Want to make creations as awesome as this one?

Vídeo per conèixer el nostre centre

More creations to inspire you

Transcript

Col·legi Sant Vicenç de Paül

* Benvinguts a la nostra escola*

I al curs 2020-21

Com ens hem organitzat?

Com ens organitzam?

Presentació

Curs 2021-22

Qui som?

Com treballam?

Serveis

E. Infantil

Els nostres valors

E. Primària

ESO

Tots Junts

05

01

03

07

06

02

Col·legi Sant Vicenç de Paül

* Benvinguts a la nostra escola*

Feis clic a les banderes i als elements que es mouen per conèixer més informació

08

04

LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

I al curs 2020-21

Com ens hem organitzat?

LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

Som un centre concertat de caràcter religiós El nostre centre pertany a les Germanes de la Caritat Tenim una tradició educativa des de 1924. Som un centre concertat en tots els nivells d'ensenyament

Apostam per una metodologia innovadora: - aprenentatge per projectes - treball coopertiu - treballam la maduració i l'autonomia personal de tots els alumnes Integra la diversitat, estima i promou la llengua pròpia a la vegada que treballam per assolir un bon nivell de coneixement en les altres llengües

Treballam els valors de la persona emprant com a referència a Jesús i el seu missatge. Treballam la col·laboració, l'alegria, la solidaritat, justícia, generositat, gratitud, empatia, amor, respecte, comprensió, comunicació, constància, humiltat, esforç, tolerància, aprenentatge, pacìència, optimisme, honestitat, perdó, fe-creure, il·lusió....són alguns dels valors que nosaltres destacam, Els hem après i els practicam cada dia.

EQUIP DE PROFESSORS- Tutora a cada aula- 1 professora de suport - Professora PT*- Professora AL*- Tècnic educatiu*-Cap d'estudis d'infantil i primària- Directora pedagògica i Directora titular*realitzen unes hores a Infantil i unes hores a Primària

  • Aprenentatge significatiu de la lectura i escritura basats en els coneixements previs dels alumnnes i les seves inquietuts respectant el ritme d'aprenentatge
  • Treballam l'assoliment de la lectura i l'escriptura a través de la conciència fonològica
  • Realitzam tallers d'experimentació amb els color, les formes, les textures...
  • Realitzam sessions de psicomotricitat setmanal
  • Els alumnes aprenen per projectes de treball. A partir del que ja saben, ampliam els coneixements en relació al tema i treballam totes les competències dins el projecte
  • Realitzam tallers comuns amb els alumnes més grans de l'escola on ens expliquen les seves experiències i ens ajuden a dur a terme projectes

Educació Infantil

U

EQUIP DE PROFESSORS- Tutors a cada aula- Professorat de suport - Professora PT*- Professora AL* - Tècnic educatiu*- Mestres especialistes en llengua Anglesa-mestres especialistes en Educació Física-Cap d'estudis d'infantil i primària- Directora pedagògica i Directora titular* realitzen unes hores a Infantil i unes hores a Primària

L'etapa s'organitza en dos cicles Es realitzen àrees utilitzant tècniques de treball per projectesTreballam en grups cooperatius en moltes sessionsFacilitam la introducció de 2 professors a l'aula per atendre millor a la diversitatRealitzam l'àrea d'educació plàstica i visual en anglès per potenciar l'ús d'aquest idiomaTreballam de forma estreta i col·laboradora amb les famíliesApostam per les noves tecnologies. Totes les aules disposen de pissarra digital i ordenadorTenim ordenador per ús de l'alumnatHem iniciat el treball amb aules virtuals

Educació Primària

EQUIP DE PROFESSORS- Tutors a cada aula- Professorat especialista de cadascuna de les àrees que s'imparteix- Professora PT- Orientadora-Cap d'estudis d'Educació Secundària- Directora pedagògica i Directora titular

