Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
W NAUCZANIU ZDALNYM - WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA W ŚRODOWISKU DOMOWYM
opracowanie
Dorota Kozioł- Żurawska
doradca metodyczny

wychowania przedszkolnego


Dzień dobry!


Dorota Kozioł- Żurawska
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

index


1

2

3

4

ZABAWA

JAK WSPIERAĆ?

SAMODZIELNOŚĆ

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ

5

6

7

PRACA WŁASNA

PREZENTACJEPRZEPISY

Do zajęć specjalistycznych prowadzonych w przedszkolu w związku z udzielaniem dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej zalicza się zajęcia:

1) korekcyjno-kompensacyjne,
2) logopedyczne,
3) rozwijające kompetencje emocjonalno-
-społeczne,
4) o charakterze terapeutycznym.

1. PRZEPISY DOTYCZĄCE PPP

Back

 • Zajęcia związane z pomoca psychologiczno - pedagogiczna prowadzą specjaliści, zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami.
  Do zadań nauczycieli i specjalistów należą :
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działa. • Formy realizacji ppp przez nauczycieli określone są w wewnętrznych regulaminach placówki, opracowanych na podstawie:
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

PROPONOWANE FORMY

1. Planowanie pracy na poziomach

2. Stosowanie kart pracy zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci
3. Wykorzystanie umiejętności dzieci zdolnych podczas zajęć
4. Dostosowywanie wymagań do możliwości dziecka, we wszystkich obszarach funkcjonowania
5. Systematyczne, podparte obserwacją, stawianie coraz wyższych wymagań.
6. Zamiast dodatkowych zadań dydaktycznych - wspólna zabawa

2. ZABAWA

Zabawa dziecięca to ważne, pozornie bardzo proste, a
w rezultacie bardzo skomplikowane i trudne do zgłębienia zjawisko.

Jej rola w rozwoju dziecka jest nieoceniona.
Poprzez nią dziecko ma możliwość wypowiedzenia swoich uczuć, pragnień, dążeń.
Poznaje świat realny, świat rzeczy i świat stosunków ludzkich. Dorośli czasem próbują odwodzić dziecko od tradycyjnej zabawy na rzecz bardziej „rozwijających” form działalności.
Jednak dla dzieci w wieku przedszkolnym to właśnie zabawa jest najbardziej naturalną i skuteczną metodą nauczania i uczenia się.

Back

( Hurlock E. B.: Rozwój dziecka, Warszawa 1985)funkcja wychowawczaZasadnicze funkcje zabawy

funkcja kształcąca

funkcja terapeutyczna

funkcja projekcyjna

. Funkcja kształcąca - dziecko w zabawie kształci swoje zmysły, doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie, a także wiedzę o sobie samym, to znaczy poznaje swoje możliwości i uczy się je oceniać

Funkcja wychowawcza - dziecko szczególnie w zabawach grupowych przyswaja różne normy, uczy się przestrzegania reguł postępowania w różnych sytuacjach, uczy się przestrzegania umów z innymi ludźmi.

Funkcja terapeutyczna , inaczej korekcyjna – w zabawie dziecko ma możliwość z jednej strony uwolnienia się od dręczących je napięć, emocji, a z drugiej uczy się różnych sposobów wyrażania swoich uczuć oraz rozwiązywania swoich problemów osobistych

4. Funkcja projekcyjna - dzięki temu, że w zabawie dziecko wchodzi w różne sytuacje, wykonuje różne zadania, pełni różne role, a więc ujawnia pośrednio przez te wszystkie środki wiele swoich możliwości, dorosły może odkryć i lepiej poznać różne problemy dziecka. Wnikliwe obserwowanie dziecka w trakcie różnych zabaw umożliwia poznanie wielu dotąd ukrytych mocnych i słabych stron dziecka. Pozwala na odkrycie możliwości dziecka, tego, na co je stać w rożnych sytuacjach

Back


KOLOROWANKA I KARTA PRACY TO NIE DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE

ŚRODOWISKO DOMOWE NIE POSIADA ZAZWYCZAJ SPECJALISTYCZNYCH POMOCY


3. Jak wspierać rozwój dziecka, objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu,
w warunkach domowych?

ANGAŻUJEMY WSZYSTKIE ZMYSŁY

PRZEDE WSZYSTKIM - ZABAWA!

