Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POWTÓRZENIE
„Od absolutyzmu do republiki”

KLASA VI

HISTORIA

Lekcja powtórzeniowa do rozdziału „Od absolutyzmu do republiki”.

Ludwik XIV (1638-1715) – król Francji w latach 1643-1715 z dynastii Burbonów. Urodził się 5 września 1638 roku w Saint-Germain. Przez ponad pół wieku Ludwik, zwany „Królem Słońce” rządził krajem osobiście, opierając się na rozwiniętej i silnie scentralizowanej administracji. 1685 roku król odwołał edykt nantejski, gwarantujący wolność wyznania. Represje wobec różnowierców doprowadziły do fali emigracji, która odbiła się negatywnie na gospodarce. Król aby mógł kontrolować arystokrację zmusił ją do opuszczenia dawnych mieszkań i zamieszkania w Wersalu. Ludwik XIV zmarł 1 września 1715 roku w królewskiej siedzibie w Wersalu. Przeżył swojego jedynego syna, Wielkiego Delfina Ludwika, oraz dwóch wnuków – Ludwika i Karola. Tron po nim objął jego pięcioletni prawnuk.

Jean-Baptiste Colbert był ministrem, który kierował polityką gospodarczą Francji. francuski polityk, minister finansów Ludwika XIV, zwolennik monarchii absolutystycznej, dążył do centralizacji państwa.

WŁADCY ANGLII W XVII WIEKU

Elżbieta I Tudor 1558-1603
Jakub I Stuart 1603-1625
Karol I Stuart 1625-1649
Oliver Cromwell -lord protektor 1658-1659
Karol II Stuart 1649-1685
Wilhelm III Orański 1689-1702

HENRYK IV BURBON

olivier cromwell

PIOTR I WIELKI

JERZY WASZYNGTON

Znani Ludzie

WYDARZENIA - QUIZ - SPRAWDŹ SIĘ

– król Nawarry od 1572 i Francji od 1589 r. 4 lipca 1591 wydał edykt z Nantes , dający hugenotom gwarancję swobód religijnych. 25 lipca 1593 w Saint-Denis oficjalnie przeszedł na katolicyzm. Zmiana wyznania sprawiła, że większość francuskich arcybiskupów i biskupów poparła Henryka IV. 27 lutego 1594 w Chartres został koronowany na króla Francji.

polityk angielski, główna postać angielskiej wojny domowej, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii 1653–1658. Cromwell znalazł się na liście 100 najwybitniejszych Brytyjczyków wszech czasów, zajmując miejsce 10.

- CAR ROSJI od 1682 roku, a od 1721 imperator. W czasie swojego panowania cesarz Piotr I Wielki wprowadził w Rosji szeroko zakrojony program reform, którego celem była modernizacja kraju i społeczeństwa w oparciu o wzorce zachodnioeuropejskie, adaptowane jednak do specyficznych warunków rosyjskich

Car Piotr I w 1697 r., w osiem lat po rozpoczęciu samodzielnych rządów, ruszył na zachód Europy. Ponoć podróżował incognito, pod przybranym imieniem i nazwiskiem Piotra Michajłowa. Dwory panujące kontynentu zdawały sobie jednak sprawę z wyprawy cara, bowiem był on dopuszczony do spotkań z władcami. Umożliwili mu oni również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi oraz osobiste rozmowy z filozofami i naukowcami.


Jednymi z najciekawszych reform wprowadzonych przez Piotra były te w zakresie oświaty i obyczajów. Starał się wprowadzić wiele zwyczajów zachodnioeuropejskich, dokonując w nich jednak pewnej selekcji, a nawet dostosowując do realiów rosyjskich. Bojarom nakazał zgolenie bród i noszenie się w krótkich szatach zamiast długich płaszczach. Opornych obciążył specjalnym podatkiem, choć zdarzały się i przypadki przymusowego obcinania zarostu.

Dokonał reformy alfabetu, nie wprowadził jednak liter łacińskich, lecz nowe -grażdankę, która zastąpiła dawną cerkiewnosłowiańską cyrylicę. Zlikwidował dawny kalendarz (liczący lata 'od stworzenia świata') i zarządził stosowanie kalendarza juliańskiego obowiązującego w krajach protestanckich Europy (państwa katolickie używały zreformowanego kalendarza gregoriańskiego).

– amerykański generał, polityk, mąż stanu, wódz naczelny Armii Kontynentalnej, deputowany do Kongresu Kontynentalnego, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Uważany jest za ojca narodu amerykańskiego.

