Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

Transcript

GALERIA,klockowe wyzwanie,ZAPRASZAMY,1. Mój wymarzony zawód,SPIS ZADAŃ,2. Flagi,3. Budynek Sejmu,4. Wóz strażacki,5. Pasieka/Zagroda dla zwierząt,6. Cyrkowa arena,7. Samochód wyścigowy,8. Ulubiona postać z bajki/ksiązki,9. Projekt nowej flagi Unii Europejskiej,10. Projekt rakiety,11. Statek kosmiczny,12. Lody i lodziarnia,13. Projekt nowoczesnego autobusu,14. Projekt hotelu,15. Łódz podwodna,16. Najwyższa wieża na świecie,17. Projekt telefonu,18. Projekt nowoczesnego szpitala,19. Dzień dobrych uczynków/serce,20. Model wymarzonego łóżka,21. Pomnik dla Mikołaja Kopernika,22. Ulubione zwierzątko,23. Piracka łódź,24. Pociąg,25. Krowa,26. Bukiet dla wyjątkowej kobiety,28. Projet nowoczesnego Ula,27. Władca pańswta-godło i flaga,29. Wehikuł czasu,30. Wymarzony aquapark,31. Na zakończenie tort.,1,,Wymarzony zawód,NASTĘPNY,2,,Fagi,NASTĘPNY,3,,Budynek Sejmu,NASTĘPNY,4,,Wóz Strażacki,NASTĘPNY,5,,Pasieka/Zagroda,NASTĘPNY,6,,Cyrkowa arena,NASTĘPNY,7,,Samochódwyścigowy,NASTĘPNY,8,,Ulubionapostać,NASTĘPNY,9,,Nowa flagaUnii Europejskiej,NASTĘPNY,10,,Projektrakiety,NASTĘPNY,11,,Statekkosmiczny,NASTĘPNY,12,,Lody/Lodziarnia,NASTĘPNY,13,,Noweczesnyautobus,NASTĘPNY,14,,Projekthotelu,NASTĘPNY,15,,Łódźpodwodna,NASTĘPNY,16,,Najwyższawieża na świecie,NASTĘPNY,17,,Projekttelefonu,NASTĘPNY,18,,Projektnowoczesnegoszpitala,NASTĘPNY,19,,Dzień dobrychuczynkówProjekt serca,NASTĘPNY,20,,Modelwymarzonegołóżka,NASTĘPNY,21,,Pomnik dlaMikołaja Kopernika,NASTĘPNY,22,,Ulubionezwierzątko,NASTĘPNY,23,,Pirackałódź,NASTĘPNY,24,,Pociąg,NASTĘPNY,25,,Krowa,NASTĘPNY,26,,Bukiet dlawyjatkowejkobiety,NASTĘPNY,27,,Władca Pańswtagodło i flaga,NASTĘPNY,28,,ProjektnowoczesnegoUla,NASTĘPNY,29,,Wehikułczasu,NASTĘPNY,30,,Wymarzonyaquapark,NASTĘPNY,31,,Na zakończenietort,NASTĘPNY,,POWRÓT,Gratulujemy wszystkim uczestnikom !!,Klockowe wyzwanie maj 2020 roku,OrganizatorzyJ.FabiszM.LinkaPrzy współpracy ze Studio rozwoju Potwncjał