Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

A WORLD OF SPORTS

Breakout

HALLOWEEN BREAKOUT

Breakout

ANIMALS AND PLANTS

Breakout

THE MUGGLE AT HOGWARTS

Breakout

SPACE INVADERS GAME

Breakout

BREAKOUT PAZ

Breakout

CEVICHE ESCAPE GAME

Breakout

Transcript

unha nova aventura: a eso,EMPEZAR,pasemos á acción!!,VAMOS,,Estás a punto de iniciar unha nova aventura. Aínda non tes nin idea que pasará o curso que ven. Soamente sabes que será no IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas. Oíches falar de que buscan alumnos con perfil de investigadores, con mente científica, capaces de enfrentarse a desafíos...,cales son eses desafíos?,Por cada misión ( con varios desafíos)que fagas con éxito, recibirás un número que forma parte dun código secreto para poder abrir a porta do Instituto, no cal che esperaNesta viaxe que vas a empezar, atoparás un maletín que ten un sobre con pistas.A clave está, en ler ben todas esas pistas , ANTES DE ABORDAR CADA UNHA DAS MISIÓNS para descifrar o código.Ai!! Non te esquezas de coller un boligrafo e papel para ir anotando todas as cifras.Sorte!,A POLAS MISIÓNS !!!!,ALGO INCRIBLE!,pistas,MISIÓN 1,MISIÓN 2,MISIÓN 3,MISIÓN 4,Pistas,Para resolver as pistas e poder chegar a donde está o tesouro terás que ler con calma etas guías de supervivencia. Se non o fas fracasarás na misión. (Despois pincha na flecha morada),Cómo salir do pozo,Información doEquipo Directivo,Información de Orientación,Información do Sistema Educativo,,,Idea original de,,ORGANIZACIÓN DE LA ESO,MATERIAS DA ESO,MATERIAS OPTATIVAS,SAÍDAS ESCOLARES,PLAN PLURILINGÜE,ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO,COMO PASO DE 1º DE ESO A 2º,CUALIFICACIÓNS,,A ESO,,,,,,HORARIO,,,,Idea original de,,Nº DE ALUMNOS e PROFES,EQUIPO DIRECTIVO,USO DE TELÉFONOS MÓBILES,TAQUILLAS,ALGUNHAS NORMAS,PROFESORES DE GARDA,MOBILIARIO DE CLASE,PÁXINA WEB DO INSTITUTO,COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS,OUTROS DATOS IMPORTANTES,,,,,,,,,,,O Departamento de Orientación,1,3,4,2,Presentación,CONTINÚA,,Acórdate de que no Instituto vas a ter unha Orientadora que se chama Lourdes,1,CONTINÚA,,En qué che podo axudar?,2,Se tes problemas nos estudios e necesitas algún tipo de orientación ou consello.Se algún problemilla persoal pode ser a causa de ter malas notasSe tes dudas sobre que materias escoller e aínda non o tes claro.Se algunha vez tes algún problema de convivencia cos teus compañeiros,CONTINÚA,DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN,3,AQUÍ É DONDE TRABALLO,Se non me atopas podes preguntar por min na Conserxería. As conserxes chámanse Mª José e María,,CONTINÚA,, ,DONDE ESTÁ O DPTO DE ORIENTACIÓN,Se entras pola pola principal ( a que ten unhas escaleira por diante) e xiras á esquerda o departamento de orientación está ó fondo do pasillo na planta baixa,4,CONTINÚA,Este o blog do Departamento de Orientación: https://orientateenperillo.blogspot.com/,5,CONTINÚA,AQUÍ ESTAMOS TODOS OS PROFES DO DEPARTAMMENTO DE ORIENTACÓN,David DieguezPROFESOR DE APOIO,Lourdes OteroORIENTADORA,Pilar MorandeiraPROFESORA DE APOIO,6,CONTINÚA,3,1,¡GRAZAS!,4,2,5,6,Se estudonon me pilla o toro,Mira estes trucos,Entrenadorpara os multisuspensos,01 Escribe un título aquí,Igual que enPrimaria,Cantas materias terás que cursar en 1º de ESO?,Pregunta 1 de 5,11,12,¡Respuestacorrecta!,SIGUIENTE,¡Respuestaincorrecta!,volver,Podo pasar a 2º de ESO se suspendo Lingua Galega e Matemáticas,Pregunta 2 de 5,Podo pasar a 2º de ESO se suspendo Lingua Castelá e Bioloxía,Podo pasar a 2º de ESO se suspendo Lingua Castelá e Matemáticas,Escolle a resposta correcta,SIGUIENTE,¡Respuestacorrecta!,¡Respuestaincorrecta!,volver,Cal é a correcta?,Co título da ESO podo cursar un Bacharelato,Co título da ESO podo cursar un ciclo de Formación Profesional de Grao Superior,Co título da Eso podo ir á Universidade,Pregunta 3 de 5,SIGUIENTE,¡Respuestacorrecta!,¡Respuestaincorrecta!,volver,17 anos,18 anos,Ata que anos como máximo podo estar cursando a ESO?,Pregunta 4 de 5,16 anos,¡Respuestacorrecta!,SIGUIENTE,VOLVER,¡Respuestaincorrecta!,Dous ciclos de dous cursos cada un,,Cantos ciclos ten a ESO?,Pregunta 5 de 5,4 ciclos de un curso cada un,Dous ciclos: