Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jak ważna jest książka w życiu człowieka?


" Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych

możliwości przy pomocy cudzych słów."

Jarosław Iwaszkiewicz

Radość z czytania


Kontakt z książką

Czytanie książek

a potrzeby i kompetencje

"Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu o troskliwie

niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie."

Francis Bacon

Jakie wartośći posiada literatura

dla dzieci i młodzieży?


1


2

Literatura taka charakteryzuje się pewnymi cechami, które do pewnego stopnia różnią ją od literatury „dorosłej”. Chodzi tu przede wszystkim o taki dobór zawartości i formy, by odpowiadał potrzebom tej grupy odbiorców.

wychowawczą – konflikty między głównymi bohaterami opierają się na wyraźnie zarysowanym przeciwstawieniu cech, czyli „pozytywnych” i „negatywnych”. Celem takiego ujęcia jest wyrobienie u młodego czytelnika zdolności rozróżniania dobra i zła. W literaturze dziecięcej i młodzieżowej wygrywa dobro, zaś zło zostaje ukarane.

edukacyjną – w fabułę wplecione bywają rozmaite informacje dotyczące świata, mogą to być np. informacje geograficzne (w powieści podróżniczej), historyczne (w powieści historycznej), etnograficzne itp.

Jak wpływa literatura na dorosłego człowieka?

Lektura książki dostarcza wielu różnorodnych przeżyć, pomaga zrozumieć wiele spraw, daje pocieszenie, przynosi poradę, która ułatwia podjąć decyzję dotyczącą ludzkiego życia. Prawdą jest, że książka oddziałuje na człowieka, a jej potwierdzenie stanowią biografie bohaterów literackich.Helena Radlińska

„Dzięki książkom rozszerzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozumienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświadczenia uprzytomniamy sobie własne potrzeby, dostrzegamy zaniedbanie i niespożytkowane możliwości działań”

Książka nie tylko rozwija intelekt, lecz również wpływa na emocje czytelnika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia humanistyczne.

Czytanie uwalania od stresu i uspokaja.

Czytanie kształtuje charakter.

Książki pogłębiają wiedzę.

Książki wzbogacają słownictwo.

Książka rozwija empatię.

Czytanie poprawia umiejętności komunikacyjne.


Biblioteka

To konkretna przestrzeń,
w której można obcować z książkami
w komfortowych warunkach.
Służy też kontaktom z ludźmi
i z kulturą.

Bibliotekarz

Zadaniem bibliotekarza jest, by kreatywnymi działaniami motywować do częstej lektury, pogłębiać świadomość użytkowników biblioteki , że czytanie jest cenną wartością w życiu człowieka.

Dziękuję za uwagę