Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

unha nova aventura: a eso

EMPEZAR

pasemos á acción!!

VAMOS

Estás a punto de iniciar unha nova aventura. Aínda non tes nin idea que pasará o curso que ven. Soamente sabes que será no IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas. Oíches falar de que buscan alumnos con perfil de investigadores, con mente científica, capaces de enfrentarse a desafíos...

cales son eses desafíos?

A POLAS MISIÓNS !!!!

Por cada misión ( con varios desafíos) que fagas con éxito, recibirás un número que forma parte dun código secreto para poder abrir a porta do Instituto, no cal che espera Nesta viaxe que vas a empezar, atoparás un maletín que ten un sobre con pistas. A clave está, en ler ben todas esas pistas , ANTES DE ABORDAR CADA UNHA DAS MISIÓNS para descifrar o código.Ai!! Non te esquezas de coller un boligrafo e papel para ir anotando todas as cifras.Sorte!

ALGO INCRIBLE!

pistas

MISIÓN 1

MISIÓN 2

MISIÓN 3

MISIÓN 4

Pistas

Para resolver as pistas e poder chegar a donde está o tesouro terás que ler con calma etas guías de supervivencia. Se non o fas fracasarás na misión. (Despois pincha na flecha morada)

Cómo salir do pozo

Información do Equipo Directivo

Información de Orientación

Información do Sistema Educativo

Idea original de

A ESO

HORARIO

CUALIFICACIÓNS

ORGANIZACIÓN DE LA ESO

MATERIAS DA ESO

MATERIAS OPTATIVAS

SAÍDAS ESCOLARES

PLAN PLURILINGÜE

ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO

COMO PASO DE 1º DE ESO A 2º

FUENTES DE INFORMACIÓN

Idea original de

Nº DE ALUMNOS e PROFES

EQUIPO DIRECTIVO

USO DE TELÉFONOS MÓBILES

TAQUILLAS

ALGUNHAS NORMAS

PROFESORES DE GARDA

MOBILIARIO DE CLASE

PÁXINA WEB DO INSTITUTO

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

OUTROS DATOS IMPORTANTES

COMUNICACIÓN (PLN) ¿Dónde se relaciona con otras personas u organizaciones? ¿Qué canales usa? ¿Cuándo y cómo lo hace?

3

O Departamento de Orientación

Presentación

2

1

4

CONTINÚA

1

CONTINÚA

Acórdate de que no Instituto vas a ter unha Orientadora que se chama Lourdes

2

CONTINÚA

En qué che podo axudar?

  1. Se tes problemas nos estudios e necesitas algún tipo de orientación ou consello.
  2. Se algún problemilla persoal pode ser a causa de ter malas notas
  3. Se tes dudas sobre que materias escoller e aínda non o tes claro.
  4. Se algunha vez tes algún problema de convivencia cos teus compañeiros

3

CONTINÚA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

AQUÍ É DONDE TRABALLO

Se non me atopas podes preguntar por min na Conserxería. As conserxes chámanse Mª José e María

CONTINÚA

DONDE ESTÁ O DPTO DE ORIENTACIÓN

Se entras pola pola principal ( a que ten unhas escaleira por diante) e xiras á esquerda o departamento de orientación está ó fondo do pasillo na planta baixa

4

CONTINÚA

Este o blog do Departamento de Orientación: https://orientateenperillo.blogspot.com/

5

CONTINÚA

AQUÍ ESTAMOS TODOS OS PROFES DO DEPARTAMMENTO DE ORIENTACÓN

Lourdes OteroORIENTADORA

David DieguezPROFESOR DE APOIO

Pilar MorandeiraPROFESORA DE APOIO

6

3

¡GRAZAS!

2

1

4

5

6

Se estudonon me pilla o toro

Mira estes trucos

Entrenador para os multisuspensos

01 Escribe un título aquí

Cantas materias terás que cursar en 1º de ESO?

Pregunta 1 de 5

11

12

Igual que en Primaria

¡Respuestacorrecta!

SIGUIENTE

¡Respuestaincorrecta!

volver

Escolle a resposta correcta

Pregunta 2 de 5

Podo pasar a 2º de ESO se suspendo Lingua Castelá e Matemáticas

Podo pasar a 2º de ESO se suspendo Lingua Galega e Matemáticas

Podo pasar a 2º de ESO se suspendo Lingua Castelá e Bioloxía

¡Respuestacorrecta!

SIGUIENTE

volver

¡Respuestaincorrecta!

Cal é a correcta?

Pregunta 3 de 5

Co título da ESO podo cursar un ciclo de Formación Profesional de Grao Superior

Co título da ESO podo cursar un Bacharelato

Co título da Eso podo ir á Universidade

¡Respuestacorrecta!

SIGUIENTE

volver

¡Respuestaincorrecta!

Ata que anos como máximo podo estar cursando a ESO?

Pregunta 4 de 5

16 anos

18 anos

17 anos

¡Respuestacorrecta!

SIGUIENTE

VOLVER

¡Respuestaincorrecta!

Cantos ciclos ten a ESO?

Pregunta 5 de 5

Dous ciclos: un 1º ciclo cos tres primeiros cursos e un 2º ciclo que equivale a 4º de ESO

Dous ciclos de dous cursos cada un

4 ciclos de un curso cada un

¡Respuestacorrecta!

SEGUINTE

¡Respuestaincorrecta!

volver

parabéns!!

