Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

CHRIST THE REDEEMER

Interactive Image

JUDO

Interactive Image

ALZOLA BASQUE WATER

Interactive Image

MACHU PICCHU

Interactive Image

KING KONG VFX

Interactive Image

EXPEDITIE ROBINSON

Interactive Image

Transcript

SPECJALISTAsprzętu podręcznego

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem specjalności z grupy ISKIERKI "Specjalista sprzętu podręcznego" zapoznaj się z materiałem umieszczonym w punktach od 1 do 5 i zgłoś swoją gotowość do zdania testu z zapoznanego materiału. Dodatkowo musisz wykonać zadania umieszczone w pozostałych ikonach, które trzeba przesłać na adres ospstarysacz@gmail.com. Po zdaniu testu i wykonaniu zadań otrzymasz dokument potwierdzający zdobycie specjalności.

1

2

3

4

5

Wskaż miejsce pobierania wody do celów przeciwpożarowych w swojej okolicy: opisz co to jest i ew. jeżeli masz taką możliwość zrób zdjęcie. Odpowiedzi i zdjęcia prześlij na adres ospstarysacz@gmail.com

Odpowiedz na pytania. Jakich gaśnic mogę użyć w następujących typach pożarów (pamiętaj, że do jednego pożaru można użyć tylko jednego rodzaju gaśnicy, a do innego kilku):1. Pożar drewna2. Pożar słomy3. Pożar farby4. Pożar gazu

Napisz jaki sprzęt możemy użyć do gaszenia urządzeń elektrycznych?

Podręczny sprzęt gaśniczy- jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu. Do tej grupy zaliczamy:1. Hydronetki2. Gaśnice3. Koce gaśnicze4. Tłumice5. Sita kominowe6. Hydranty wewnętrzne7. Kule gaśnicze

W gospodarstwie rolnym powinno znajdować się:1. Gaśnica2. Hydronetka3. Koc gaśniczy4. Tłumica