Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

OFERTA Formativa ISCA

PR4

1ESO

3ESO

4ESO

PAC

3PMAR

CFGM Gestió Administrativa

CFGM Sistemes Microinformàtics

BATARTS

BATCiències

BATHumanitats

BATCiències Socials

CFGS (Dual) Administració iFinances

2ESO

CFGS (Dual) Aplicacions Multiplataforma

FPB Informàticai Oficina

Cultura clàssicaFrancésIAEE (Iniciació Activitat Empresarial)InformàticaJocs del mónPlàstica (en anglés)Taller de premsaTaller reforç CastellàTaller reforç MatemàtiquesTaller reforç Valencià

Crea el teu jocFrancésIAEE (Iniciació Activitat Empresarial)InformàticaRaspem com GenovésTaller científic-experimentalTaller d'escacsTaller de premsaTaller reforç CastellàTaller reforç MatemàtiquesTaller reforç Valencià

Té com a finalitat optimitzar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l'alumnat que presenta dificultats d'adaptació en l'entorn escolar i educatiu, conductes disruptives, risc d'exclusió social, tendència a l'abandó i a l'absentisme escolar.Aquest pla, bé acompanyat d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Alberic.

Matèries específiques (s'ha d'escollir 1):Cultura clàssicaIAEE (Iniciació Activitat Empressarial)FrancésTecnologíaMatèries optatives (s'ha d'escollir 1):A dos rodesApendre a parlar en públicCompetècia comunicativa oral (anglés)FrancésInformàticaLaboratori de BiologiaTeatreTecnología

1r BatxilleratFonaments d'art.Cultura audiovisualHistòria del món contemporani / Literatura Universal (s'escollix una)Específiques opcionals Dibuix Artístic IVolum2n BatxilleratFonaments d'art IICultura audiovisual II DissenyEspecífiques opcionalsDibuix Artístic IITècniques d'Expressió Graficoplàstica

1r BatxilleratFísica i química.Matemàtiques IBiologia i geologia / Dibuix Tècnic I (s'escollix una)Específiques opcionals (una de cada apartat)Anàlisi músical / Anatomia Aplicada / Dibuix Artístic I / Tecnologia de la informació I (Informàtica)Francés / Religió / Tecnologia Industrial I / Volum2n BatxilleratMatemàtiques IIBiologia II / Física II / Geologia II (s'escollix una)Dibuix Tènic II / Química II (s'escollix una)Específiques opcionals (s'escollix una)Fonaments d'administració i gestió / Frances II / Tecnologia industrial II / Tecnologia de la informació (Informàtica) II / Psicologia / Religió / Qualsevol de modalidad no cursada.

1r BatxilleratGrec I.Llatí IHistòria del món contemporani / Literatura Universal (s'escollix una)Específiques opcionals (una de cada apartat)Anàlisi músical / Anatomia Aplicada / Dibuix Artístic I / Tecnologia de la informació I (Informàtica)Francés / Religió / Tecnologia Industrial I / Volum2n BatxilleratLlati IIEconomia II / Geografia II / Grec II / Hisòria de l'art (s'escollix dos)Específiques opcionals (s'escollix una)Fonaments d'administració i gestió / Frances II / Tecnologia industrial II / Tecnologia de la informació (Informàtica) II / Psicologia / Religió / Qualsevol de modalidad no cursada.

Àmbit lingüístic i social (9 h): Valencià, Castellà, Geografia i HistòriaÀmbit científic (7 h): Ciències aplicades a la act. professional, MatemàtiquesTecnologia ( 3h)Àmbit llengua estrangera (3h):AnglèsOptatives: S'ha d'escollir dues matèries:Cultura científicaCultura clàssicaCultura digitalCompetència comunicativa Oral (anglés)Educació plàstica i visualFilosofiaFrancésIniciació a l'activitat econòmica i empresarialLlenguatge i comunicacióMúsicaPosa't en formaTaller matemàtiques (Reforç)Taller Robòtica (sols d'ensenyaments acadèmics)Tecnologies de la Informació (Informàtica)

