Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Święto Patrona Szkoły

Konkurs

Klasy 1-3

To ważne

Uczniowie wykonują pracę plastyczną indywidualnie, w technice dowolnej.na temat: "Bukiet maków w wazonie" Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A-4 Prace konkursowe opatrzone imieniem , nazwiskiem oraz klasą należy nadsyłać mailowo do Pani pedagog , do dnia 18 maja 2020r. na adres :Agnieszka.Baranska.Grabow@gmail.com

Kryteria oceny prac:- samodzielność- oryginalność pomysłu- estetyka wykonania- zgodność z tematem.

Wyniki konkursu oraz wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 25 maja 2020r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

NagrodyKomisja powołana przez dyrektora szkoły przyzna 1, 2,i 3 miejsce oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a wyróżnieni uczniowie nagrody.

Czekamy na Twoją pracę