Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DIJELOVI

RAVNINE

o

izradila: Marlena Bogdanović

TOČNO

NETOČNO

Ravninu možemo izmjeriti.

NETOČNO

Ravnina je ravna i neograničena ploha. Ne možemo je izmjeriti, niti je možemo cijelu prikazati.

TOČNO

NETOČNO

Točka je najmanji dio ravnine.

TOČNO

Točke su posvuda oko nas!

TOČNO

NETOČNO

Sve su točke dobro imenovane.

A

B

C

Č

Ć

D

NETOČNO

Točke ne imenujemo slovima s kvačicama.

Č

TOČNO

NETOČNO

Točka B pripada polupravcu a.

B

A

a

NETOČNO

Točka B se nalazi uz točku A koja je početna točka polupravca a. Na toj se strani polupravac ne može širiti.

B

A

a

TOČNO

NETOČNO

Dužina AB i pravac p se sijeku.

B

A

p

TOČNO

Pravac p nastavlja svoje širenje na obije strane, pa će se zato u jednom trenutku sjeći s dužinom AB u jednoj točki.

B

A

p

TOČNO

NETOČNO

Dužinama možemo izmjeriti duljinu.

B

A


TOČNO

Dužinu mjerimo od jedne do druge krajnje točke i njezinu duljinu izražavamo u milimetrima, centimetrima, decimetrima, metrima ....

B

A

mm

cm

dm

m

km

TOČNO

NETOČNO

Cijelim jediničnim kvadratom od 1 cm² možemo izmjeriti duljinu dužine.

B

A

1
cm²

NETOČNO

Dužinama mjerimo duljinu jediničnim dužinama od 1 cm, 1 dm, 1 m ....
No, mogli bismo se poslužiti samo jednom stranicom jediničnog kvadrata jer je ona duga 1 cm.

B

A

1cm

1
cm²

TOČNO

NETOČNO

Kvadrat kojem su stranice duge 50 cm ima površinu od 5 000 cm².


5 000 cm²

50 cm

NETOČNO

Površina kavadrata kojemu su stranice duge 50 cm iznosi 2 500 cm² jer je
50 cm · 50 cm = 2 500 cm².

2 500 cm²

50 cm

TOČNO

NETOČNO

Ovaj trokut, pravokutnik i krug imaju barem jednu zajedničku točku.


TOČNO

Zajedničke točke nalazile bi se negdje u označenom području.

TOČNO

NETOČNO

Kocka i kvadar geometrijska su tijela.


TOČNO

Kocka i kvadar geometrijska su tijela, dok su kvadrat i pravokutnik geometrijski likovi.

KVADRAT KOCKA PRAVOKUTNIK KVADAR