Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TranscriptPan Jezus we Mszy Świętej jednoczy nas między sobą


1

2

3

4

5

6

7

Witam was kochani na kolejnej naszej lekcji katechezy. Na rozpoczęcie naszego spotkania zaśpiewajmy proszę piosenkę " Gdzie miłość wzajemna i dobroć. ( link poniżej) tekst macie w podręczniku.

https://www.youtube.com/watch?v=pLlmMa06XKM


Śpiewaliśmy przed chwilą, że zgromadziła nas w jedno miłość Pana Jezusa. Tworzymy jedną, wielką rodzinę dzieci Bożych, gdzie miłujemy Boga i siebie nawzajem.


Msza święta jest najdoskonalszym sposobem uwielbienia Pana Jezusa. Pan Jezus obecny w Eucharystii pod postaciami chleba i wina jednoczy nas między sobą

Za chwilę usłyszymy Słowo Boże ( nr 3) i aby je właściwie zrozumieć musimy wyjaśnić sobie co to jest przykazanie i kto to jest bliźni.

Przykazanie- nakaz, polecenie do wypełnienia.

Bliźni- każdy człowiek


http://www.biblijni.pl/J,13,31-35


Po wysłuchaniu Słowa Bożego spróbujcie odpowiedzieć na pytania

- Jakie przykazanie polecił wypełniać uczniom Pan Jezus?

- Kto dał nam najpiękniejszy przykład miłości?

A teraz zastanów się - W jaki sposób my możemy wypełniać przykazanie miłości?

Oto kilka przykładów:Pan Jezus nakazał, abyśmy miłowali bliźnich, żyli z nimi w zgodzie i jedności. Możemy pomagać potrzebującym, pocieszać smutnych, dzielić się z biedniejszymi, modlić się za bliźnich. W ten sposób okazujemy miłość Panu Jezusowi.

Dzięki uczestnictwu we Mszy Świętej wzrastamy w przyjaźni Panem Jezusem i bliźnimi. Wyrazem tej miłości jest wzajemna troska i pomoc bliźnim. Na Mszy Świętej kapłan mówi: "Przekażcie sobie znak pokoju" W oknie youtube możecie zobaczyć jak powinniśmy przekazywać sobie znak pokoju.

Znak pokoju powinniśmy czynić z miłością i powagą. We Mszy Świętej jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem i ludźmi. Na koniec naszego spotkania podziękujmy Panu Jezusowi że jednoczy nas ze sobą i ludźmi odmawiając Akt miłości.

https://www.youtube.com/watch?v=ypstm4ZiBV8