Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

a Catalunya i Espanya

Infància i salut

PROMOCIÓ SOCIAL DE LA INFÀNCIA

Capacita a educadors/es i intervé socialment amb la infància

Treballa des de la participació social, el temps lliure educatiu i l'apoderament

des d'una perspectiva global i integral amb l'objectiu de la transformació social

Atén a les necessitats bàsiques de la infància

La promoció social de la infància

El concepte de promoció social

MARC TEÒRIC

 • Alimentació
 • Activitat física
 • Higiene

Salut

 • Lleure educatiu
 • Desenvolupament cultural

Lleure i cultura

 • Participació institucional
 • Participació social i comunitària: associacionisme i construcció de la ciutadania

Participació

 • Competències socials
 • Competències acadèmiques
 • Valors
 • Trascendència

Educació

04

01

02

03

Dimensions i subdimensions

Promoció social de la infància

" L’infant té dret a gaudir del més alt nivell possible de salut i a tenir accés a serveis mèdics i de rehabilitació, molt especialment en aquells serveis relacionats amb l’atenció primària de salut, les cures preventives i la disminució de la mortalitat infantil. L’Estat ha de prendre les mesures que calguin, orientades a l’abolició de les pràctiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.” Article 24 de la Convenció del Drets dels Infants"

03

02

Determinants en les desigualtats en la salut

Recursos materials

Eixos de desigualtat

Context socioeconòmic i polític

01

Metodologia

"Enquesta de Salut de Catalunay, 2017

Encuesta Nacional de Salud, 2017, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar

 • Dental
 • Activitat física
 • Exposició al fum ambiental del taca

Higiene

 • Activitat física en el temps lliure
 • Temps lliure davant pantalles

Activitat física

 • Lactància
 • Índex de masa corporal
 • Consum d'altres aliments

Alimentació

 • Autopercepció
 • Malaties i problemes crònics

Estat de salut

04

01

02

03

Dimensions i subdimensions de la salut en la la infància

Dimensions analitzades

· Les situacions de sedentarisme que comporta un confinament, com per exemple, consumir pantalles, mirar la Tv.. és a dir, la manca de mobilitat, pot provocar un augment dràstic de la obesitat en els infants.

· El confinament provocat per la pandèmia pot haver augmentat el risc de maltractaments i/o violència dels menors en algunes llars.

· Un quart de la població infantil ha estat 6 o més hores davant de pantalles i un 20% no ha realitzat gairebé exercici físic.

La salut dels infants en el context del COVID-19

· Pel que fa als elements del confinament que amenacen la salut dels nens i nenes, un quart de la població no té espai exterior (balcó, terrassa, etc.) al qual sortir, aquest fet genera sensacions d’aïllament i estrés en els infants, les quals repercuteixen diectament en la seva salut mental. Altres factors relacionats amb l'habitatge que s'han observat són l'exposició al fum de tabac o la manca de llum natural.

Estat de salut

"Aquesta evolució negativa de la percepció de la salut dels infants és preocupant a Catalunya, encara que presenti millors valors de benestar que a la resta d'Espanya "

"Es detecta un empitjorament de la percepció de la salut en els infants"

"Els infants de classe obrera tenen una pitjor percepció de la salut que els de classe benestant i mitjana, especialment els nens varons"

 • La valoració positiva de l’estat de salut dels infants és molt freqüent, tant a Espanya (93,7%) com a Catalunya (96,6%). En tots dos casos hi ha grans diferències segons la classe social de la persona de referència, per exemple a Espanya a la classe I la valoració positiva arriba al 96,08%, mentre que a la classe VI es queda en un 89,55%.

Estat de salut

Estat de salut

Estat de salut

"Quan més baixa és la classe social més afecten als infants les malalties cròniques "

"Els nens varons es veuen més afectats per les malalties cròniques "

" Les alèrgies cròniques, el asma, els transtorns de conductes i els transtorns mentals son les principals malaties i enfermetats cròniques entre els infants. A Catalunya per sobre de les al·lèrgies trobem la bronquitis, els problemes de pell i l’otitis."

Estat de salut

Font: INE-MSCBS

 • Com més baixa és la classe més augmenta el percentatge de casos. L’exemple més clar és el dels trastorns mentals, on veiem només un 0,25% per la classe social II, davant d’un 1,28% de la classe social V.

Estat de salut

Alimentació

" S’observa un gradient per classe social, ja que els infants de les classes més baixes pateixen més excés de pes que els de les altes"

"Els nens tenen percentatges més alts de sobrepès i d’obesitat que les nenes."

" En relació al sobrepès les dades són alarmants , ja que a Espanya el pateixen un 18,26% dels infants, i a Catalunya un 20,7%.

Alimentació

" S’observa un gradient per classe social, ja que els infants de les classes més baixes pateixen més excés de pes que els de les altes"

"Els nens tenen percentatges més alts de sobrepès i d’obesitat que les nenes."

" En relació al sobrepès les dades són alarmants , ja que a Espanya el pateixen un 18,26% dels infants, i a Catalunya un 20,7%.

 • Respecte a l’activitat física en temps de lleure, veiem que a Catalunya (35,1%) les xifres són molt més baixes que a Espanya (50,7%). En els dos territoris hi ha diferències notables per sexes, ja que els percentatges d’activitat física entre els nens són molt més alts que en les nenes. També s’observa un gradient per classe social que va decreixent a mesura que la classe social és més baixa.

Activitat física

Oci actiu

 • Un alarmant 73,9% de la població infantil d’Espanya, passa a diari una hora o més del seu temps lliure davant d’una pantalla (els dies entre setmana). Tant al territori català com a l’espanyol, els infants de classes baixes passen més hores davant d’una pantalla que els de classes altes.

Pantalles

 • La xifra d’infants exposats al fum del tabac en llocs tancats ha baixat més de la mitat en els últims 10 anys tant a Espanya com a Catalunya. Tot i així, continua havent-hi diferències per classe social, ja que aquesta exposició és més freqüent en nens i nenes de classes socials menys afavorides.

Fum del tabac

03

02

Elements d'atenció

Alerta sobre l'agument del sederentarisme i exposició a les pantalles: nenes tele, nens videojocs

Atenció als nes varons de classes més baixes i al patiment de malalties cròniques

Acceleració de la tendència a l'empitjorament de la percepció de salut entre el infants.

01

06

05

Elements d'atenció

Alerta sobre un possible agument de malalties respiratories entre els infants de classes més baixes com a conseqüència de major exposició al fum del taba

Millorar l'activitat física entre les classes més baixes i les nenes

Vigilar l'evolució de la recuperació de l'oci actiu

04

Gràcies

cie@peretarres.org

www.peretarres.org/consultoria-estudis