un 1º ciclo cos tres primeiros cursos e un 2º ciclo que equivale a 4º de ESO,¡Respuestacorrecta!,SEGUINTE,volver,¡Respuestaincorrecta!,parabéns!!,A PRIMEIRA CIFRA DO CÓDIGO SECRETO É,2,,Se fago uso das taquillas para gardar as miñas cousas, debo de ter preparado o material para...,1/5,1 CLASE,2 CLASES,TODA A MAÑAN,MOI BEN,siguiente,1/5,1/5,Volver,INTÉNTAO OUTRA VEZ,,Podo usar os móbiles no Instituto?,2/5,Sempre,Nunca,Con permiso dunprofesor,MOI BEN,siguiente,1/5,1/5,Volver,INTÉNTAO OUTRA VEZ,,Entre clase e clase teño que...,3/5,Esperar na aula a que veña o seguinte profesor,Saír ó corredor ata que veña o profesor seguinte,As dúas respostas anteriores son correctas,MOI BEN,siguiente,1/5,1/5,Volver,INTÉNTAO OUTRA VEZ,,Cantas veces soa o timbre cando se inicia a xornada?,4/5,Dúas veces,Só unha vez,Só soa cando remata a xornada,MOI BEN,siguiente,1/5,1/5,Volver,INTÉNTAO OUTRA VEZ,,Como se chama o director do Instituto?,5/5,Agustín Fernández,Xosé Antón Rodríguez,Fernando Vidal,MOI BEN,siguiente,1/5,1/5,Volver,INTÉNTAO OUTRA VEZ,1,bingo! SE ESTÁS AQUÍ É PORQUE ACERTACHES TODAS AS PREGUNTAS!! Esta é a seguNDA cifra do código secreto,Cómo se chama a Orientadora do Instituto,Lourdes,Pilar,,Lourdes,¡Correcto!,,Pilar,¡Incorrecto!,Dónde está o Departamento de Orientación,Primeira planta,Planta baixa,¡Correcto!,Planta baixa,,¡Incorrecto!,,Primeira planta,Mª José e Pilar,Cal é o nome das conserxes?,Mª José e María,,Mª José e María,¡Correcto!,Mª José e Pilar,¡Incorrecto!,,Como se chaman os profes de apoio?,David e Rosa,Pilar e David,¡Correcto!,Pilar e David,,,¡Incorrecto!,David e Rosa,https://iesneiravilas.es/category/cursos/curso-2019-2020/,http://orientateenperillo.blogspot.com,Cal é o blog do departamento de Orientación,¡Correcto!,,http://orientateenperillo.blogspot.com,,https://iesneiravilas.es/category/cursos/curso-2019-2020/,¡Incorrecto!,Fenomenal! Xa tes a terceira cifra do código secreto,4,C,B,1. ¿Cales son as claves máis importantes para aprobar as materias no Instituto?,A,Prohibido xogar á consola.,3,4,5,Levar a miña axenda ó día , caderno, actitude ( ACA),6,2,1,Estudar entre 5 ou 6 horas ó día,Correcto!,SIGUIENTE,Incorrecto!,Atrás,B,C,2.Que significado lle dás a expresión " axenda vacía ?,Axenda sen anotacións,A,Cerebro caótico,2,4,3,Axenda esquecida,6,1,5,Correcto!,SIGUIENTE,Incorrecto!,Atrás,5,B,3,3.En que consiste a técnica do home invisible?,6,,C,1,A,4,2,Non ir ó Instituto durante 2 días.,Ter boa conducta mínimo 2 ou 3 semanas,Non facer preguntas ó profesor,Correcto!,SIGUIENTE,Incorrecto!,Atrás,5,4,4. Como se chama a técnica para cando tes demasiados traballos?,B,C,Empezarei cando teña tempo.,A,2,Divide y vencerás.,Facer traballos non é tan importante.,3,1,6,Correcto!,SIGUIENTE,Incorrecto!,Atrás,Non me fai falta estudar coas chuletas.,,2,C,1,3,Estudar=imaxinar=dibujar=esquema,4,5,6,B,5.Que interpretación ten a incrible chuleta debuxo?,A,Se fago chuletas debuxo non preciso memorizar,Correcto!,SIGUIENTE,Incorrecto!,Atrás,Estudar concentrado 25 minutos e descansar 5,3,C,B,5,Poñer música para estudar,A,,6Que é eso da terapia de choque para cando non tes gana de estudar?,1,6,2,4,Ter o móvil encendido por se chegan whatsapps do grupo de clase,Correcto!,SIGUIENTE,Incorrecto!,Atrás,EMPEZAR,CONGRATULATIONS!!Xa resolviches todos osdesafíos!!A última cifra do código secretoé,3,,puedes escribir un subtítulo,vamos axiña,INTRODUCEO CÓGIGO SECRETO,,ABRE A PORTA DO INSTITUTO CO TEU MÓBIL!,Título aquí,,O Instituto funciona con domótica,1,2,3,4,5,6,7,8,9,INTRODUCEO CÓGIGO SECRETO,*,Título aquí,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,CÓDIGO INCORRECTO,,Esto es un párrafo de texto listo para escribir un contenido genial.,VOLVER,1,2,3,4,5,6,7,8,9,INTRODUCEO CÓGIGO SECRETO,**,Título aquí,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,INTRODUCEO CÓGIGO SECRETO,,Título aquí,,VOLVER,1,2,3,4,5,6,7,8,9,INTRODUCEO CÓGIGO SECRETO,***,Título aquí,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,INTRODUCEO CÓGIGO SECRETO,,Título aquí,,VOLVER,1,2,3,4,5,6,7,8,9,CÓDIGO CORRECTO,* * * *,CONTINUAR,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,CÓDIGO INCORRECTO,,VOLVER,1,2,3,4,5,6,7,8,9,OBJETIVO CONSEGUIDO,ENTRA E VERÁS,