. Zdania, które ułożysz, zapisz do zeszytu!

Jak zbudowane jest zdanie w stronie biernej w czasie Past Simple?

Kliknij tutaj i przypomnij sobie zasady budowania zdań, a następnie kliknij na obrazek obok

i wykonaj zadanie!.

Podmiot + be (we właściwej formie) + czasownik z końcówką –ed /czasownik w III formie

czyli:

Podmiot +was/were+ czasownik regularny z końcówką-ed

Np.

America was discovered by Columbus.

lub

Podmiot+ was/were + czasownik nieregularny w III formie

np.

My bike was stolen yesterday.

Jak zbudowane jest zdanie w stronie biernej w czasie Future Simple?

Kliknij tutaj i przeczytaj, jak tworzymy zdania,
a potem kliknij na obrazek i rozwiąż zadanie!

Podmiot + will be + czasownik z końcówką-ed/czasownik w III formie

np.

The cure for cancer will be discovered soon.

The bridge will be built next year.
Present Simple

Am/ Is/ Are + podmiot + czasownik z -ed/ III forma?

Are these cars made in Germany?

Is rice grown in China?

Pytania
(po przypomnieniu zasad budowy pytań, kliknij na książki i wykonaj zadanie)

Past Simple

Future Simple

Was/ Were + podmiot + czasownik z -ed/ III forma?
Was this book written by Stephen King?
Were these films directed by Roman Polański?

Will + podmiot + be + czasownik z -ed/ III forma?

Will the letter be delivered on time?

Will they be invited to her birthday next week?

Przeczenia

Present Simple

Podmiot +isn't/ aren't + czasownik z -ed/ III forma


This car isn't produced in China.
Tests aren't loved by students.

Past Simple

Podmiot + was't/ weren't + czasownik z -ed/ III forma

She wasn't invited to the party last week.
The books weren't written by J.K.Rowling.

Future Simple
Podmiot + won't + be + czasownik z -ed/ III forma

The new bridge won't be finished next week.
All these dishes won't be eaten.

Sprawdź się!

Kliknij tutaj i wykonaj zadanie. Zdania, które odkryjesz na kartach, zamień ze strony czynnej na bierną. Zapisz zdania w zeszycie.

Przeczytaj memy zawierające stronę bierną i przetłumacz je!3

2

1

4

I hope you had fun :)

THANKS FOR WATCHING