Àmbit lingüístic i social (9 h): Valencià, Castellà, Geografia i HistòriaÀmbit científic i matemàtic (8 h): Biologia i Geologia, Física i Química, MatemàtiquesÀmbit llengua estrangera (3 h): AnglésMatèries específiques (s'ha d'escollir 1):Cultura clàssicaIAEE (Iniciació Activitat Empressarial)FrancésTecnologíaMatèries optatives (s'ha d'escollir 1):A dos rodesApendre a parlar en públicCompetècia comunicativa oral (anglés)FrancésInformàticaLaboratori de BiologiaTeatreTecnología

Primer curs:Ofimàtica i arxiu de documents.Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.Ciències aplicades I.Comunicació i societat I.Tutoria.Formació i orientació laboral I.Segon curs:Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació.Ciències aplicades II.Comunicació i societat II.Tutoria.Formació i orientació laboral IIFormació en Centres de Treball.

Primer curs:Comunicació empresarial i atenció al client.Operacions administratives de compravenda.Empresa i Administració.Tractament informàtic de la informació.Tècnica comptable.Anglés.Formació i orientació laboral.Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.Segon curs:Operacions administratives de recursos humans.Tractament de la documentació comptable.Empresa en l'aula.Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.Formació en Centres de Treball.

Primer curs:Muntatge i manteniment d'equips.Xarxes locals.Aplicacions ofimàtiques.Sistemes operatius monolloc.Formació i orientació laboral.Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.Segon curs:Sistemes operatius en xarxa.Seguretat informàtica.Servicis en xarxa.Aplicacions web.Empresa i iniciativa emprenedora.Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.Formació en Centres de Treball: 380 hores.

Primer curs:Gestió de la documentació jurídica i empresarial.Recursos humans i responsabilitat social corporativa.Ofimàtica i procés de la información.Proceso integral de l'activitat comercial.Comunicació i atenció al cliente.Anglés.Formación i orientació laboral.Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.Segon curs:Gestió de recursos humans.Gestió finançera.Comptabilitat i fiscalitat.Gestió logística i comercial.Simulació empresarial.Projecte d'Administració i finances.Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.Formació en Centres de Treball.

Primer curs:Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.Sistemes informàtics.Bases de Dades.Programació.Entorns de desenrotllament.Formació i Orientació Laboral.Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.Segon curs:Accés a dades.Desenrotllament d'interfícies.Programació multimèdia i dispositius mòbils.Programació de servicis i processos.Sistemes de gestió empresarial.Empresa i iniciativa emprenedora.Projecte de Desenrotllament d'aplicacions multiplataforma.Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.Formació en Centres de Treball.

1r BatxilleratEconomia I.Matemàtiques CC SS IHistòria del món contemporani / Literatura Universal (s'escollix una)Específiques opcionals (una de cada apartat)Anàlisi músical / Anatomia Aplicada / Dibuix Artístic I / Tecnologia de la informació I (Informàtica)Francés / Religió / Tecnologia Industrial I / Volum2n BatxilleratMatemàtiques CC SS IIEconomia II / Geografia II / Grec II / Hisòria de l'art (s'escollix dos)Específiques opcionals (s'escollix una)Fonaments d'administració i gestió / Frances II / Tecnologia industrial II / Tecnologia de la informació (Informàtica) II / Psicologia / Religió / Qualsevol de modalidad no cursada.

ITINERARIS 4t ESO

Humànistic i Social

Ciències i Tecnologia

Ensenyaments Aplicats

Física i Química

Biologia i Geologia

Matemàtiques Acadèmiques

Matemàtiques Acadèmiques

Llatí

Economia

Tecnologia

Matemàtiques Aplicades

CS Aplicades a l'activitat professional

IAEE (Iniciació activitat empresarial

4ESO

S'ha d'escollir dues matèries:Cultura científicaCultura clàssicaCultura DigitalCompetència comunicativa Oral (anglés)Educació plàstica i visualFilosofiaFrancésIniciació a l'activitat econòmica i empresarialLlenguatge i comunicacióMúsicaPosa't en forma.Taller de matemàtiques (reforç)Taller de robòtica (Sols alumnes d'ensenyaments acadèmics)Tecnologies de la Informació (Informàtica)