WŁADCY ANGLII W XVII WIEKU

Elżbieta I Tudor 1558-1603
Jakub I Stuart 1603-1625
Karol I Stuart 1625-1649
Oliver Cromwell -lord protektor 1658-1659
Karol II Stuart 1649-1685
Wilhelm III Orański 1689-1702

HENRYK IV BURBON

olivier cromwell

PIOTR I WIELKI

JERZY WASZYNGTON

Znani Ludzie

WYDARZENIA - QUIZ - SPRAWDŹ SIĘ

– król Nawarry od 1572 i Francji od 1589 r. 4 lipca 1591 wydał edykt z Nantes , dający hugenotom gwarancję swobód religijnych. 25 lipca 1593 w Saint-Denis oficjalnie przeszedł na katolicyzm. Zmiana wyznania sprawiła, że większość francuskich arcybiskupów i biskupów poparła Henryka IV. 27 lutego 1594 w Chartres został koronowany na króla Francji.

polityk angielski, główna postać angielskiej wojny domowej, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii 1653–1658. Cromwell znalazł się na liście 100 najwybitniejszych Brytyjczyków wszech czasów, zajmując miejsce 10.

- CAR ROSJI od 1682 roku, a od 1721 imperator. W czasie swojego panowania cesarz Piotr I Wielki wprowadził w Rosji szeroko zakrojony program reform, którego celem była modernizacja kraju i społeczeństwa w oparciu o wzorce zachodnioeuropejskie, adaptowane jednak do specyficznych warunków rosyjskich

Car Piotr I w 1697 r., w osiem lat po rozpoczęciu samodzielnych rządów, ruszył na zachód Europy. Ponoć podróżował incognito, pod przybranym imieniem i nazwiskiem Piotra Michajłowa. Dwory panujące kontynentu zdawały sobie jednak sprawę z wyprawy cara, bowiem był on dopuszczony do spotkań z władcami. Umożliwili mu oni również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi oraz osobiste rozmowy z filozofami i naukowcami.


Jednymi z najciekawszych reform wprowadzonych przez Piotra były te w zakresie oświaty i obyczajów. Starał się wprowadzić wiele zwyczajów zachodnioeuropejskich, dokonując w nich jednak pewnej selekcji, a nawet dostosowując do realiów rosyjskich. Bojarom nakazał zgolenie bród i noszenie się w krótkich szatach zamiast długich płaszczach. Opornych obciążył specjalnym podatkiem, choć zdarzały się i przypadki przymusowego obcinania zarostu.

Dokonał reformy alfabetu, nie wprowadził jednak liter łacińskich, lecz nowe -grażdankę, która zastąpiła dawną cerkiewnosłowiańską cyrylicę. Zlikwidował dawny kalendarz (liczący lata 'od stworzenia świata') i zarządził stosowanie kalendarza juliańskiego obowiązującego w krajach protestanckich Europy (państwa katolickie używały zreformowanego kalendarza gregoriańskiego).

– amerykański generał, polityk, mąż stanu, wódz naczelny Armii Kontynentalnej, deputowany do Kongresu Kontynentalnego, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Uważany jest za ojca narodu amerykańskiego.

BITWA POD NASEBY

14 czerwca 1645

19 styczenia 1649

30 kwietnia 1598

ODPOWIEDŹ

ŹLE

ODPOWIEDŹ

DOBRZE

DYKTATURA CROMWELLA

1602 - 1610

1744 - 1784

1653–1658

ODPOWIEDŹ

ŹLE

ODPOWIEDŹ

DOBRZE

OGŁOSZENIE ANGLII REPUBLIKĄ

19 styczeń 1649

14 czerwca 1645

30 kwietnia 1598

ODPOWIEDŹ

ŹLE

ODPOWIEDŹ

DOBRZE

BITWA POD SARATOGĄ

28.09.1781 – 19.10.1781

17.09.1777 - 8.10.1777

21.01.1751 – 22.10.1751

ODPOWIEDŹ

ŹLE

ODPOWIEDŹ

DOBRZE

BITWA POD YORKTOWN

28.09.1781 – 19.10.1781

17.09.1777 - 8.10.1777

21.01.1751 – 22.10.1751

ODPOWIEDŹ

ŹLE

ODPOWIEDŹ

DOBRZE

Jak nazwano protest polityczny mieszkańców Bostonu, w ówczesnej Kolonii Zatoki Massachusetts, przeciwko polityce fiskalnej metropolii w 16.12.1773 r.

