Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Izvođenje više računskih radnji

Paljivo čitaj zadatke.

Pogledaj sliku i označi točan zadatak.

5·10+6·5+4·2=50+30+8=80+8=88

4·10+5·5+6·2=40+25+12=65+12=77

5·10+4·5+6·2=50+20+12=70+12=82

INCORRECT!

INCORRECT!

Pogledaj sliku i označi točan zadatak..

4·10+5·5+3·1=40+25+3=65+3=68

4·10+3·5+5·1=40+15+5=55+5=60

5·10+5·5+5·1=50+25+5=75+5=80

Bravo!

INCORRECT!

INCORRECT!

Točno.

Pitanje 3

Jana kupuje. Kupila je 3 jogurta, 2 čokoladna mlijeka i posudicu jagoda. Koliko je platila? Označi točan zadatak.

5·4+5·8+1·20=20+40+20=40+20=80

4·4+3·8+1·20=16+24+20=40+20=60

3·4+2·8+1·20=12+16+20=28+20=51

Bravo!

1 jogurt = 4 kn

1 čokoladno mlijeko = 8 kn

1 posudica jagoda = 20 kn

INCORRECT!

INCORRECT!

Pitanje 4.

Joško je kupio 5 sladoleda. Jedan sladoled stoji 7 kuna. Koliko mu je kuna ostalo ako je ima 50 kuna?Označi točan zadatak.

50-7·7=50-49=1

50-5·5=50-25=25

50-5·7=50-35=15

Bravo!

INCORRECT!

INCORRECT!

Pitanje 5.

Vito ima 20 kuna. Želi kupiti 4 čokolade. Jedna čokolada košta 4 kune. Koliko će mu kuna ostati?Označi točan zadatak.

20-4·4=20-16=4

(20-4)·4=16·4=64

20-4:4=20-1=19

Bravo!

INCORRECT!

INCORRECT!

I na kraju.

0/5

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

0 correct

Ponovi.

Ponovi.

Pažljivo čitaj.

Pažljivo čitaj.

Odlično!

Bravo!

Ponovi.

Pažljivo čitaj.

Odlično!

Ponovi.

Pažljvo čitaj.

Ponovi.