Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Pan Jezus we Mszy Świętej jednoczy nas między sobą

1

2

3

4

5

6

7

Witam was kochani na kolejnej naszej lekcji katechezy. Na rozpoczęcie naszego spotkania zaśpiewajmy proszę piosenkę " Gdzie miłość wzajemna i dobroć. ( link poniżej) tekst macie w podręczniku. https://www.youtube.com/watch?v=pLlmMa06XKM

Śpiewaliśmy przed chwilą, że zgromadziła nas w jedno miłość Pana Jezusa. Tworzymy jedną, wielką rodzinę dzieci Bożych, gdzie miłujemy Boga i siebie nawzajem. Msza święta jest najdoskonalszym sposobem uwielbienia Pana Jezusa. Pan Jezus obecny w Eucharystii pod postaciami chleba i wina jednoczy nas między sobą

Za chwilę usłyszymy Słowo Boże ( nr 3) i aby je właściwie zrozumieć musimy wyjaśnić sobie co to jest przykazanie i kto to jest bliźni. Przykazanie- nakaz, polecenie do wypełnienia. Bliźni- każdy człowiek

http://www.biblijni.pl/J,13,31-35 BIBLIJNI.pl - J, 13, 31-35J, 13, 31-35 MOWA POŻEGNALNA Nowe przykazanie 31 Po jego wyjściu rzekł Jezus: "Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą...BIBLIJNI.pl

Po wysłuchaniu Słowa Bożego spróbujcie odpowiedzieć na pytania - Jakie przykazanie polecił wypełniać uczniom Pan Jezus? - Kto dał nam najpiękniejszy przykład miłości? A teraz zastanów się - W jaki sposób my możemy wypełniać przykazanie miłości? Oto kilka przykładów:

Pan Jezus nakazał, abyśmy miłowali bliźnich, żyli z nimi w zgodzie i jedności. Możemy pomagać potrzebującym, pocieszać smutnych, dzielić się z biedniejszymi, modlić się za bliźnich. W ten sposób okazujemy miłość Panu Jezusowi.

Dzięki uczestnictwu we Mszy Świętej wzrastamy w przyjaźni Panem Jezusem i bliźnimi. Wyrazem tej miłości jest wzajemna troska i pomoc bliźnim. Na Mszy Świętej kapłan mówi: "Przekażcie sobie znak pokoju" W oknie youtube możecie zobaczyć jak powinniśmy przekazywać sobie znak pokoju.

Znak pokoju powinniśmy czynić z miłością i powagą. We Mszy Świętej jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem i ludźmi. Na koniec naszego spotkania podziękujmy Panu Jezusowi że jednoczy nas ze sobą i ludźmi odmawiając Akt miłości. https://www.youtube.com/watch?v=ypstm4ZiBV8