DZIECKO I KOMPUTER TYLKO Z ROZSĄDKIEM


VS

RODZIC NIE JEST TERAPEUTĄ ANI WYKWALIFIKOWANYM NAUCZYCIELM


O czym powinniśmy pamiętać…

Rodzice w obecnej chwili obciążeni są bardzo dużym stresem. Sytuacja dla wielu z nich jest trudna, ze względów emocjonalnych, społecznych lub finansowych. Troska rodziców o zapewnienie dziecku jak najlepszych warunków rozwoju zderza się często z troską
o zapewnienie bytu. Generowanie dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych, nadmierne obciążanie rodziców zadaniami może przyczynić się do zwiększenia sytuacji stresowych u rodziców i negatywnym ich wpływie na dziecko. Takie sytuacje mogą powodować frustrację, złość, agresję. Lepiej więc ograniczyć wymagania lub zmienić ich formę, niż narażać dorosłych i dzieci na niepotrzebne nerwowe sytuacje.

Możemy zaproponować rodzicom zabawy i działania, którymi zajmą dziecko, w toku codziennych zajęć.

Poniższe propozycje nie zawsze sprawdzą się w każdym środowisku domowym.
Wszystko zależy od sytuacji rodzinnej, charakteru rodziców i dzieci, chęci działania, świadomości rodziców o potrzebie wspierania rozwoju dziecka w danym obszarze.
Powinniśmy pamiętać że zawsze warto zaproponować, nie powinniśmy jednak oczekiwać “sprawozdań” ze strony rodziców na temat zrealizowanych działań.

Co możemy zrobić?

4. SAMODZIELNOŚĆ


CZYLI TO, CO MA ZNACZĄCY WPŁYW NA ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA

Back

Nadmiernie troskliwi dorośli pragną uchronić dzieci przed wszelkimi trudnymi sytuacjami i negaty wnymi emocjami. Stąd bierze się skłonność do wyręczania przedszkolaków. Najpierw dotyczy to czynności samoobsługowych (dopinanie samodzielnie zapiętych kurtek, poprawianie czapek, zakładanie butów itp.), a później rzecz podobnie się ma w przypadku samodzielnego poszukiwania rozwiązania własnych problemów. Rodzice często biorą sprawy dzieci w swoje ręce i np. dzwonią do rodziców koleżanek, żeby wyjaśnić rówieśnicze konflikty, robią wymówki nauczycielom, kiedy dzieci mówią, że nie lubią przedszkola czy chcą decydować kto, z kim i kiedy ma się bawić.
Takie zachowanie nie sprzyja rozwojowi dzieci i nie pozwala im dorosnąć.

Wychowywać dziecko mądrze to stawiać mu wymagania, oczywiście odpowiednie do wieku i możliwości. Wychowywać to zrezygnować z wyręczania, pozwolić na zmaganie się z własnymi problemami, na uczenie się na błędach.

Lorem Ipsum

Samodzielność praktyczna


Samodzielnośc umysłowa

Samodzielność społeczna

ASPEKTY SAMODZIELNOŚCI

Aspekty samodzielności

W wieku przedszkolnym samodzielność dziecka przejawia się w trzech aspektach:

a) Samodzielność praktyczna

Ujawnia się w wykonywaniu codziennych czynności na rzecz samego siebie lub potrzeb rodziny. Pozwala na radzenie sobie z czynnościami samoobsługowymi oraz wykonywanie obowiązków związanych z pracami porządkowymi i gospodarczymi.

b) Samodzielność umysłowa

Polega na umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów podczas zabawy oraz nauki.

c) Samodzielność społeczna

Przejawia się w umiejętności współdziałania z rówieśnikami i opiekunami, porozumiewania się z nimi oraz brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje społeczne.• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków, WSiP, Warszawa 2004.

5. PRZYKŁADY


Back

Działamy! Przykłady

1. Ubieranie - manipulowanie, zapinanie guzików, zamków, naciąganie rajstop czy skarpetek (ćwiczenia palców, koordynacji, orientacji przestrzennej, umiejętności panowania nad własnym ciałem)
2. spożywanie posiłków - posługiwanie się łyżką, widelcem, krojenie (prawidłowe napięcie mięśniowe, ćwiczenia prawidłowego chwytu, koordynacji ruchowej, koncentrację uwagi, a przeżuwanie pokarmów stałych wspiera prawidłowy rozwój mowy).
Ważne, aby przy posiłkach nie oglądać bajek i skupić się na świadomym kontrolowaniu czynności związanych z jedzeniem.

PRZYKŁADY


PRZYKŁADY

3, Przygotowywanie posiłków z dorosłymi - ugniatanie ciasta (napięcie mięśniowe oraz wzmacnianie palców), smarowanie blachy do ciasta, krojenie pod okiem osoby dorosłej, samodzielne smarowanie pieczywa, komponowanie kanapek.

