Want to make creations as awesome as this one?

Vídeo per conèixer el nostre centre

More creations to inspire you

SERVIER BULGARIA

Timeline

ABOUT AUSTRALIA

Timeline

Transcript

ESO,Com treballam?,Quins són els nostres valors?,E. Infantil,,,E. Primària,Tots Junts,Qui som?,Serveis,08,01,05,03,07,02,06,04,Col·legi Sant Vicenç de Paül,* Benvinguts a la nostra escola*,Feis clic a les banderes i al globus que es mouen per conèixer més informació,,LES NOSTRES ACTIVITATS,LA NOSTRA COMUNITATEDUCATIVA,EQUIP DE PROFESSORS- Tutora a cada aula- 1 professora de suport- Professora PT*- Professora AL*- Tècnic educatiu*-Cap d'estudis d'infantil i primària- Directora pedagògica i Directora titular*realitzen unes hores a Infantil i unes hores a Primària,Aprenentatge significatiu de la lectura i escritura basats en els coneixements previs dels alumnnes i les seves inquietuts respectant el ritme d'aprenentatgeTreballam l'assoliment de la lectura i l'escriptura a través de la conciència fonològicaRealitzam tallers d'experimentació amb els color, les formes, les textures...Realitzam sessions de psicomotricitat setmanalEls alumnes aprenen per projectes de treball. A partir del que ja saben, ampliam els coneixements en relació al tema i treballam totes les competències dins el projecteRealitzam tallers comuns amb els alumnes més grans de l'escola on ens expliquen les seves experiències i ens ajuden a dur a terme projectes,,Educació Infantil,UN,,EQUIP DE PROFESSORS- Tutors a cada aula- Professorat de suport- Professora PT*- Professora AL*- Tècnic educatiu*- Mestres especialistes en llengua Anglesa-mestres especialistes en Educació Física-Cap d'estudis d'infantil i primària- Directora pedagògica i Directora titular* realitzen unes hores a Infantil i unes hores a Primària,L'etapa s'organitza en dos ciclesEs realitzen àrees utilitzant tècniques de treball per projectesTreballam en grups cooperatius en moltes sessionsFacilitam la introducció de 2 professors a l'aula per atendre millor a la diversitatRealitzam l'àrea d'educació plàstica i visual en anglès per potenciar l'ús d'aquest idiomaTreballam de forma estreta i col·laboradora amb les famíliesApostam per les noves tecnologies. Totes les aules disposen de pissarra digital i ordenadorTenim ordenador per ús de l'alumnatHem iniciat el treball amb aules virtuals,,Educació Primària,,,EQUIP DE PROFESSORS- Tutors a cada aula- Professorat especialista de cadascuna de les àrees que s'imparteix- Professora PT- Orientadora-Cap d'estudis d'Educació Secundària- Directora pedagògica i Directora titular,L'etapa s'organitza en dos cicles :el primer cicle és 1r, 2n i 3r ESO i el segon cicle és de 4t ESO. A 4t ESO es poden realitzar dos itineraris acadèmic (per als alumnes que volen cursar batxillerat) i aplicat (pels alumnes que volen cursar cicles formatius o incorporar-se al món laboral)Treballam en grups cooperatius en moltes sessions per optimitzar els resultats i aprofitar les habilitats de cada alumneAtenem a la diversitat treballant en grups petits.Realitzam l'àrea d'educació plàstica i visual a 1r ESO en anglès per potenciar l'ús d'aquest idiomaL'àrea de llengua Anglesa es desdobla en algunes sessions per poder afavorir el seu ensenyamentApostam per les noves tecnologies. Totes les aules disposen de pissarra digital i ordenadorTenim ordenadors per ús de l'alumnat.Treballam amb aules virtuals des de casa, utiltzant els recursos multimedia dels que disposam en cada moment,,Educació Secundària,,,,,Tots junts,,,,,Serveis complementaris voluntaris,,,Menjador,Els nins i nines que així ho vulguin queden al centre des de que acaben les classes (12, 12:30 o 13:00) fins que es reinicien les classes a les 15.Dinen, juguen, repassen .... i sempre baix l' atenta mirada del personal de menjador,,,Escola matinera,Si ho necessitau, teniu al vostre abast l'escola matinera a partir de les 8 del matí per a tots els alumnes d'infantil i primària