Want to make creations as awesome as this one?

Vols conèixer l'escola Sant Vicenç?

Transcript

l'escolaSant Vicenç?

Vols conèixer

Què vols conèixer?

Elsespais

El nostredia a dia

Activitats iprojectes

Documentació quecal presentar

Com veuen els alumnes l'escola

Contacte

Projecte Educatiude Centre

Els espais

índex

El nostre dia a dia

índex

Activitats i projectes

índex

Com veuen els alumnes l'escola

índex

índex

Projecte Educatiu de Centre

Documentació quecal presentar:

índex

DNI/NIE pare/mare o tutor/a o guardador/a de fet

DNI alumne/a, si en té

Certificat de convivència. Només en el cas que el domicili que consta en el DNI no sigui l’actual.

Llibre de família

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DEBAREM

Moltes gràcies!

índex

Contacte:

Blog de l'escola

@escolasantvi

a8028576@xtec.cat

Situació

93.833.05.65