Want to make creations as awesome as this one?

Memoria do ano 2019 da Fundación Érguete-Integración

More creations to inspire you

التأمين التكافلي الإسلامي

Dossiers

Transcript

FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019,Title 1,20 aniversario da entidade ,1999-2019No ano 2019 celebrouse o 20 aniversario da creación da entidade.Con este motivo desenvolvéronse diferentes accións:,• Xornada '20 anos coas persoas'. • Vídeos de divulgación dos programas e servizos. • Creación dun logotipo institucional conmemorativo.,Title 1,Incorpora,,Title 1,Programa de integración sociolaboral.Reincorpora: inserción de persoas en procesode excarceración.Punto Formativo Incorpora: servizo formativo para persoas con dificultades de acceso ao emprego. Punto Autoemprego Incorpora: inserción laboral mediante o apoio a proxectos de autoemprego.,CiberEmprego,Aula informática onde se facilita o acceso ás novas tecnoloxías a colectivos desfavorecidos para axudarlles na procura de emprego.• Orientación para a procura activa de emprego a través de Internet. • Formación no manexo do ordenador, programas de ofimática básicos, Internet e teléfono móbil.,Itínere,Programa de atención de persoas en tratamento excarceradas.• Taller de comunicación, emprego e educación financeira básica. • Taller para obter o carné clase B. • Taller de busca activa do emprego. • Formación• Servizo de orientación laboral. Proxecto Abeiro: formación en técnico/a de auxiliar de psiquiatría.,Emprego inclusivo,Proxecto para mellorar a empregabilidade das persoas en risco ou posible risco de exclusión. • Formación en auxiliar de comercio e auxiliar de restaurante-bar. • Prácticas non laborais en empresa.• Formación en competencias transversais. • Servizo de orientación e intermediación laboral.,Title 1,Inclusión social,Actuacións de apoio á inclusión sociolaboral que eviten a discriminación no acceso e mantemento do emprego. • Mellora da empregabilidade das persoas vulnerables. • Formación adaptada.• Formación dixital. • Competencias Clave.,Sísifo,Programa de Intervención Precoz con Drogodependentes en Situación de Emerxencia Social. • Subprograma de Captación activa e intervención en medio aberto. • Subprograma de centro de encontro e acollida. • Subprograma de redución de riscos e diminución de danos. • Subprograma de información-formación.,Saúde pública,Accións destinadas a diminuír a transmisión da infección e a reinfección por VIH, VHB e VHC. • Charlas e accións formativas.• Campaña informativa Entérate. • Intervención con persoas portadoras do VIH, Hepatite ou ITS. • Proba rápida de VIH.• Distribución de materiais preventivos.,Igualdade,• Proxecto EVA (Emprego-Visibilidade-Autonomía) • Proxecto Capacitadas • Programa Súmate • Servizo Achégate • Proxecto Xeitos de Ver • Axentes de Saúde da MullerMención especial á Fundación Érguete-Integración polo Impulso da Igualdade noTerceiro Sector.,Title 1,Atención á cidadanía,Coidadores/as de Barrio e desenvolvemento de actividades de interese social,Graduado en ESO,Preparación para as probas libres oficiais de Educación Secundaria,Orientación laboral,• Programas de Cooperación • Servizo de Orientación Laboral • Axencia de Colocaión • Prácticas non laborais,Cormo Integral, S.L.U.,Empresa de Inserción laboral que participa na incorporación sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social proporcionándolles unha ocupación.,Consulta a nosa memoria completa en:www.fundacionerguete.org/transparencia.html,Fundación Érguete-Integración,Title 1