Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

4t d'ESo
Nelson Mandela

L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per a canviar el món.


matèries generalsGeografia i història
Primera Llengua Estrangera: Anglès
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
Matemàtiques (segons itinerari triat)
Educació Física
Tutoria


Són les possibilitats d'elecció d'assignatures que tenen els alumnes en 4° E.S.O.

Guardan relació amb determinats estudis posteriors (batxillerat, estudis universitaris o professionals).

DUES OPCIONS:

 Ensenyaments Acadèmics orientats a realitzar un Batxillerat
 Ensenyaments Aplicats orientats a realitzar una FP. de GM
ITINERARIS


itinerari aplicat

itinerari acadÈmicEn les Matemàtiques orientades als Ensenyaments Acadèmics s'enforteixen tant els aspectes teòrics com les aplicacions pràctiques en contextos reals dels continguts impartits.


Estan orientades a aconseguir
les competències necessàries per a estudiar Batxillerat.

En les Matemàtiques orientades als Ensenyaments Aplicats es posa l'accent en l'aplicació pràctica dels continguts del curs en contextos reals enfront de l'aprofundiment en els aspectes teòrics.

Estan orientades a aconseguir les competències necessàries per a estudiar Formació Profesional

important!
"Lorem ipsum dolor"

matèries d'opció
CAAP

INFO

Aquesta assignatura pretén donar una visió general d'alguns aspectes científics: el mètode de treball experimental, la relació amb el medi ambient, la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i les estratègies d’investigació. Aquests aspectes científics són directament aplicables a l'activitat professional i pertanyen a assignatures com química, biologia i geologia. Es treballa de forma integrada tocant els diferents blocs de continguts pràcticament a la vegada. El bloc de continguts de tècniques experimentals del laboratori és el fil conductor de l’assignatura per tal fet es desenvolupa bàsicament al laboratori.

Va destinada a alumnes que estiguin interessats en professions relacionades amb la indústria alimentària, agrària, farmacèutica, sanitària i d’imatge personal.


IAEE

INFO

Aquesta assignatura permetrà:


● Elaborar durant tot el curs un projecte empresarial desenvolupant una idea de negoci proposat per l’alumnat.

● Conèixer el món empresarial des d’un punt de vista més pràctic.

● Obtenir una base d’estudis econòmics i empresarials molt útil en el món laboral o en estudis posteriors.


És recomanable cursar aquesta assignatura per a alumnes interessats en continuar estudis als cicles de les famílies professionals de: Comerç i Màrqueting, Administració i Gestió, Hoteleria i Turisme i Serveis socioculturals i a la comunitat.

Aquesta assignatura permetrà:

● Elaborar durant tot el curs un projecte empresarial desenvolupant una idea de negoci proposat per l’alumnat.

● Conèixer el món empresarial des d’un punt de vista més pràctic.

● Obtenir una base d’estudis econòmics i empresarials molt útil en el món laboral o en estudis posteriors.


És recomanable cursar aquesta assignatura per a alumnes interessats en continuar estudis als cicles de les famílies professionals de: Comerç i Màrqueting, Administració i Gestió, Hoteleria i Turisme i Serveis socioculturals i a la comunitat.


ECONOMÍA

INFO

Aquesta matèria pretén oferir als alumnes una sèrie de conceptes i eines d’anàlisi per poder analitzar la realitat des d’un punt de vista econòmic.

És recomanable cursar Economia per a alumnes interessats en continuar estudis tant de formació professional (CFGM de Gestió Administrativa i CFGS d’Administració i Finances, ... ) com universitaris (Grau en: Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Dret, Relacions Laborals, Publicitat i Relacions Públiques, Turisme, ... )


LLATÍ

INFO

Estudi, a un nivell bàsic, de la llengua i la cultura de l’antiga Roma, mare de la nostra civilització. Va dirigida a alumnat amb inquietud per l’estudi de les llengües i les ciències socials.Es recomana per als alumnes que vulguin cursar els itineraris d'Humanitats i Ciències Socials al Batxillerat

Estudi, a un nivell bàsic, de la llengua i la cultura de l’antiga Roma, mare de la nostra civilització. Va dirigida a alumnat amb inquietud per l’estudi de les llengües i les ciències socials.Es recomana per als alumnes que vulguin cursar els itineraris d'Humanitats i Ciències Socials al Batxillerat

matèries ESPECÍFIQUES


FILOSOFIA

Aquesta matèria té com a finalitat que els alumnes siguin capaços de treballar les habilitats de pensar: reflexionar, raonar i exposar crítiques i arguments, utilitzant la manera de fer preguntes radical i última que li és pròpia, sobre els problemes referits a la totalitat de la vivència humana, sense deixar de costat la capacitat que té aquesta disciplina de transformar i canviar tant l'individu com la societat.

