Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

SPECJALISTA
sprzętu podręcznego

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem specjalności z grupy ISKIERKI "Specjalista sprzętu podręcznego" zapoznaj się z materiałem umieszczonym w punktach od 1 do 5 i zgłoś swoją gotowość do zdania testu z zapoznanego materiału. Dodatkowo musisz wykonać zadania umieszczone w pozostałych ikonach, które trzeba przesłać na adres ospstarysacz@gmail.com. Po zdaniu testu i wykonaniu zadań otrzymasz dokument potwierdzający zdobycie specjalności.

1

2

3

4

5

Podręczny sprzęt gaśniczy - jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu. Do tej grupy zaliczamy:

1. Hydronetki

2. Gaśnice

3. Koce gaśnicze

4. Tłumice

5. Sita kominowe

6. Hydranty wewnętrzne

7. Kule gaśnicze


W gospodarstwie rolnym powinno znajdować się:

1. Gaśnica

2. Hydronetka

3. Koc gaśniczy

4. Tłumica


Wskaż miejsce pobierania wody do celów przeciwpożarowych w swojej okolicy: opisz co to jest i ew. jeżeli masz taką możliwość zrób zdjęcie. Odpowiedzi i zdjęcia prześlij na adres ospstarysacz@gmail.com

Odpowiedz na pytania. Jakich gaśnic mogę użyć w następujących typach pożarów (pamiętaj, że do jednego pożaru można użyć tylko jednego rodzaju gaśnicy, a do innego kilku):

1. Pożar drewna

2. Pożar słomy

3. Pożar farby

4. Pożar gazu

Napisz jaki sprzęt możemy użyć do gaszenia urządzeń elektrycznych?