BOSTOŃSKIE PICIE HERBATY

BOSTOŃSKA HERBATA

ANGIELSKA HERBATKA

ODPOWIEDŹ

ŹLE

ODPOWIEDŹ

DOBRZE

INNE WYDARZENIA:


Uchwalenie Deklaracji niepodległości
Stanów Zjednoczonych 1776 rok


Ogłoszenie Anglii republiką
1649 rok


Deklaracja praw narodu angielskiego
(ang. Declaration of Rights)
– petycja do króla Anglii 16.12.1689 rokOgłoszenie Anglii republiką 1649 rok Edykt nantejski 30.04.1598 rok

1. PRZYCZYNY WOJNY

O NIEPODLEGŁOŚĆ USA

Konflikt Karola I Stuarta z parlamentem


Napływ ludności do kolonii


Wyzysk kolonii przez Wielką Brytanię

https://pl.wikipedia.org

2. SKUTKI WOJNY

O NIEPODLEGŁOŚĆ USA

Ustanowienie USA monarchią parlamentarną


Uznanie przez metropolię niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki

Wyzysk kolonii przez Wielką Brytanię

https://pl.wikipedia.org

3. PRZYCZYNY WOJNY

DOMOWEJ W ANGLII

Konflikt Karola I Stuarta z parlamentem

Napływ ludności do kolonii


Wyzysk kolonii przez Wielką Brytanię

Epodreczniki Monarchia parlamentarna -

Epodreczniki.pl

4. SKUTKI WOJNY

WOJNY DOMOWEJ W ANGLII

Ustanowienie Anglii monarchią parlamentarną

Edykt nantejski

Uznanie przez metropolię niepodległości Anglii

Epodreczniki Monarchia parlamentarna -

Epodreczniki.pl

Czy znasz takie pojęcia jak:

HUGENOCI

– nazwa francuskich ewangelików reformowanych (francuscy protestanci potocznie nazywanych kalwinistami) w XVI i XVII wieku. Pochodzi ona od nazwiska przywódcy powstania w Genewie, Besançon Hugues'a.

REPUBLIKA

(z łac. res publica – rzecz wspólna, publiczna) to forma państwa, w której władzę przez określony czas sprawuje osoba lub grupa ludzi (organ kolegialny), które uzyskały władze na mocy wyboru przez obywateli.

ABSOLUTYZM OŚWIECONY

Forma rządów i ustroju państwa w wielu krajach Europy XVIII wieku.

Za wzorcowe państwa oświeceniowego absolutyzmu uważa się Austrię (Maria Teresa i Józef II - zniósł poddaństwo chłopów.) i Prusy (Fryderyk II Wielki król Prus), w Hiszpanii i Portugalii.

Absolutyzm oświecony czerpał z filozoficznego dorobku oświecenia i myśli dotyczącej organizacji władzy i stosunków pomiędzy władzą a społeczeństwem i zakładał, że władza pochodzi od ludu, który na skutek umowy społecznej przyczynia się do istnienia państwa i przekazuje władze w ręce monarchy

PURYTANIZM

(z łac. purus 'czysty') – ruch religijno - społeczny w XVI i XVII - wiecznej Anglii, mający na celu "oczyszczenie" Kościoła anglikańskiego z pozostałości po katolicyzmie w liturgii i teologii. ...

W języku potocznym purytanizm to skrajne przejawianie jakichś zasad, szczególnie moralnych.

OŚWIECENIE

W Europie trwało od końca XVII wieku, przez cały wiek XVIII, aż do początków romantyzmu – czyli do wieku XIX.

Ówcześni mówili często o swych czasach jako o „wieku rozumu” (w Anglii), „wieku filozofów” (we Francji), wieku „oświeconym” lub „epoce świateł”.

Okres ten nazwano oświeceniem, bo przywiązywał on szczególną wagę do siły rozumu jako światła rozjaśniającego drogi poznania człowieka i świata.

Trójpodział władzy

Polega na wzajemnej kontroli, uzupełnieniu się

rozdzielności trzech rodzajów władzy

WŁADZA WYKONAWCZA

WŁADZA USTAWODAWCZA

WŁADZA SĄDOWNICZA

HISTORIA

Klasa VI


Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku"

Konfederacja targowicka. II rozbiór Polski

Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór

Republika francuska

Rewolucja francuska

Jakie kłopoty miała Rzeczpospolita w XVIII wieku, przed I rozbiorem

Konstytucja w Polsce - jak powstała?

Rozbiory Polskie

Subtitle here

Subtitle here

Subtitle here

Subtitle here