A PRIMEIRA CIFRA DO CÓDIGO SECRETO É

2

1 CLASE

2 CLASES

TODA A MAÑAN

1/5

Se fago uso das taquillas para gardar as miñas cousas, debo de ter preparado o material para...

1/5

MOI BEN

siguiente

1/5

INTÉNTAO OUTRA VEZ

Volver

Sempre

Nunca

Con permiso dun profesor

2/5

Podo usar os móbiles no Instituto?

1/5

MOI BEN

siguiente

1/5

INTÉNTAO OUTRA VEZ

Volver

Esperar na aula a que veña o seguinte profesor

Saír ó corredor ata que veña o profesor seguinte

As dúas respostas anteriores son correctas

3/5

Entre clase e clase teño que...

1/5

MOI BEN

siguiente

1/5

INTÉNTAO OUTRA VEZ

Volver

Dúas veces

Só unha vez

Só soa cando remata a xornada

4/5

Cantas veces soa o timbre cando se inicia a xornada?

1/5

MOI BEN

siguiente

1/5

INTÉNTAO OUTRA VEZ

Volver

Agustín Fernández

Xosé Antón Rodríguez

Fernando Vidal

5/5

Como se chama o director do Instituto?

1/5

MOI BEN

siguiente

1/5

INTÉNTAO OUTRA VEZ

Volver

1

bingo! SE ESTÁS AQUÍ É PORQUE ACERTACHES TODAS AS PREGUNTAS!! Esta é a seguNDA cifra do código secreto

Cómo se chama a Orientadora do Instituto

Lourdes

Pilar

Lourdes

¡Correcto!

Pilar

¡Incorrecto!

Dónde está o Departamento de Orientación

Planta baixa

Primeira planta

Planta baixa

¡Correcto!

Primeira planta

¡Incorrecto!

Cal é o nome das conserxes?

Mª José e Pilar

Mª José e María

Mª José e María

¡Correcto!

Mª José e Pilar

¡Incorrecto!

Como se chaman os profes de apoio?

Pilar e David

David e Rosa

Pilar e David

¡Correcto!

David e Rosa

¡Incorrecto!

Cal é o blog do departamento de Orientación

http://orientateenperillo.blogspot.com

https://iesneiravilas.es/category/cursos/curso-2019-2020/

http://orientateenperillo.blogspot.com

¡Correcto!

https://iesneiravilas.es/category/cursos/curso-2019-2020/

¡Incorrecto!

4

Fenomenal! Xa tes a terceira cifra do código secreto

1. ¿Cales son as claves máis importantes para aprobar as materias no Instituto?

2

3

4

5

6

1

A

B

C

Estudar entre 5 ou 6 horas ó día

Levar a miña axenda ó día , caderno, actitude ( ACA)

Prohibido xogar á consola.

Correcto!

SIGUIENTE

Incorrecto!

Atrás

2. Que significado lle dás a expresión " axenda vacía ?

3

4

5

6

1

A

B

C

Cerebro caótico

Axenda sen anotacións

Axenda esquecida

2

Correcto!

SIGUIENTE

Incorrecto!

Atrás

3. En que consiste a técnica do home invisible?

4

5

6

1

A

B

C

2

3

Non ir ó Instituto durante 2 días.

Ter boa conducta mínimo 2 ou 3 semanas

Non facer preguntas ó profesor

Correcto!

SIGUIENTE

Incorrecto!

Atrás

4. Como se chama a técnica para cando tes demasiados traballos?

5

6

1

A

B

C

Empezarei cando teña tempo.

Divide y vencerás.

Facer traballos non é tan importante.

2

3

4

Correcto!

SIGUIENTE

Incorrecto!

Atrás

5. Que interpretación ten a incrible chuleta debuxo?

5

6

1

A

B

C

Non me fai falta estudar coas chuletas.

Estudar=imaxinar=dibujar=esquema

2

3

4

Se fago chuletas debuxo non preciso memorizar

Correcto!

SIGUIENTE

Incorrecto!

Atrás

6 Que é eso da terapia de choque para cando non tes gana de estudar ?

5

6

1

A

B

C

Estudar concentrado 25 minutos e descansar 5

Poñer música para estudar

2

3

4

Ter o móvil encendido por se chegan whatsapps do grupo de clase

Correcto!

SIGUIENTE

Incorrecto!

Atrás

EMPEZAR

CONGRATULATIONS!!Xa resolviches todos osdesafíos!! A última cifra do código secreto é

3

puedes escribir un subtítulo

vamos axiña

INTRODUCE O CÓGIGO SECRETO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ABRE A PORTA DO INSTITUTO CO TEU MÓBIL!

Título aquí

O Instituto funciona con domótica

INTRODUCE O CÓGIGO SECRETO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

Título aquí

CÓDIGO INCORRECTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Esto es un párrafo de texto listo para escribir un contenido genial.

VOLVER

INTRODUCE O CÓGIGO SECRETO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

**

Título aquí

INTRODUCE O CÓGIGO SECRETO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Título aquí

VOLVER

INTRODUCE O CÓGIGO SECRETO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

***

Título aquí

INTRODUCE O CÓGIGO SECRETO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Título aquí

VOLVER

CÓDIGO CORRECTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* * * *

CONTINUAR

CÓDIGO INCORRECTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VOLVER

OBJETIVO CONSEGUIDO

ENTRA E VERÁS