ARTS ESCÈNIQUES I DANÇA

La matèria d'arts escèniques i dansa té com a finalitat la comprensió i la interpretació del fet teatral amb un enfocament pràctic. Els alumnes representaran una obra de teatre a final de curs.

La pràctica teatral incrementa la creativitat i autoestima, millora el rendiment escolar i facilita el seu desenvolupament cultural, social i educatiu .Convida els alumnes a dialogar, generar idees i arribar a acords a partir de jocs i tècniques teatrals.

Atès el caire pràctic i transversal de l’assignatura és recomanable per a qualsevol itinerari.

ALEMANY

És ben sabut per a tots que el domini de l'alemany és especialment important a una illa com la nostra que té com a important font d'ingressos el turisme. Els objectius principals d'aquesta assignatura són: adquirir el vocabulari més bàsic, practicar i desenvolupar estructures sintàctiques més necessàries, assolir les estructures comunicatives més rellevants i conèixer les tradicions de la gent alemanya.


Es prioritzarà l'aprenentatge oral de tots els continguts mitjançant l'ús de sistemes audiovisuals i de tecnologia multimèdia.


TIC

Atès el caire pràctic i transversal de l’assignatura és recomanable per a qualsevol itinerari.


L'assignatura consta de quatre blocs que s'imparteixen a través de pràctiques emprant programes d'aplicació. Tot el programari emprat és -si no de codi obert- almenys sí gratuït i de lliure distribució.

Fem servir el sistema operatiu Linux (en versió “Ubuntu”).


El primer bloc tracta de sistemes operatius i seguretat informàtica (sistemes de fitxers, utilitats, jerarquia, dominis, extensions, antivirus, llenguatges de programació...). El segon bloc tracta de programari i multimèdia en general (imatge, so). El tercer bloc es dedica a la publicació i difusió de continguts (web) i el quart bloc va dirigit a Internet i xarxes socials (comerç electrònic, P2P, “el núvol”, forums, blocs, etc).


Degut a la contínua i constant evolució de la matèria, veurem a més dels sistemes operatius i sistemes d'emmagatzematge, com funciona una xarxa local (per exemple la xarxa del nostre institut), les xarxes sense fils (WiFi, bluetooth...) i altres tipus de dispositius mòbils.


Emprant un entorn virtual, que funciona al voltant d'un grup de treball que incorpora servidors de correu, ftp, web i mysql) podrem investigar com funciona Internet i quina és l’estructura que podem trobar al World Wide Web (servidors, clients de correu, sistemes de transferència d’arxius, etc). A més podrem identificar els distints tipus de xarxes socials que existeixen a Internet per poder participar-hi (blocs, xats, fòrums, descàrrega de programes i canals de distribució multimèdia).


La matèria té a més (a dintre del segon bloc) un important component d’iniciació al disseny gràfic, que ens permetrà dibuixar en 2D, fer plànols, retocar les nostres imatges, editar vídeos i crear espais webs on poder pujar aquests arxius.

BIOLOGIA

MÚSICA

La matèria de Música pretén fomentar el desenvolupament de la percepció, la sensibilitat estètica, l’expressió i la reflexió crítica. L'assignatura té un caràcter cultural i pràctic, treballarem amb un ampli i variat repertori per interpretar peces musicals en grup.


Va destinada a alumnes interessats en ampliar els seus coneixements musicals.

TECNOLOGIA

Aquesta matèria et serà molt útil si tens un perfil tècnic, tant per accedir a una FPGM d’estudis tècnics o si vols seguir amb un Batxillerat Tecnològic per estudiar qualsevol enginyeria o arquitectura.

La matèria serà força pràctica però també hi haurà teoria i càlculs, així com també programació.

Els temes que es tractaran seran:

-Electrònica (muntar circuits reals i amb un programa de simulació).

-Aplicacions pel mòbil (AppInventor).

-Robòtica (Crumble o Arduino).

-Fer un projecte (aplicar el que s’ha après en els temes anteriors. Pot ser per exemple, construir un vehicle comandat amb el mòbil, fer una maqueta d’una casa domòtica controlada amb el mòbil, etc... el que la vostra imaginació us demani).

-Pneumàtica (pràctiques amb un simulador i també amb panells reals).

Us ho podeu passar bé i a més sabent que la Tecnologia té moltes sortides professionals.

¡Moltes

GRàCIeS!


orientacio@iespasqualcalbo.cat