L'etapa s'organitza en dos cicles :el primer cicle és 1r, 2n i 3r ESO i el segon cicle és de 4t ESO. A 4t ESO es poden realitzar dos itineraris acadèmic (per als alumnes que volen cursar batxillerat) i aplicat (pels alumnes que volen cursar cicles formatius o incorporar-se al món laboral)Realitzam l'àrea d'educació plàstica i visual a 1r ESO en anglès per potenciar l'ús d'aquest idiomaL'àrea de llengua Anglesa es desdobla en algunes sessions per poder afavorir el seu ensenyamentApostam per les noves tecnologies. Totes les aules disposen de pissarra digital i ordenadorTenim ordenadors per ús de l'alumnat. Treballam amb aules virtuals des de casa, utiltzant els recursos multimedia dels que disposam en cada momentAl llarg del curs 2020-21 hem treballat amb la plataforma Teams d'Office per realitzar les classes online, Hem intentat que les classes online siguin semblants a les presencials, passam llista,revisam tasca, els alumnes col·laboren des de casa ens feim preguntes, donam respostes ...

Educació Secundària

Tots junts

DIADA DE LA PAU: Celebram junts a la parròquia aquest dia tan especial, amb banderes, manifests i molts de colomets.

Recital de Nadales: just abans de començar les festes de Nadal celebram a la nostra església el nostre recital. Tots els alumnes des del més petits fins els més grans ens conviden a celebrar amb il·lusió aquesta festa de la que gauidim pares, alumnes i professorat.

Treballam els grans amb els petits: Els alumnes de 4t d'ESO ajuden als de 3 anyets a la seva integració a l'escola. Fan tallers, canten cançons ... És una activitat enrequidora per a tots.

Festa de final de curs: quan el curs acaba tots preparam un gran ball i el realitzam al nostre poliesportiu. Ens encanta aquesta festa perquè els nins que acaben etapes es graduen i tots demostram les nostres capacitats artístiques.

Setmana cultural: cada any realitzam uns dies culturals que els dedicam a aprendre de manera diferent, feim tallers interdisciplinars (treballant vàries àrees a la vegada) i intergrupals (mesclam nins de distintes etapes).

El confinament no ens ha aturat: els nins han pogut seguir en el seu procés d'aprenentatge gràcies a la feina de tots: directores, professors, famílies i alumnes hem estat en contacte continu i s'han realitzat tasques de moltes maneres diferents. Hem après molt en aquests mesos i sabem que tots estam preparats per aprendre sigui com sigui la situació que ens envoltans envolta.

HORARI INFANTIL I PRIMÀRIA (D'OCTUBRE A MAIG)MATÍDilluns,, dimarts, dimecres i divendres de 9:00 a 12:30Dijous de 9:00 a 12:00HORABAIXA:Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:00 a 17:00HORARI DE SECUNDÀRIA (D'OCTUBRE A MAIG)MATÍ: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:00 a 13:00 hDijous de 8:00 a 12:10HORABAIXADimarts, dimecres i dijous de 15:00 a 17:00HORARI INFANTIL I PRIMÀRIA (SETEMBRE I JUNY)JORNADA CONTINUADA TOTS ELS DIES DE 8:30 A13:30Enguany el pla de contingència ens ha fet realitzar la jornada continuada tot l'any HORARI DE SECUNDÀRIA (SETEMBRE I JUNY)JORNADA CONTINUADA TOTS ELS DIES DE 8:00 A 14:00HEnguany el pla de contingència ens ha fet realitzar la jornada continuada tot l'any

Serveis complementaris voluntaris

Menjador

Els nins i nines que així ho vulguin queden al centre des de que acaben les classes (12, 12:30 o 13:00) fins que es reinicien les classes a les 15. Dinen, juguen, repassen .... i sempre baix l' atenta mirada del personal de menjador.Al curs 2020-21 el menjador ha estat fins a les 15 h

Escola matinera

Si ho necessitau, teniu al vostre abast l'escola matinera a partir de les 8 del matí per a tots els alumnes d'infantil i primària