4. W miarę możliwości - nawlekanie na sznureczki różnego typu makaronu, zabawa w “Kopciuszka” - segregowanie wymieszanych produktów np. kasza pęczak, fasolki o różnej wielkości, suchy groch lub ciecierzyca (koncentracja uwagi, cierpliwość, umiejętność klasyfikowania i przeliczania w dostępnym przez dziecko zakresie).
5. Samodzielne mycie się gąbką, samodzielne mycie zębów (dzieci młodsze pod nadzorem)


6. W miarę możliwości - zabawy z krochmalem, ugotowanym z mąki ziemniaczanej, w którym dzieci mogą mieszać ręką lub łyżką ( napięcie mięśniowe i koordynację), wyciągać zatopione plastikowe, drobne zabawki
( chwyt pęsetowy, napięcie mięśniowe, koordynacja), nakładanie krochmalu łyżką do małych pojemników, samodzielne mycie w misce z wodą wszystkich przedmiotów z krochmalu za pomocą dłoni, gąbki, szczoteczki lub pędzla.

PRZYKŁADY


7. Zabawy z lodem - mrożenie kostek lodu, wyciąganie ich z zimnego krochmalu, zabawy z kostkami lodu z wykorzystaniem szczypców lub łyżek - nabieranie ( sprawnośc manualna, stymulacja taktylna,integracja sensoryczna ).
8. W miarę możliwości - układanie w szafkach, samodzielne zwijanie skarpetek, wieszanie prania, składanie prania, wyciąganie prania z pralki, nauka zawiązywania butów, sznurowanie butów, układanie pościeli, rozkładanie talerzy, sztućców, nalewanie wody, (zaangażowane są wszystkie mięśnie ramion, stymulowany jest układ proprioceptywny, ).

PRZYKŁADY

MOTORYKA DUŻA
1. Samodzielne wchodzenie i schodzenie po schodach, młodsze dzieci z asekuracją ( wzmacnianie mięśni nóg, ruchy naprzemienne, uaktywnienie obu półkul mózgowych, koordynacja ruchowa, równowaga, planowanie ruchowe)

2. Turlanie się, kołysanie w przód i tył na pupie, piętach, piłce, na boki na szeroko rozstawionych nogach, w siadzie skrzyżnym wprawianie tułowia w ruch wahadłowy i kolisty, ruchy wahadłowe głowy od barku do barku.


PRZYKŁADYZeskakiwanie na miękkie podłoże.
Przeskakiwanie przez przeszkody - rozłożony pasek, skakankę,poduszkę itp. Bujanie się w kocu.
W miarę możliwości - skakanie na skakance, w gumę.
3. Mocowanie się - dorosły z dzieckiem.
4. Podnoszenie “ciężarów”- butelki z wodą, zakupy, podawanie zakupów w trakcie rozpakowywania.
5. Mycie podłogi mopem (przy wsparciu osoby dorosłej), odkurzanie, wycieranie kurzu ( ćwiczenia wzmacniające mięśnie całego ciała, koordynację, ruchy naprzemienne)


PRZYKŁADY6. W miarę możliwości korzystanie z kąpieli w wannie ( woda stawia opór mięśniom, sprzyja rozluźnieniu) Jeżdżenie po mieszkaniu na poduszce lub na pupie, wykorzystując jako siłę napędową własne mięśnie.

7. Korzystanie ( w miarę możliwości z skakanki, gumy do skakania, rowerka, rolek itp).


PRZYKŁADY

DZIĘKUJĘ, ŻE SPEDZIŁAS ZE MNĄ TROCHĘ CZASU.

ZASTANÓW SIE TERAZ, JAKIE SPRZĘTY, NACZYNIA, PRODUKTY ZNAJDUJĄCE SIE W TWOIM DOMU, WYKORZYSTAŁABYŚ W FORMIE TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECKA , U KTÓREGO ZAUWAŻYŁAŚ:
1. PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ
2. PROBLEMY Z MOTORYKA MAŁĄ


pamiętaj!
wszystkie odpowiedzi są dobre!
NAJWAŻNIEJSZA JEST KREATYWNOŚĆ!

6. ZADANIE!

Back

Propozycje dodatkowe dla rodziców i nauczycieliZałącznik nr 1 - “Pan Henio”Załącznik nr 2 - ZDOBYWAMY SPRAWNOŚĆ
“MISTRZ DOMOWYCH OBOWIĄZKÓW”


Back

DZIĘKUJĘ!


KONTAKT

TELEFON 505080954@ doradcametodycznykatowice@gmail.com