Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Patroni bibliotekarzy

Żródła

Źródła:http://nasipatroni.plhttp://bazhum.muzhp.pl/media//files/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2012-t1_(34)/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2012-t1_(34)-s187-192/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2012-t1_(34)-s187-192.pdfhttps://www.imiona.net.pl/ilustracje https://commons.wikimedia.orgfilmy:Augustyn https://www.youtube.com/watch?v=2Oe9i1UJi6AKatarzyna https://www.youtube.com/watch?v=8ioEDsZTJcUWawrzyniec https://www.youtube.com/watch?v=c_fL5Dacad4&t=25s

7 świętych moli książkowych

św. WAWRZYNIEC

Św. Katarzyna Aleksandryjska

ŚW. HIERONIM

św. Hieronim.Doktor Kościoła (święto – 30 września)Patron: ascetów, bibliotekarzy, korektorów, nauczycieli, studentów, teologów, tłumaczy, uczonych, uczniów. Jeden z czterech łacińskich ojców Kościoła. Urodził się ok. 342 r. w Strydonie (pogranicze Dalmacji i Istrii). W wieku 18 lat przyjął chrzest. Wszechstronnie wykształcony i znający języki, w tym hebrajski, piastował wiele urzędów. Jego powołaniem było badanie Pisma Świętego i przetłumaczenie go z języka hebrajskiego i greckiego na łacinę. Dzieło to znane pod nazwą Wulgaty było przez wieki zasadniczą wersją Biblii przyjętą przez Kościół.Był człowiekiem niezwykle energicznym i pełnym pomysłów. Wiele podróżował. Pod koniec życia osiadł w Betlejem, gdzie współorganizował powstanie hospicjum dla pielgrzymów a także bezpłatną szkołę dla miejscowych dzieci, w której uczyły się obcych języków. Zmarł w Betlejem około 420 r. Relikwie znajdują się w kościele S. Maria Maggiore w Rzymie.W ikonografii św. Hieronim jest przedstawiany jako starszy mężczyzna w kapeluszu kardynalskim, aby podkreślić jego godność, również w gronie ojców Kościoła zachodniego (razem ze św. Ambrożym, św. Augustynem, św. Grzegorzem I Wielkim), jako czytający lub piszący na pulpicie, z lwami, trupią czaszką, jako pustelnik w jaskini lub przed nią.

św. Wawrzyniec (Laurence) z Rzymu, męczennik (święto – 10 sierpnia)Patron: artystów, komików, tancerzy, uczniów, studentów, bibliotekarzy, rolników, oberżystów, praczek, administratorów, gospodarzy, cukierników, kucharzy, browarników, prasowaczek, szklarzy, górników, ratowników GOPR, straży pożarnej. Opiekun ludzi ubogich, biednychi potrzebujących.Święty Wawrzyniec należy do najbardziej popularnych osobistości Kościoła katolickiegoi najbardziej czczonych świętych. Wawrzyniec żył w III wieku. Urodził się 26 grudnia 225 roku w Valencji, lub w Oscaw Hiszpanii. Był jednym z siedmiu diakonów papieża Sykstusa II. Papież otaczał Wawrzyńca wielką przyjaźnią.Panujący wówczas cesarz Walerian wydał edykt, na podstawie którego wszyscy sprawujący urzędy w gminach chrześcijańskich mieli być skazywani na śmierć bez postępowania sądowego. Wawrzyniec był świadkiem, jak papieża Sykstusa II pojmanoi prowadzono na kaźń. Przed swą śmiercią Sykstus II polecił Wawrzyńcowi rozdzielić skarby Kościoła wśród biednych, nie chcąc, by fundusze kościelne dostały się w ręce urzędników cesarskich. Wawrzyniec zgodnie z poleceniem rozdał dobra Kościoła rzymskiego.Zginął męczeńską śmiercią 10 sierpnia 258 roku w Rzymie.Podania mówią, że został spalony żywcem na rozpalonym ruszcie lub kracie. Relikwia głowy świętego znajduje się w Watykanie. Szczątki świętego znajdują się w bazylice św. Wawrzyńca za Murami w Rzymie. Spoczywa obok św. Szczepana.W ikonografii św. Wawrzyniec jest przedstawiany najczęściej jako młodzieniec z żelazną kratą przy boku – symbolem jego męczeństwa. Innymi jego atrybutami są: liść palmowy, księga, miecz, bochenki chleba lub sakiewka z pieniędzmi otrzymanymi od papieża i rozdawanymi ubogim.

św. Katarzyna Aleksandryjska. Wspomożycielka (święto – 25 listopada)Patronka: kolejarzy, adwokatów, filozofów, mówców, nauczycieli, notariuszy, bibliotekarzy, teologów, studentów, uczniów. Tradycja mówi, że urodziła się w Aleksandrii (Egipt) w królewskiej rodzinie, na początku IV wieku. Była piękną i bardzo inteligentną osobą. W tajemnicy zaczęła pobierać nauki chrześcijańskie.Jako chrześcijanka złożyła ślub dozgonnej czystości. Katarzyna umacniała w wierze innych chrześcijan prześladowanych przez cesarza Maksencjusza, a jego samego próbowała nakłonić do wiary w Boga. Zmuszana przez cesarza odmówiła złożenia ofiary bogom. Wówczas cesarz zarządził dysputę pomiędzy Katarzyną a filozofami pogańskimi. Katarzyna pokonała swoich rozmówców, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa. Wieluz nich się nawróciło. Cesarz, rozgniewany obrotem sprawy, skazał Katarzynę na głód, tortury i łamanie kołem. Ostatecznie została skazana na śmierć przez ścięcie głowy.Według tradycji, w miejscu pochówku u podnóża góry Synaj, został zbudowany klasztor jej imienia.Ikonografia najczęściej przedstawia św. Katarzynę Aleksandryjską jako młodą dziewicę niezwykłej urody, w koronie na rozpuszczonych falujących włosach, w bogatej sukni, z księgą w dłoni lub jako męczennicę z atrybutami męczeństwa (koło zębate, miecz). U jej stóp leży niekiedy głowa lub postać cesarza Maksencjusza.

Źródła:http://nasipatroni.plhttp://bazhum.muzhp.pl/media//files/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2012-t1_(34)/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2012-t1_(34)-s187-192/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2012-t1_(34)-s187-192.pdfhttps://www.imiona.net.pl/ilustracje https://commons.wikimedia.orgfilmy:Augustyn https://www.youtube.com/watch?v=2Oe9i1UJi6AKatarzyna https://www.youtube.com/watch?v=8ioEDsZTJcUWawrzyniec https://www.youtube.com/watch?v=c_fL5Dacad4&t=25s