Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Pan Jezus jednoczy nas w Komunii Świętej

Na początek piosenka

Dzisiaj będzie o:

Komunia (z języka łacińskiego communio)- oznacza wspólnotę.

Modlitwa przed Komunią Świętą:O Jezu mój najmilszy! Wierzę i wyznaję, że jesteś obecny w Najświętszej Hostii rzeczywiście żywy i prawdziwy. O Jezu, jedyna nasza nadziejo! Ufam Tobie, że dając i Siebie w komunii świętej, dasz mi razem i wszystko, co mi do zbawienia jest potrzebne! O Jezu przyjdź!

Modlitwa po Komunii Świętej:Dziękuję Ci, Jezu, za Twe święte Ciało, Obym Go nigdy nie pragnął za mało. Niech Twoja obecność me serce poruszy, Wprowadzi światło do wnętrza mej duszy. Chcę dziś Cię uwielbiać za łask Twoich zdroje, Obdarzaj mnie stale miłością i pokojem. A gdybym się zgubił i błądził bez końca, Podnieś mnie, przytul i prowadź do Ojca. Amen.

Nasze pragnienie zjednoczenia z Panem Jezusem w Komunii Świętej wyrażamy m.in. przez modlitwę przed i po przyjęciu Pana Jezusa. Poniżej mamy modlitwy, które mogaw tym pomóc. Poszukaj także podobnych w swoim modlitewniku:

Panie Jezu jeszcze nie mogę Ciebie przyjąć pod postacią chleba, ale teraz przyjdź duchowo do mojego serca. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. Nigdy nie pozwól oddalić się od Ciebie. Amen.

Czekając na swoją I Komunię Świętą możesz się modlić:

Przystępując do Komunii, usłyszymy słowa kapłana: „Ciało Chrystusa”. Odpowiadamy: "Amen"

Krok 4

Następnie kapłan prosi wszystkich: „Przekażcie sobie znak pokoju”. Znak pokoju przekazujemy sobie przez podanie ręki lub skłon głową.

Krok 2

Kapłan modli się opokój izwraca się do nas słowami: „Pokój Pański niech zawsze będzie zwami”. Odpowiadamy: „I zduchem twoim”.

Krok 1

Zapamiętaj

Krok 3

Kapłan, trzymając hostię, mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Odpowiadamy: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, abędzie uzdrowiona dusza moja”.