Serveis complementaris voluntaris

Menjador

Els nins i nines que així ho vulguin queden al centre des de que acaben les classes (12, 12:30 o 13:00) fins que es reinicien les classes a les 15. Dinen, juguen, repassen .... i sempre baix l' atenta mirada del personal de menjador.Al curs 2020-21 el menjador ha estat fins a les 15 h

Escola matinera

Si ho necessitau, teniu al vostre abast l'escola matinera a partir de les 8 del matí per a tots els alumnes d'infantil i primària

Al curs 2020-21

ens hem organitzat així:

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

Els nostres alumnes han estat uns autèntics superherois

Educació Infantil

Al curs 2020-21 hem utilitzat la mestra de suport per un curs i hem separat el 3 cursos en 4 grups.La mestra tutora és la responsable de totes les àrees de la classe i a més tenim una professora de suport en mitja jornada que ajuda en el procès de lectoescriptura als nins més grans i en alguns tallers als nins més petits. També tenim una tècnic educatiu que ens ajuda amb els alumnes que presenten més dificultats

Si feis click als niguls podreu veure algunesfotos de la classe

· 3 anys 3 i 4 anys 4 i 5 anys 5 anys

Classe de 3 anys

Ens coneixem Celebram la PAU Caparutxes Manualitats

El nostre nom Manipulam El nostre nom

Escribe un título

Introducción aquí

Esto es un párrafo de texto listo para escribir un subtítulo genial

Imatge TradicionsCorporal Rosaris

Classe de 3 i 4 anys

prim avera

Rosaris

Psicomotricitat

Dimonis

Pintam

Classe de 4 i 5 anys

Berenam

llegim i escrivim

respetam la distància

JUGAM I ENS DIVERTIM

Classe de 5 anys

A la classe: ens divertim amb la mestra, disfrutarem dels Reis, ens desfressam, estudiam les parts del cos, pintam amb els dits, feim de dimonis, dibuixam mans que pareixen flors, escrivim missatges preciosos , dibuixam, llegim... ens ho hem passat SÚPERRRRR

Optimitzant els recursos que ens ha donat Conselleria hem aconseguit desdoblar els grups de 1r,2n 3r i 4t de primària, tenint classes de 12 a 15 alumnes i que poguessin mantenir la distància de seguretat correcta.A 5è i 6è EP els hem separat en tres cursos un on sols hi ha alumnes de 5è, un on sols hi ha alumnes de 6è i un on hi ha alumnes de 5è i 6è EPLa coordinació entre els mestres dels distints grups ha estat molt estreta i estam aconseguint que els alumnes adquireixin els mateixos coneixements que a un curs corrent. Per això enguany els professors de suport i els professors especialistes són també tutors i recolcen als alumnes.També, tenim enguany un auxiliar de conversa que els dimarts, dimecres i dijous participa de les classes d'anglès amb els alumnes més grans

Educació Primària

Les nostres classes

Treballam competències

Carter Reial

contecontes

Desfresses

Sant Antoni

Educaciófísica

Manualitats

Treballs

Les nostres classesde Primària

Treballam les competències

El carter reial ens va deixar una bústia per posar les nostres cartes

Celebràrem Sant Antoni

Desfresses

Els de 3r, 4t anàrem a veure un contecontes

Classes d'Educació Física

Hem fet manualitats super xules

les tasques que feim omplen les parets de les nostres classes

Educació Secundària

A ESO hem treballat en semipresencialitat a 1r, 2n i 3r d'ESO; a 4t ESO els alumnes venen tots els dies.La semipresencialitat ha suposat un esforç per alumnes i professors

Celebracions

Activitats Plàstica 1r

Tecnologia

Religió

´Classesonline

Optatives

física i química

Ordinadors

Tecnologia

Construim una casa amb pals de gelat

Celebracions

Activitats Plàstica 1r

´Classesonline

A classe

A la pissarra

A casa

Religió

Optatives

Elaboram tasques coperatives

Ordinadors

física i química

en el Tema de: Com es presenta la matèria? treballarem els objectes reciclats