Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w KRAKOWIEul. Telimeny 9

Klasywojskowe

Jerzmanowice 2020

Informacja o klasie

Galeria

Nasi Partnerzy

Program edukacji wojskowej realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. S. Hallera. We wrześniu 2017 roku, XXV Liceum Ogólnokształcące - jako jedyna wtedy szkoła w Małopolsce - zostało zakwalifikowane do ministerialnego Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” (CWKM). Od tamtej pory, dzięki spełnianiu najwyższych standardów MON, XXV LO rok rocznie uzyskuje kwalifikacje do kolejnych edycji.Program klas wojskowych skierowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi (szczególnie w zakresie żołnierzy rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierzy zawodowych) lub z zawodami pokrewnymi (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Wewnętrzne Służby Ochrony itp.) Umożliwia także kontynuację nauki na kierunkach związanych z obronnością i szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa.Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Wojska Polskiego i służb mundurowych. Dodatkowe zajęcia sportowe obejmują ćwiczenia z technik samoobrony, taktyki zielonej i czarnej, szkolenia strzeleckie, poligonowe. Wszyscy uczniowie przechodzą także kurs udzielania pierwszej pomocy i przeszkolenie z ratownictwa medycznego.Przedmioty rozszerzone ( w zależności od klasy)język angielskimatematykajęzyk polskigeografiaPRZEDMIOTY I ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE:samoobronaedukacja wojskowaZAJĘCIA TEORETYCZNERegulaminy wojskowe i musztraKształcenie obywatelskieProfilaktyka i dyscyplina wojskowaTaktykaSzkolenie strzeleckieRozpoznanie wojskoweSzkolenie inżynieryjno-saperskieObrona przed bronią masowego rażeniaPowszechna obrona przeciwlotniczaŁącznośćTerenoznawstwoOchrona i obrona obiektówWychowanie fizyczneSzkolenie medyczneBudowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowegoZabezpieczenie logistyczneOchrona środowiskaProfilaktyka pożarowa i BHPSzkolenie prawneOchrona informacji niejawnychZAPEWNIAMY:zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników wojska i służb mundurowychdodatkowe zajęcia sportowe - techniki samoobrony i szkolenie strzeleckiezajęcia terenowe oraz w jednostkach wojskowychzajęcia z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocywyjazdy na obozy szkoleniowe z instruktorami służb mundurowychdoskonalenie umiejętności i rozwijanie zainteresowań w zakresie tematyki wojskowejCZEGO WYMAGAMY OD KANDYDATA:odpowiedzialnościspostrzegawczościlogicznego myśleniatolerancjigotowości podjęcia służby w ramach zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowychdobrej sprawności fizycznej

Sprawdź się!!!ZAPRASZAMY

Obóz w Ustrzykach

Obóz w Gołkowicach

Obóz w Niedzicy

Musztra

Służba

Szkolenia

Obóz w Muszynie

Uroczystości

NASZ PARTNER I OPIEKUN

5 Batalion Dowodzenia

Centrum Operacji wojskowych

Wojskowa komenda uzupełnień

Obóz w Ustrzykach Dolnych

Obóz w Niedzicy

Obóz w Muszynie

Obóz w Gołkowicach

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia strzeleckie

Walka wręcz i samoobrona

Pierwsza pomoc

Zielona taktyka i zajęcia linowe

Zajęcia strzeleckie

Służba

Uroczystości

Zapraszamy