Want to make creations as awesome as this one?

Vídeo per conèixer el nostre centre

Transcript

Qui som?

Com treballam?

Serveis

E. Infantil

Quins són els nostres valors?

E. Primària

ESO

Tots Junts

05

01

07

03

02

06

Col·legi Sant Vicenç de Paül

* Benvinguts a la nostra escola*

Feis clic a les banderes i al globus que es mouen per conèixer més informació

08

04

LES NOSTRES ACTIVITATS

LA NOSTRA COMUNITATEDUCATIVA

.

EN AQUEST VÍDEO PODREU VEURE ALGUNES DE LES ACTIVITATS QUE FEIM AL CENTRE

LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

Som un centre concertat de caràcter religiósEl nostre centre pertany a les Germanes de la CaritatTenim una tradició educativa des de 1924.Som un centre concertat en tots els nivells d'ensenyament

Apostam per una metodologia innovadora:- aprenentatge per projectes- treball coopertiu- treballam la maduració i l'autonomia personal de tots els alumnesIntegra la diversitat, estima i promou la llengua pròpia a la vegada que treballam per assolir un bon nivell de coneixement en les altres llengües

Treballam els valors de la persona emprant com a referència a Jesús i el seu missatge.Treballam la col·laboració, l'alegria, la solidaritat, justícia, generositat, gratitud, empatia, amor, respecte, comprensió, comunicació, constància, humiltat, esforç, tolerància, aprenentatge, pacìència, optimisme, honestitat, perdó, fe-creure, il·lusió....són alguns dels valors que nosaltres destacam, Els hem après i els practicam cada dia.

EQUIP DE PROFESSORS- Tutora a cada aula- 1 professora de suport- Professora PT*- Professora AL*- Tècnic educatiu*-Cap d'estudis d'infantil i primària- Directora pedagògica i Directora titular*realitzen unes hores a Infantil i unes hores a Primària

Aprenentatge significatiu de la lectura i escritura basats en els coneixements previs dels alumnnes i les seves inquietuts respectant el ritme d'aprenentatgeTreballam l'assoliment de la lectura i l'escriptura a través de la conciència fonològicaRealitzam tallers d'experimentació amb els color, les formes, les textures...Realitzam sessions de psicomotricitat setmanalEls alumnes aprenen per projectes de treball. A partir del que ja saben, ampliam els coneixements en relació al tema i treballam totes les competències dins el projecteRealitzam tallers comuns amb els alumnes més grans de l'escola on ens expliquen les seves experiències i ens ajuden a dur a terme projectes

Educació Infantil

UN

EQUIP DE PROFESSORS- Tutors a cada aula- Professorat de suport- Professora PT*- Professora AL*- Tècnic educatiu*- Mestres especialistes en llengua Anglesa-mestres especialistes en Educació Física-Cap d'estudis d'infantil i primària- Directora pedagògica i Directora titular* realitzen unes hores a Infantil i unes hores a Primària

L'etapa s'organitza en dos ciclesEs realitzen àrees utilitzant tècniques de treball per projectesTreballam en grups cooperatius en moltes sessionsFacilitam la introducció de 2 professors a l'aula per atendre millor a la diversitatRealitzam l'àrea d'educació plàstica i visual en anglès per potenciar l'ús d'aquest idiomaTreballam de forma estreta i col·laboradora amb les famíliesApostam per les noves tecnologies. Totes les aules disposen de pissarra digital i ordenadorTenim ordenador per ús de l'alumnatHem iniciat el treball amb aules virtuals

Educació Primària

EQUIP DE PROFESSORS- Tutors a cada aula- Professorat especialista de cadascuna de les àrees que s'imparteix- Professora PT- Orientadora-Cap d'estudis d'Educació Secundària- Directora pedagògica i Directora titular

L'etapa s'organitza en dos cicles :el primer cicle és 1r, 2n i 3r ESO i el segon cicle és de 4t ESO. A 4t ESO es poden realitzar dos itineraris acadèmic (per als alumnes que volen cursar batxillerat) i aplicat (pels alumnes que volen cursar cicles formatius o incorporar-se al món laboral)Treballam en grups cooperatius en moltes sessions per optimitzar els resultats i aprofitar les habilitats de cada alumneAtenem a la diversitat treballant en grups petits.Realitzam l'àrea d'educació plàstica i visual a 1r ESO en anglès per potenciar l'ús d'aquest idiomaL'àrea de llengua Anglesa es desdobla en algunes sessions per poder afavorir el seu ensenyamentApostam per les noves tecnologies. Totes les aules disposen de pissarra digital i ordenadorTenim ordenadors per ús de l'alumnat.Treballam amb aules virtuals des de casa, utiltzant els recursos multimedia dels que disposam en cada moment

Educació Secundària

Tots junts

DIADA DE LA PAU:Celebram junts a la parròquia aquest dia tan especial, amb banderes, manifests i molts de colomets.

Treballam els grans amb els petits:Els alumnes de 4t d'ESO ajuden als de 3 anyets a la seva integració a l'escola. Fan tallers, canten cançons ... És una activitat enrequidora per a tots.

Festa de final de curs: quan el curs acaba tots preparam un gran ball i el realitzam al nostre poliesportiu. Ens encanta aquesta festa perquè els nins que acaben etapes es graduen i tots demostram les nostres capacitats artístiques.

Setmana cultural: cada any realitzam uns dies culturals que els dedicam a aprendre de manera diferent, feim tallers interdisciplinars (treballant vàries àrees a la vegada) i intergrupals (mesclam nins de distintes etapes).

El confinament no ens ha aturat: els nins han pogut seguir en el seu procés d'aprenentatge gràcies a la feina de tots: directores, professors, famílies i alumnes hem estat en contacte continu i s'han realitzat tasques de moltes maneres diferents. Hem après molt en aquests mesos i sabem que tots estam preparats per aprendre sigui com sigui la situació que ens envoltans envolta.

HORARI INFANTIL I PRIMÀRIA (D'OCTUBRE A MAIG)MATÍDilluns,, dimarts, dimecres i divendres de 9:00 a 12:30Dijous de 9:00 a 12:00HORABAIXA:Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:00 a 17:00HORARI DE SECUNDÀRIA (D'OCTUBRE A MAIG)MATÍ:Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:00 a 13:00 hDijous de 8:00 a 12:10HORABAIXADimarts, dimecres i dijous de 15:00 a 17:00HORARI INFANTIL I PRIMÀRIA (SETEMBRE I JUNY)JORNADA CONTINUADA TOTS ELS DIES DE 8:30 A13:30HORARI DE SECUNDÀRIA (SETEMBRE I JUNY)JORNADA CONTINUADA TOTS ELS DIES DE 8:00 A 14:00H

Recital de Nadales: just abans de començar les festes de Nadal celebram a la nostra església el nostre recital. Tots els alumnes des del més petits fins els més grans ens conviden a celebrar amb il·lusió aquesta festa de la que gauidim pares, alumnes i professorat.

Serveis complementaris voluntaris

Menjador

Els nins i nines que així ho vulguin queden al centre des de que acaben les classes (12, 12:30 o 13:00) fins que es reinicien les classes a les 15.Dinen, juguen, repassen .... i sempre baix l' atenta mirada del personal de menjador

Escola matinera

Si ho necessitau, teniu al vostre abast l'escola matinera a partir de les 8 del matí per a tots els alumnes d'infantil i primària